Αστικό Δικονομικό Δίκαιο / Συλλογές Μελετών


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 11 έως 20 από 21
Χ. Απαλαγάκη/Π. Αρβανιτάκης/Γ. Διαμαντόπουλος..., Η πολιτική δίκη σε κρίσιμη καμπή, 2016
Στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2015 οργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, επιστημονικό συμπόσιο προς τιμήν του άρτι...
Α. Μικρουλέα/Ν. Βερβεσός/Π. Γέμτος..., Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή, τόμ. 1, 2016
Με τον παρόντα τόμο φίλοι, συνάδελφοι και μαθητές του Καθηγητή κ. Νικολάου Κ. Κλαμαρή αποδίδουν την προσήκουσα τιμή σε έναν εξέχοντα νομικό, ο οποίος με την παρουσία του και...
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 2, 2014
Στον παρόντα τόμο συγκεντρώνονται 40 μελέτες του συγγραφέα της τελευταίας πενταετίας, όλες των οποίων αναφέρονται σε θέματα αστικού δικονομικού, αστικού και κτηματολογικού...
Ν. Νίκας, Νομικές Μελέτες, τόμ. 2, 2014
Συλλογή 86 μελετών και γνωμοδοτήσεων οι οποίες καλύπτουν το γενικό μέρος της πολιτικής δικονομίας, το δίκαιο αποδείξεως, τα ένδικα μέσα, τις ειδικές διαδικασίες, τα...
Β. Βαθρακοκοίλης, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 2012
© 1994-2012. Η 9τομη Ερμηνεία ΚΠολΔ του Β. Βαθρακοκοίλη μαζί με το Συμπλήρωμα (Ν. 4055/2012).
Κ. Πολυζωγόπουλος, Νομικές Μελέτες ΙΙ, 2011
Ο παρών τόμος περιέχει μελέτες, γνωμοδοτήσεις και εισηγήσεις σε συνέδρια που καλύπτουν ζητήματα ιδιωτικού δικαίου (εμπράγματα δικαιώματα επί αποκατάστασης ακτημόνων) και...
Κ. Μακρίδου, Μελέτες Αστικού Δικονομικού & Διεθνούς Δικονομικού Δικαίου, τόμ. 1, 2010
Μια χρήσιμη συλλογή στην οποία συγκεντρώνονται σημαντικές μελέτες για πληθώρα δικονομικών ζητημάτων Στον τόμο αυτό συγκεντρώνονται μελέτες της Συγγραφέως, δημοσιευμένες αλλά...
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Η δικονομική έννομη τάξη, τόμ. 3, 2009
Όπως φαίνεται και στον υπότιτλό του, η ύλη του τόμου «Η δικονομική έννομη τάξη» ΙΙΙ καλύπτει αντικείμενα που ανήκουν στους υπό ευρεία έννοια κλάδους του Γενικού Μέρους και...
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Η δικονομική έννομη τάξη, τόμ. 4, 2009
Ο τόμος «Η δικονομική έννομη τάξη» IV είναι αποκλειστικά αφιερωμένος σε μελέτες και γνωμοδοτήσεις, ή άλλα ποικίλα δημοσιεύματα, που ανήκουν στον υπό ευρεία έννοια κλάδο του...
K. Kerameus, Studia Iuridica V, 2008
This volume contains essays and articles exclusively written in languages other than Greek during the years 1993-2006. Some of them are published here for the first time. In...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα