Αστικό Δίκαιο / Κληρονομικό Δίκαιο


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 11 έως 16 από 16
Δ. Παπαστερίου, Αστικό δίκαιο - Επιτομή, 2010
Σειρά: Πανεπιστημιακά Εγχειρίδια, #3
  Στο παρόν έργο παρουσιάζεται συγκεντρωμένη όλη η ύλη του Αστικού δίκαιου σε μορφή περιληπτική. Η μορφή του Αστικού Δικαίου έχει μερικά βασικά χαρακτηριστικά: Δίνει βαρύτητα...
Α. Κοτζάμπαση, Κληρονομική διαδοχή μεταξύ συζύγων, 2007
H παρούσα μελέτη αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα ερμηνευτικά ζητήματα που διατρέχουν την ύλη του οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου και αφορούν, κατά κύριο λόγο, το...
Ε. Δακορώνια, Ερμηνεία διαθήκης, 2002
Μια πλήρης συλλογή απoφάσεων των πολιτικών δικαστηρίων (και κυρίως του Αρείου Πάγου) της τελευταίας 30ετίας, που προσφέρει μια σφαιρική εικόνα για όλα τα ενδιαφέροντα...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα