Αστικό Δικονομικό Δίκαιο / Τακτική Διαδικασία / Διακοπή Δίκης


Εκδόσεις 1 έως 1 από 1
Ν. Παϊσίδου, Η διακοπή και η επανάληψη της δίκης, 2001
Η μονογραφία αυτή συστηματοποιεί για πρώτη φορά εκτεταμένο και ανεπεξέργαστο, μέχρι σήμερα, υλικό για θεσμό μεγάλης πρακτικής σπουδαιότητας, όπως είναι η διακοπή και...