Διοικητικό Δίκαιο / Διοικητική Διαδικασία


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 11 έως 11 από 11
Β. Καραγεώργου, Η διοικητική διαδικασία υπό την επίδραση της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, 2005
Το βιβλίο εξετάζει πώς το δίκαιο της διοικητικής διαδικασίας ως τμήμα του ουσιαστικού διοικητικού δικαίου των κρατών-μελών καθίσταται το κατεξοχήν πεδίο εισδοχής των...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα