Ποινικές Επιστήμες / Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι


Εκδόσεις 1 έως 6 από 6
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - CD Rom - Β 2021, 2022
Η παρούσα ενημέρωση αφορά τις νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές που επέφεραν τον Ιούνιο του 2019 οι νέοι Κώδικες, Ποινικός (Ν. 4619/2019) και Ποινικής Δικονομίας (Ν....
Α. Ζήσης, Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, 2η έκδ., 2021
Το απόλυτο εργαλείο μελέτης των Ειδικών Ποινικών Νόμων ξεπέρασε τα 20 χρόνια κυκλοφορίας, με τακτικές και πλήρεις ενημερώσεις, σε επίπεδο νομοθεσίας, νομολογίας και θεωρίας....
Λ. Μαργαρίτης/Ν. Παρασκευόπουλος, Ποινικός κώδικας και ειδικοί ποινικοί νόμοι, 11η έκδ., 2009
Στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη έκδοση ο ρυθμός της νομοθετικής παραγωγής αντί να χαλαρώσει εντάθηκε, υπάρχοντες κανόνες τροποποιήθηκαν και νέοι θεσπίστηκαν....
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, 1999
Το CD ROM "Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι" περιλαμβάνει το σύνολο των ειδικών ποινικών νόμων και είναι σχεδιασμένο τόσο για το δικαστικό λειτουργό και γενικότερα τον εφαρμοστή του...