Αστικό Δικονομικό Δίκαιο / Τακτική Διαδικασία / Απόδειξη


Εκδόσεις 1 έως 10 από 10
Δ. Πηλαβάκη, Τα προβλήματα διαπίστωσης της γνησιότητας της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και η ευθύνη των παρόχων των υπηρεσιών της, 2021
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #26
Ο έγγραφος ηλεκτρονικός τύπος στις συναλλαγές αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Η εκτίμηση της γνησιότητας ενός ηλεκτρονικού εγγράφου ακολουθεί ιδιαίτερη μέθοδο σε σχέση με...
Α.-Μ. Ιωαννίδη, Η εμμάρτυρη απόδειξη στην πολιτική δίκη κατά το ελληνικό, αγγλικό και κυπριακό δίκαιο, 2019
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #21
Βραβείο Βιβλίου The Cyprus Review Κατηγορία Νομική: Βραβείο Νέου Ερευνητή Η παρούσα μονογραφία αφορά σε μία συγκριτική επισκόπηση ζητημάτων της αποδεικτικής διαδικασίας στην...
Ι. Δεληκωστόπουλος, Η αναζήτηση της αλήθειας στην πολιτική δίκη, 2016
Στην παρούσα μονογραφία εξετάζονται συνολικά οι δικονομικοί μηχανισμοί ανεύρεσης της αλήθειας στην πολιτική δίκη. Συγκεκριμένα, αναλύονται τα ζητήματα της εμμάρτυρης...
Δ. Μανιώτης, Αρχές του δικαίου αποδείξεως στην πολιτική δίκη, 2013
Κατά τη διαχείριση των πηγών κινδύνου της σύγχρονης τεχνολογίας αυξάνουν οι πιθανότητες δυσχερειών στον καταλογισμό ευθυνών από άστοχες πράξεις ή παραλείψεις και λόγω των...
Γ. Νικολόπουλος, Δίκαιο αποδείξεως, 2η έκδ., 2011
Η θέσπιση του ν. 3994/2011, ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις απτόμενες και των περί αποδείξεως διατάξεων, αλλά και η ανάγκη παρουσιάσεως της θεωρητικής και νομολογιακής...
Ν. Παϊσίδου, Η επίδειξη εγγράφων στην πολιτική δίκη, 2006
Ο θεσμός της επίδειξης εγγράφων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μηχανισμούς διακίνησης πληροφοριών στο πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου. Τοποθετείται στην καρδιά...
Σύγχρονα ζητήματα αποδείξεως στην πολιτική δίκη, 2006
Σειρά: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, #56
Στον παρόντα τόμο περιλαμβάνονται εισηγήσεις και παρεμβάσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια διημερίδας προς τιμή της Ομότιμης Καθηγήτριας στο Α.Π.Θ. κ. Πελαγίας...
Π. Γιαννόπουλος, Οι ένορκες βεβαιώσεις, 2005
Οι ένορκες βεβαιώσεις χρησιμοποιούνται για περισσότερα από ενενήντα έτη ως αποδεικτικό μέσο στην ελληνική πολιτική δίκη, προσλαμβάνοντας ευρύτατη διάδοση στην καθημερινή...