Δικηγορική πρακτική


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 21 έως 22 από 22
Ν. Σιάμκουρης, Πρακτική αστικών υποθέσεων, τόμ. 1, 2η έκδ., 2000
Αξιόπιστες λύσεις στα καθημερινά προβλήματα της δικηγορικής πρακτικής, με υλικό παρμένο από τη ζωή, με πραγματικά περιστατικά της καθημερινής πρακτικής νομολογιακά -...
Α. Καζάκος, Το εργατικό δίκαιο στην πράξη, 1998
Ένα πολύτιμο βοήθημα για την αντιμετώπιση όλων των μεγάλων προβλημάτων εργατικού δικαίου των τελευταίων 20 χρόνων που δίχασαν τη θεωρία και τη νομολογία των δικαστηρίων. Η...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα