Ελληνική Δικαιοσύνη, 6 (2023)


Ελληνική Δικαιοσύνη, 6 (2023)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 6/2023 που κυκλοφορεί:

Επιδίκαση αποζημίωσης κατ’ άρθ. 931 ΑΚ

Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης στις δίκες
περί την εκτέλεση

Αποζημίωση και αδικαιολόγητος πλουτισμός λόγω παράβασης ενωσιακών κανόνων ανταγωνισμού

Εκτελεστής διαθήκης στο βυζαντινό δίκαιο

Δικαστικά θέματα

Τεκμήριο αθωότητας

Ένδικα μέσα κατά πρωτοκόλλου αποζημίωσης

Άρνηση υποβολής οδηγού σε αλκοτέστ

Έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση υπεύθυνη δήλωση

Ανυπόστατη απόφαση ΓΣ της ΑΕ

Χρησικτησία και οροφοκτησία

Εργατικό ατύχημα

Οροφοκτησία και Airbnb

Παρένθετη μητρότητα από γυναίκα που είναι ήδη μητέρα

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Έτος
2023
Αριθμός τεύχους
6
Τιμή
€ 24,99
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

1601 Αθ. Κρητικός: Ερμηνεία της διατάξεως του άρθρου 931 ΑΚ που αναφέρεται στην επιδίκαση της αποζημίωσης

1606 Κ. Μαρτίνος: Ζητήματα ως προς την εφαρμογή του θεσμού της προσωρινής ρύθμισης κατάστασης (άρθ. 731-732 ΚΠολΔ) στις δίκες περί την εκτέλεση

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

1610 Μ.-Θ. Μαρίνος: Αγωγή αποζημίωσης και αδικαιολόγητου πλουτισμού λόγω παράβασης ενωσιακών κανόνων του ανταγωνισμού (άρθρο 101 ΣΛΕΕ). Αλυσιτελής επίκληση της αρχής της αποτελεσματικότητας, όταν χρησιμοποιούνται ως βάση τα άρθρα 904 επ. ΑΚ

1622 Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Κοπακάκης: Αίτηση περί ακυρότητας της απόφασης της γενικής συνέλευσης ΑΕ ως εσωτερικού οργάνου της ΑΕ δεν δύναται να θεωρηθεί διαφορά από σχέση εξαρτημένης εργασίας, ώστε να μπορεί να υπαχθεί στη διαδικασία των περιουσιακών εργατικών διαφορών. Έλλειψη νομιμοποίησης και εννόμου συμφέροντος σωματείου

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1630 Θεματική Νομολογία Αρείου Πάγου

1691 Θεματική Νομολογία Εφετείων

1717 Αποφάσεις Πρωτοβάθμιων Δικαστηρίων

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ

1730 Αποσπασματική Νομολογία Διοικητικών Εφετείων

1741 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1749 Αποφάσεις Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης

1759 Αποφάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστη­ρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

1777 Π. Δασκαλόπουλος: Ο θεσμός του εκτελεστή διαθήκης στο βυζαντινό δίκαιο

ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

1788 Δ. Τίτσιας: Η ίδρυση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου (ν. ΓΥΛΖ΄/1909)

1811 Γ. Βαλμαντώνης: Ο Χάρτης Δεοντολογίας των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

1823 Ι. Σπυριδάκης: Σινανιώτης Λάμπρος, Φιλοσοφία και φιλοσοφία δικαίου

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΕΤΟΥΣ

1825 Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις

1828 Ευρετήριο σχολίων

1833 Βιβλιοπαρουσιάσεις

1834 Αλφαβητικό ευρετήριο

1915 Αριθμητικό ευρετήριο αποφάσεων

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών