Αστικό Δικονομικό Δίκαιο / Τακτική Διαδικασία / Διανομή


Εκδόσεις 1 έως 2 από 2
Λ.-Μ. Πίψου, Δικαστική διανομή, 2006
Η θεωρητική και νομολογιακή ενασχόληση με τα θέματα της διανομής επίκοινου πράγματος αναδεικνύει την πληθώρα νομικών ζητημάτων που χρήζουν ειδικότερης επεξεργασίας και...
Δ. Μακρής, Η δικαστική διανομή, 2004
Το συγκεκριμένο έργο αναφέρεται στη διανομή και ειδικότερα στην δικαστική μορφή αυτής, ως προς τα κοινά πράγματα και τον κοινό κλήρο, με προσέγγιση των σχετικών διατάξεων του...