Διαιτησία, 2 (2023)


Διαιτησία, 2 (2023)

από τα περιεχόμενα του τεύχους 2/2023:

Μελέτη

Ι. Φιλιώτης, Η αναγκαστική εκτέλεση των Διαιτητικών Αποφάσεων (Προδικασία και Ανακοπές), σ. 113

Γνωμοδότηση

Στ. Σταματόπουλος/Π. Γιαννόπουλος, Επενέργειες συμβατικής ρήτρας που προβλέπει απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών των συμβαλλομένων πλευρών και, σε περίπτωση αποτυχίας αυτής, επίλυση της διαφοράς με διαιτησία. Συνέπειες της παράλειψης της απόπειρας εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς στη θεμελίωση της δικαιοδοσίας του διαιτητικού δικαστηρίου, σ. 147

Νομολογία

ΑΠ 1576/2022: Δεν υπάρχει δεδικασμένο από την αμετάκλητη απόφαση ημεδαπού διαιτητικού δικαστηρίου, επειδή η ενώπιόν του ασκηθείσα αγωγή βασιζόταν σε άλλη νομική αιτία από αυτήν της ένδικης αγωγής, παρατ. Ε. Σκούφη, σ. 166

ΤρΕφΑθ 6667/2022: Δεν στοιχειοθετείται αντίθεση διαιτητικής απόφασης στη δημόσια τάξη λόγω παράβασης των κανόνων των άρθρων 275, 279, 693 ΑΚ και 174, 178, 179 και 180 ΑΚ, ενημ. σημ. Ι. Καμπούρη, σ. 182

ΜΕφΛαρ 358/2022: Η πρόβλεψη για μεσολάβηση μίας επιτροπής που θα αποτελείται από έναν δικηγόρο και έναν λογιστή από κάθε πλευρά δεν συνιστά υποχρεωτική διαιτητική ρήτρα, παρατ. Π. Γιαννόπουλου, σ. 220

ΤρΕφΘρ 8/2023: Ζητήματα υποστατού και εγκυρότητας ρήτρας διαιτησίας περιεχόμενης σε καταστατικό προσωπικής εταιρείας, παρατ. Φ. Βαρέση, σ. 230

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Έτος
2023
Αριθμός τεύχους
2
Τιμή
€ 30,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

Μελέτη

113 Ι. Φιλιώτης, Η αναγκαστική εκτέλεση των Διαιτητικών Αποφάσεων (Προδικασία και Ανακοπές)

Γνωμοδότηση

147 Στ. Σταµατόπουλος/Π. Γιαννόπουλος, Επενέργειες συµβατικής ρήτρας που προβλέπει απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών των συµβαλλοµένων πλευρών και, σε περίπτωση αποτυχίας αυτής, επίλυση της διαφοράς µε διαιτησία. Συνέπειες της παράλειψης της απόπειρας εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς στη θεµελίωση της δικαιοδοσίας του διαιτητικού δικαστηρίου

Νομολογία

166 ΑΠ 1576/2022 Τµ.Α1: Δεν υπάρχει δεδικασµένο από την αµετάκλητη απόφαση ηµεδαπού διαιτητικού δικαστηρίου, επειδή η ενώπιόν του ασκηθείσα αγωγή βασιζόταν σε άλλη νοµική αιτία από αυτήν της ένδικης αγωγής, παρατ. Ε. Σκούφη

182 ΤρΕφΑθ 6667/2022: Δεν στοιχειοθετείται αντίθεση διαιτητικής απόφασης στη δηµόσια τάξη λόγω παράβασης των κανόνων των άρθρων 275, 279, 693 ΑΚ και 174, 178, 179 και 180 ΑΚ, ενηµ. σηµ. Ι. Καµπούρη

220 ΜΕφΛαρ 358/2022: Η πρόβλεψη για µεσολάβηση µίας επιτροπής που θα αποτελείται από έναν δικηγόρο και έναν λογιστή από κάθε πλευρά δεν συνιστά υποχρεωτική διαιτητική ρήτρα, παρατ. Π. Γιαννόπουλου

230 ΤρΕφΘρ 8/2023: Ζητήµατα υποστατού και εγκυρότητας ρήτρας διαιτησίας περιεχόµενης σε καταστατικό προσωπικής εταιρείας, παρατ. Φ. Βαρέση

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών