Αστικό Δίκαιο / Συλλογές Μελετών


Εκδόσεις 1 έως 5 από 5
Ι. Δούμπης, Άρθρα - Μελέτες - Ομιλίες, 2018
Τα κείμενα (άρθρα-μελέτες και κείμενα ομιλιών) που περιέχονται στο βιβλίο αυτό γράφηκαν σε διαφορετικούς χρόνους, από το 1975 έως το 2018 και με διαφορετικές αφορμές, δεν...
Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος/Π. Αρβανιτάκης..., Επετειακός Τόμος - 30 Χρόνια (1987-2017), 2017
Η Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1987 με σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό της, «τη μελέτη επιστημονικών και κοινωνικών θεμάτων του νομικού κλάδου εν...
Β. Βλαδίκα/Γ. Διαμαντόπουλος/Γ. Σούρμπας-Σερέτης..., Ο κομβικός ρόλος του συμβολαιογράφου στο δίκαιο, 2017
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #9
Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται χρήσιμες εισηγήσεις, οι οποίες παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια επιστημονικού συμποσίου. Ειδικότερα περιλαμβάνονται κατά σειρά: Εισαγωγική...
Γ. Αποστολάκης/Π. Αρβανιτάκης/Γ. Αρχανιωτάκης..., Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Ο παρών τόμος περιέχει 59 συμβολές από έγκριτους νομικούς προς τιμήν της Καθηγήτριας Έφης Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, για την προσφορά της στην Επιστήμη, στην Παιδεία και στο...