Αστικό Δικονομικό Δίκαιο / Τακτική Διαδικασία / Διόρθωση και Ερμηνεία Αποφάσεων


Εκδόσεις 1 έως 1 από 1
Ν. Παϊσίδου, Διόρθωση και ερμηνεία των δικαστικών αποφάσεων κατά τον ΚΠολΔ, 2010
Συνολική επισκόπηση του θεσμού και παροχή λύσεων αναφορικά με τα ενδικοφανή βοηθήματα της διόρθωσης και της ερμηνείας των αποφάσεων Η μελέτη φιλοδοξεί να καλύψει, στο σύνολό...