Αστικό Δίκαιο / Βιοηθική - Βιοδίκαιο - Ιατρικό Δίκαιο


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 41 έως 43 από 43
Θ. Παπαχρίστου, Η τεχνητή αναπαραγωγή στον αστικό κώδικα, 2003
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #4
Η ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή θέτει κρίσιμα προβλήματα στο δίκαιο. Ο νομοθέτης καλείται να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά χωρίς φοβίες απέναντι στην...
Κ. Φουντεδάκη, Αστική ιατρική ευθύνη, 2003
Το βιβλίο αυτό καλύπτει ένα κενό της ελληνικής βιβλιογραφίας, καθώς αποτελεί μιαν ολοκληρωμένη και διεξοδική προσέγγιση του ισχύοντος ελληνικού δικαίου για την αστική ιατρική...
Κ. Φουντεδάκη/Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη/Α. Μανιτάκης..., Τεχνητή γονιμοποίηση και γενετική τεχνολογία: Η ηθικονομική διάσταση, 2003
Σειρά: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, #48
Το νέο αυτό τεύχος της Εταιρίας Νομικών Βορείου Ελλάδος είναι αφιερωμένο στο επίκαιρο θέμα της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (τεχνητής γονιμοποίησης), που σε συνδυασμό...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα