Π. Αργαλιάς, Το δίκαιο της ενέργειας μέσα από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2022


Π. Αργαλιάς, Το δίκαιο της ενέργειας μέσα από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2022

Το παρόν έργο αποτελεί την πρώτη συστηματική ανάλυση αποφάσεων του Δικαστηρίου της ΕΕ που κρίνουν επί ζητημάτων ενέργειας. Δεν πρόκειται για μια απλή συλλογή των θεμελιωδέστερων αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά το έργο εμπλουτίζεται με σχολιασμό κάθε απόφασης και παρουσίασης των βασικών πτυχών της επιστημονικής συζήτησης που αυτές έχουν εγείρει διεθνώς.

Η δομή του έργου αποτυπώνει την άρρηκτη σχέση που συνδέει την αγορά ενέργειας με την εσωτερική αγορά. Ειδικότερα, οι αποφάσεις του ΔΕΕ κρίνουν επί ζητημάτων σχετικών με τις κοινοτικές/ενωσιακές ελευθερίες, ζητημάτων ανταγωνισμού αλλά και ειδικότερων ζητημάτων, όπως είναι τα δικαιώματα των καταναλωτών ενέργειας, η νομική φύση και τα χαρακτηριστικά των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, η ασφάλεια εφοδιασμού, η προστασία του περιβάλλοντος, η ανάπτυξη των ΑΠΕ κ.α.

Το στοιχείο εκείνο που ξεχωρίζει στο έργο είναι η μεθοδολογία που ακολουθείται κατά την ανάλυση κάθε απόφασης. Ειδικότερα, η ανάλυση κάθε απόφασης έχει συστηματική και σταθερή δομή και περιλαμβάνει: α) το πρώτο μέρος στο οποίο αναπτύσσονται τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, β) το δεύτερο μέρος στο οποίο παρουσιάζονται και αναλύονται σε θεωρητικό επίπεδο τα κύρια ζητήματα που προέκυψαν εμπλουτισμένα με τα επιχειρήματα των διαδίκων και τη σχετική κρίση του Δικαστηρίου συνεκτιμώντας, όπου κρίνεται δόκιμο, και τις Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα και γ) ένα τρίτο μέρος με επιλεγμένες σκέψεις του ΔΕΕ με σκοπό την ανάδειξη ιδιαιτέρων ζητημάτων της δικαστική απόφασης. Σε συγκεκριμένες αποφάσεις συμπεριλαμβάνονται και ξενόγλωσσοι σχολιασμοί, σε ζητήματα που απαιτείται εξειδικευμένη επιστημονική γνώση, με σχόλια ειδικά και ιδιαίτερα διεισδυτικά, που μπορούν να λειτουργήσουν ως βάση επιχειρημάτων για τους νομικούς της πράξης.

Με το παραπάνω περιεχόμενο το έργο μπορεί να αποβεί εξαιρετικά χρήσιμο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές στον τομέα του δικαίου της Ενέργειας, αλλά πρωτίστως στον εφαρμοστή του δικαίου, δικηγόρο ή δικαστή, που καλείται να αντιμετωπίσει πολύπλοκα νομικά αλλά και τεχνικά ζητήματα γύρω από τα οποία απαιτείται συστηματική μελέτη και εξειδικευμένη βιβλιογραφία.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το δίκαιο της ενέργειας μέσα από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
© 2022
Διεύθυνση Σειράς
Πρόλογος
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-648-446-9
Σελίδες
ΧIV + 224
Τιμή
€ 30,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Εισαγωγή

Συντομογραφίες

Ι. Εσωτερική αγορά – Ελευθερίες

Α. Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων

1. C-72/83 - CAMPUS OIL

2. C-347/88 - ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΕΛΛΑΔΑΣ

3. C-398/98 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

4. C-213/96 - OUTOKUMPU

5. C-379/98 - PREUSSEN ELECTRA

6. C-573/12 - ÅLANDS VINDKRAFT

7. C-204/12 - ESSENT BELGIUM

8. C-492/14 - ESSENT BELGIUM

9. C-305/17 - FENS

Β. Ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων – χρυσές μετοχές – ειδικά προνόμια

1. C-483/99 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑ ΓΑΛΛΙΑΣ

2. C-503/99 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑ ΒΕΛΓΙΟΥ

3. C-244/11 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΙ. Ανταγωνισμός

Α. Εισαγωγή – Διαχωρισμός

1. C-393/92 - ALMELO

2. C-105/12 έως C-107/12 - ESSENT

Β. Πρόσβαση τρίτου

1. C-17/03 - VEMW Κ.ΛΠ.

2. C-239/07 - JULIUS SABATAUSKAS

3. C-439/06 - CITIWORKS AG

Γ. Υποχρεώσεις γενικού οικονομικού συμφέροντος

1. C-265/08 - FEDERUTILITY Κ.ΛΠ

2. C-121/15 - ANODE

Δ. Κρατικές ενισχύσεις

1. C-379/98 - PREUSSEN ELECTRA

2. C-128/03 - AEM

3. T-542/11 - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΕ ΚΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - C-590/14 P - ΔΕΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, T-542/11 RENV - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

E. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης

1. T-169/08 - ΔΕΗ ΚΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, C-553/12 P - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑ ΔΕΗ, T-169/08 RENV - ΔΕΗ ΚΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΙΓΝΙΤΗΣ)

ΣΤ. Συμπράξεις

1. T-370/09 - GDF SUEZ ΚΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΙΙ. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

1. C-378/19 - PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY

2. C-236/18 - GRDF

ΙV. Ενεργειακή αλληλεγγύη

1. T-883/16 - ΠΟΛΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

V. Ασφάλεια εφοδιασμού

1. C-226/16 - EΝΙ Κ.ΛΠ

VI. Καταναλωτές και ενέργεια

1. C-92/11 - RWE VERTRIEB

2. C-359/11 - SCHULZ ΚΑΙ EGBRINGHOFF

3. C-765/18 - STADTWERKE NEUWIED

4. C-294/18 - OULUN SÄHKÖMYYNTI

5. C-708/17 - EVN BULGARIA TOPLOFIKATSIA

6. C-83/14 - CHEZ RAZPREDELENIE BULGARIA

VII. Ενέργεια και περιβάλλον

1. C-2/10 - AZIENDA AGRO-ZOOTECNICA FRANCHINI ΚΑΙ EOLICA DI ALTAMURA

2. C-561/16 - SARAS ENERGIA

3. C-617/19 - GRANAROLO

VIII. Ενέργεια και δημόσιες συμβάσεις

1. C-448/01 - EVN ΚΑΙ WIENSTROM

IX. Διεθνείς συμβάσεις

1. C -264/09 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑ ΣΛΟΒΑΚΊΑΣ

Σχολιασμοί αποφάσεων

Αλφαβητικό Ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Αλιγιζάκη, Δίκαιο και Γεωπολιτική της Ενέργειας, 2023
Ένα χρήσιμο εργαλείο εξοικείωσης με τις πρόσφατες εξελίξεις στο Δίκαιο της Ενέργειας
Α. Ζησιού, Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η θέση του ενεργειακού καταναλωτή στην Ευρωπαϊκή έννομη τάξη, 2023
Σειρά: Εργαστήριο Ευρωπαϊκών Σπουδών Νομικής Σχολής ΔΠΘ, #3
Εξαντλητική παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου και όλων των κανονιστικών ζητημάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας απελευθέρωσης
Θ. Πανάγος, Ενέργεια και Κοινωνία, 2023
Ζητήματα γύρω από την κοινωνική διάσταση της ενέργειας και της κλιματικής κρίσης με στόχο την ενημέρωση του πολίτη-καταναλωτή
Θ. Πανάγος/Κ. Κόμνιος, Κλιματική Κρίση - Τομεακές επιπτώσεις, 2022
Ανάλυση των επιπτώσεων της Κλιματικής Κρίσης σε τομείς της πολιτικής και κοινωνικής ζωής
Π. Αργαλιάς, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Ενέργεια, 2021
Σειρά: Εργαστήριο Ευρωπαϊκών Σπουδών Νομικής Σχολής ΔΠΘ, #1
Συνεκτική παρουσίαση της βασικής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στο Δίκαιο της Ενέργειας