Ιστορία και Φιλοσοφία του Δικαίου


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 41 έως 50 από 51
Ι. Τζαμτζής, Libertas - Ζητήματα ελευθερίας εις το δίκαιο και τους θεσμούς της Ρώμης, 2006
Σειρά: ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ της Ελληνικής Εταιρίας Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης, #2
Ο κ. Ι. Τζαμτζής αποστασιοποιείται τόσον εκ της παραδοσιακής αντίληψης, την οποία ενέπνευσε η Γερμανική Ιστορική Σχολή, και η οποία διαλαμβάνει ότι η «Ελευθερία» για τούς...
Χ. Παπαχαραλάμπους, Φυσιοκρατία και κανονιστικό πρόταγμα, 2003
Στη μονογραφία αυτή εξετάζονται η αιτιότητα και ο αντικειμενικός καταλογισμός ως θεμέλιοι άξονες της γενικής περί αδικήματος θεωρίας, ως αντικειμένου της φιλοσοφίας, της...
Γ. Αναστασιάδης, Πολιτική και συνταγματική ιστορία της Ελλάδας (1821-1941), 2001
Σ’ αυτό το νέο του βιβλίο ο Γιώργος Αναστασιάδης, καθηγητής της Πολιτικής Ιστορίας στο τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καταξιωμένος συγγραφέας,...
L. Kotsiris, Law at the turn of the 20th Century, 1993
On the eve of the third millennium social and economic relations, science and technology have developed at an unusually accelerated speed. Interaction among these factors...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα