Χ. Παπαχαραλάμπους, Μελέτες Φιλοσοφίας Δικαίου (2003-2022), τόμ. 1, 2023


Χ. Παπαχαραλάμπους, Μελέτες Φιλοσοφίας Δικαίου (2003-2022), τόμ. 1, 2023

Με την ανά χείρας συλλογή μελετών επιδιώκεται η επιλεκτική παρουσίαση δημοσιεύσεων του δικαιοφιλοσοφικού έργου του γράφοντος. Ο αναγνώστης μπορεί να διαμορφώσει από τις σπουδές αυτές μια συνολική εικόνα της σκοπιάς και της μεθόδου που ακολουθήθηκε όλα αυτά τα χρόνια, να προβεί σε διαπιστώσεις ως προς τη φύση και το χαρακτήρα της έρευνας σε σχέση με την εξέλιξή της μέσα στο χρόνο και να εκτιμήσει την αξία των μελετών αυτών ως συμβολών στις οικείες θεματικές.

Οι μελέτες επιχειρούν τη διεπιστημονική προσέγγιση των εκάστοτε θιγόμενων εδώ δικαιοφιλοσοφικών προβλημάτων με στόχο τον εντιπισμό των βαθύτερων δομών των πραγμάτων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Μελέτες Φιλοσοφίας Δικαίου (2003-2022)
Essays in Law Philosophy – Rechtsphilosophische Beiträge (2003-2022)
© 2023
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 1
ISBN
978-960-648-716-3
Σελίδες
VIII + 615
Τιμή
€ 75,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Εισαγωγικό Σημείωμα

Η έννοια της αιτιότητος εις το πλαίσιο μιας γενικής θεωρίας του αδικήματος

Η διάσταση του παρανόμου στην αστική ευθύνη από διακινδύνευση

Η μαζική δημοκρατία à la Guantánamo και ο C. Schmitt (Ή η απωθημένη αναδοχή μιάς “pensée maudite”)

Ο Θεός, ο Νόμος και ο Κυρίαρχος: η επάνοδος του Carl Schmitt

The Event and the Subject: The (ΙΜ)Possible Rehabilitation of Carl Schmitt

Οι σχέσεις θεολογίας και πολιτικής στο έργο του Carl Schmitt

Γενική Θεωρία του Αδικήματος και ο Λόγος για το Αγαθό

Η ανταποδοτική ποινή ανάμεσα στην ηθική της ετερότητας και στην επιταγή της κυριαρχίας. Μια «λεβινασιανή» χειρονομία

Feminist Theory and Criminal Law Discourse. Countering Violence against Women through Widening Punitiveness on the Premises of Radical Democracy

Η έννοια της εχθρότητας στο έργο του C. Schmitt. Σημασία και ερμηνευτικές απολήξεις

Ο περί «τρομοκρατίας» λόγος και ο συναφής ηθικός πανικός. Η «δυτική δημοκρατία» σε αποσύνθεση

Heideggers Geviert und Dugins Eurasien – In Richtung auf einen neuen ,Nomos der Erde‘?

H Κριτική Θεωρία της Σχολής της Φραγκφούρτης & ο Λόγος της Ποινικής Καταστολής

Φεμινιστική Θεωρία του Δικαίου & Ποινικό Δίκαιο

Η Spivak και ο λόγος των υποτελών

Paternalism and Criminal Law Discourse. Has Paternalism a Value for the Criminal Law System?

Επιστροφή στη Δύναμη. Η Τομή του Deleuze στο Λόγο για το Δίκαιο

Criminal Law’s normative aspirations in a post-positivist frame

Heidegger: Ενοχή και Πλάνη

Η άπειρη ενοχή. Οι «Αδελφοί Καραμαζώφ» και ο Εμμ. Λεβινάς

Anarchismus, Recht und souveräne Gewalt.Schlaglichter auf Agamben, Benjamin und Levinas

Other’s Caress and God’s Passing By. Levinas Encountering Heidegger

Η ‘ανεκτικότητα’ ως δικαιοπολιτικό πρόταγμα. Μεγαλείο του φιλελευθερισμού ή μορφή κυβερνητικότητας; Ακολουθώντας τη σκέψη των Michel Foucault και Wendy Brown

Το δικαιοπολιτικό διακύβευμα στον Merleau-Ponty

«Εξηγώντας» τον Deleuze. Οι έννοιες του χώρου

Andrew Culp, Σκοτεινός Deleuze (μετάφρ. Χλ. Κολύρη, Π. Τριτσιμπίδας, Επέκεινα, Τρίκαλα, 2019)

Η ενδεχομενικότητα ως τόπος της φιλοσοφίας του δικαίου στην ύστερη νεωτερικότητα

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ι. Τζαμτζής, Ο Μεσογειακός Κόσμος, 2η έκδ., 2024
Μια συστηματική παρουσίαση της ιστορίας του Μεσογειακού κόσμου τα έτη 323-44 π.Χ. με έμφαση στα πολιτικά συστήματα και τους θεσμούς
I. Tzamtzis/C. Dimakopoulou/A. Kaϊdatzis..., The sabre and the law / Le sabre et le droit, 2023
Μία πρωτότυπη προσέγγιση της Ελληνικής Επανάστασης από τη σκοπιά της Ιστορίας του Δικαίου
Ι. Τζαμτζής, Καρχηδών, 2023
Το πολιτειακό πλέγμα της Καρχηδόνας, οι ιδιαιτερότητές του και η λειτουργικότητά του