Ν. Ζάικος, Η Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου των Ηνωμένων Εθνών, 2002


Ν. Ζάικος, Η Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου των Ηνωμένων Εθνών, 2002 Η επιτυχής εκδοτική συνεργασία του Ινστιτούτου Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων της Θεσσαλονίκης με τις Εκδόσεις Σάκκουλα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) συνεχίζεται με τη δημοσίευση του τρίτου τόμου της επιστημονικής σειράς Σύγχρονες Μελέτες Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, υπό την επιστημονική διεύθυνση της Καθηγήτριας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Διευθύντριας του Ινστιτούτου κας Κ. Κούφα.

Στον νέο αυτό τόμο φιλοξενείται η μονογραφία του κ. Ν. Ζάικου, Δ.Ν., Ειδικού Επιστήμονα στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, με θέμα: Η Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου των Ηνωμένων Εθνών. Συμβολή στη μελέτη της κωδικοποίησης και της προοδευτικής ανάπτυξης του διεθνούς δικαίου.

Η Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου είναι ένα ειδικό όργανο των Ηνωμένων Εθνών, του οποίου η πεντηκονταετής συμβολή στον τομέα της κωδικοποίησης και της ανάπτυξης του διεθνούς δικαίου θεωρείται μνημειώδης. Η μελέτη του κ. Ζάικου τοποθετεί την Επιτροπή και το έργο της σε ευρεία προοπτική, εξετάζοντας
1. την κωδικοποίηση και ανάπτυξη του δικαίου σε εθνική και διεθνή προοπτική,
2. την ιστορική εξέλιξη της κωδικοποίησης του διεθνούς δικαίου και
3. το ιστορικό της ίδρυσης της Επιτροπής, την οργάνωση και λειτουργία της, καθώς και την προσαρμογή της στη σύγχρονη διεθνή πραγματικότητα.

Στο βιβλίο αναλύεται διεξοδικά το έργο της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου από την ίδρυσή της, το 1947, μέχρι τα τέλη του 2001. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται αναφορά σε σημαντικές διεθνείς συμβάσεις με οικουμενική εμβέλεια, που βασίζονται στο έργο της Επιτροπής, όπως είναι η Σύμβαση για το Δίκαιο των Συνθηκών, η Σύμβαση για τις Διπλωματικές Σχέσεις, η Σύμβαση για τις Προξενικές Σχέσεις, αλλά και στο πρόσφατο έργο της Επιτροπής για επίκαιρες πτυχές της διεθνούς ζωής, όπως είναι η Κρατική ευθύνη.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί την πρώτη σφαιρική επιστημονική προσέγγιση της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου και του έργου της στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία του διεθνούς δικαίου και αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο βοήθημα για τους ασχολούμενους με τη θεωρία και την πρακτική του διεθνούς δικαίου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου των Ηνωμένων Εθνών
Συμβολή στη μελέτη της κωδικοποίησης και της προοδευτικής ανάπτυξης του διεθνούς δικαίου
© 2002
Διεύθυνση Σειράς
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-301-634-9
Σελίδες
248
Τιμή
€ 22,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συντομογραφίες

Οδηγός σε συντομογραφίες πηγών των Ηνωμένων Εθνών

Εισαγωγή

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Η ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΘΕΣΠΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ EX NIHILO

ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1. Εισαγωγικές επισημάνσεις

2. Εννοιολογικές επισημάνσεις

3. Λειτουργικά χαρακτηριστικά της κωδικοποίησης στο πλαίσιο του εσω-τερικού δικαίου

4. Νομοθέτηση ex nihilo

5. Τελικές επισημάνσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Η ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΤΜΗΜΑ Α

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ RATIO ΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

1. Λειτουργία της κωδικοποίησης στο διεθνή δικαιικό χώρο

1.1. Η συμβατική μέθοδος

1.2. Κωδικοποίηση μέσω ψηφισμάτων της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών

2. Λειτουργία της προοδευτικής ανάπτυξης του διεθνούς δικαίου

3. Ratio της κωδικοποίησης και της προοδευτικής ανάπτυξης του διεθνούς δικαίου

4. Καταληκτικές παρατηρήσεις

ΤΜΗΜΑ Β

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

1. Η μη κυβερνητική συμβολή στην κωδικοποίηση και στην προοδευτική ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου

2. Κωδικοποίηση και προοδευτική ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου σε δια-κυβερνητικό επίπεδο: Ιστορικά ορόσημα (19ος αιώνας-1945)

2.1. Από τον 19ο αιώνα μέχρι τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

2.2. Η Κοινωνία των Εθνών και η κωδικοποίηση του διεθνούς δικαίου

2.3. Αξιολόγηση

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

1. Η ίδρυση της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου

2. Γενικό πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου

3. Σύνοδοι της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου

4. Η σύνθεση της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου

5. Σχέσεις της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου με τις κυβερνήσεις

6. Σχέσεις της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου με άλλες οργανώσεις

7. Η πολλαπλότητα των μηχανισμών κωδικοποίησης και προοδευτικής ανάπτυξης του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμέ-νων Εθνών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

1. Αρμοδιότητα

2. Μέθοδος εργασίας

3. Σύσταση βοηθητικών οργάνων

3.1. Γενικές παρατηρήσεις

3.2. Συντακτική Επιτροπή

3.3. Γραφείο και Διευρυμένο Γραφείο

3.4. Ομάδα Σχεδίασης και Προγραμματισμού

3.5. Άλλα όργανα

4. Λήψη αποφάσεων

5. Η έκβαση των εργασιών της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου

6. Η άμβλυνση της διάκρισης ανάμεσα σε κωδικοποίηση και προοδευτική ανάπτυξη ως προς την ουσία των θεμάτων που επεξεργάζεται η Επιτρο-πή

7. Είναι δικαιολογημένη η άμβλυνση της διάκρισης ανάμεσα σε κωδικο-ποίηση και προοδευτική ανάπτυξη ως προς την ουσία των θεμάτων που επεξεργάζεται η Επιτροπή;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ


Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Δρούγκα, Η εκχώρηση κατά το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 2022
Σειρά: Μελέτες Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού/Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου, #6
Στην παρούσα μελέτη αναλύονται τα ζητήματα που ανακύπτουν αναφορικά με την εκχώρηση στο πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Έμφαση δίνεται στην ιδιάζουσα πρακτική σημασία...
Β. Καρατζιάς/Β. Ζαλίδης/Α. Λιούτας, Εγχειρίδιο Δικαίου Ενόπλων Συγκρούσεων, 2022
Το νέο Εγχειρίδιο του Δικαίου των Ενόπλων Συγκρούσεων τελεί υπό την έγκριση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και αποτυπώνει με σαφή και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο...
Β. Κούρτης, Οι Υποχρεώσεις Διατροφής στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 2022
Οι υποχρεώσεις διατροφής που απορρέουν από οικογενειακές και συγγενικές σχέσεις διατηρούν με σταθερό τρόπο υψηλή θέση μεταξύ των ζητημάτων που απασχολούν τον διεθνή και τον...
Π. Νάσκου-Περράκη/Ν. Ζάικος, Διπλωματικό και Προξενικό Δίκαιο, 2η έκδ., 2022
Η Διπλωματία, ως επιστήμη ή τέχνη ή και τα δύο, είναι τόσο παλαιά όσο τα έθνη και τα κράτη. Ο τρόπος ενάσκησης της Διπλωματίας, από πρόσκαιρος αρχικά, με τον χρόνο απέκτησε...
Ι. Παπαφλωράτος, Το νομικό καθεστώς των νήσων του Αιγαίου, 2η έκδ., 2022
Το θέμα του καθεστώτος των νήσων του Αιγαίου είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα των διμερών ελληνοτουρκικών σχέσεων και έχει απασχολήσει κορυφαίους νομικούς και από τις...