Διοικητικό Δίκαιο / Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο / Δίκαιο Υγείας & Υγιεινής


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 11 έως 13 από 13
Α. Τάκης, Η ασφάλεια των τροφίμων στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, 2009
Σειρά: Δημοσιεύματα Διεθνούς Οικονομικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου, #12
Για πρώτη φορά στην ελληνική νομική βιβλιογραφία επιχειρείται μια ολοκληρωμένη παρουσίαση του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των τροφίμων....
Ε. Δημητροπούλου-Θεοδώρου, Στοιχεία δικαίου - Δημόσιας υγιεινής, 2008
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η προσέγγιση της υγειονομικής νομοθεσίας. Η όλη ύλη διαιρείται σε δύο μέρη που στενά συνδέονται μεταξύ τους, όπως άλλωστε επιχειρεί να...
Προστασία από τα μεταδοτικά νοσήματα, 2004
Η εμφάνιση κρουσμάτων μεταδοτικής νόσου σε μια χώρα μπορεί στη σύγχρονη πραγματικότητα να μεταβληθεί τάχιστα σε κατάσταση επείγουσας ανάγκης για τη δημόσια υγεία σε παγκόσμιο...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα