Ιστορία και Φιλοσοφία του Δικαίου


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 41 έως 50 από 54
Ξ. Παπαρρηγόπουλος, Η δεύτερη οδός. Πολιτική και νομική σκέψη του Roberto M. Unger, 2008
Ο Roberto Mangabeira Unger είναι από τους διανοητές εκείνους που επιμένουν στη δυνατότητα ενός δεύτερου δρόμου, διάφορου του νεοφιλελεύθερου μονόδρομου, που φαίνεται να...
T. Ernst van Bochove, Χρονολογώντας και Εξακριβώνοντας (To date or not to date: On the Date and Status of Byzantine Law Books), 2007
Σειρά: Βιβλιοθήκη Βυζαντινού και Μεταβυζαντινού Δικαίου, #3
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της Ιστορίας του Δικαίου αφορά την ακριβή χρονολόγηση των πηγών, κυρίως γιατί αυτή μας δίνει το κλίμα περιρρέουσας ατμόσφαιρας, στην οποία...
Γ. Κραβαρίτου, Νομική(οι) και ποίηση, 2006
Η νομική εντάσσεται κατά τα ισχύοντα στο πεδίο της Επιστήμης, ενώ η ποίηση εκδιπλώνεται στην περιοχή της Τέχνης. Η πρώτη, η επιστήμη του δικαίου, βασίζεται στη λογική και σε...
Ι. Τζαμτζής, Libertas - Ζητήματα ελευθερίας εις το δίκαιο και τους θεσμούς της Ρώμης, 2006
Σειρά: ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ της Ελληνικής Εταιρίας Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης, #2
Ο κ. Ι. Τζαμτζής αποστασιοποιείται τόσον εκ της παραδοσιακής αντίληψης, την οποία ενέπνευσε η Γερμανική Ιστορική Σχολή, και η οποία διαλαμβάνει ότι η «Ελευθερία» για τούς...
Χ. Παπαχαραλάμπους, Φυσιοκρατία και κανονιστικό πρόταγμα, 2003
Στη μονογραφία αυτή εξετάζονται η αιτιότητα και ο αντικειμενικός καταλογισμός ως θεμέλιοι άξονες της γενικής περί αδικήματος θεωρίας, ως αντικειμένου της φιλοσοφίας, της...
Γ. Αναστασιάδης, Πολιτική και συνταγματική ιστορία της Ελλάδας (1821-1941), 2001
Σ’ αυτό το νέο του βιβλίο ο Γιώργος Αναστασιάδης, καθηγητής της Πολιτικής Ιστορίας στο τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καταξιωμένος συγγραφέας,...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα