Διοικητικό Δίκαιο / Διοικητική Διαδικασία


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 11 έως 12 από 12
Χ. Δετσαρίδης, Το δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων, 2006
Με τη μελέτη αυτήν αναλύεται το δικαίωμα πρόσβασης του πολίτη στα διοικητικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΚΔΔ/σίας και της αναθεωρημένης διάταξης του άρθρου 10 παρ. 3...
Β. Καραγεώργου, Η διοικητική διαδικασία υπό την επίδραση της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, 2005
Το βιβλίο εξετάζει πώς το δίκαιο της διοικητικής διαδικασίας ως τμήμα του ουσιαστικού διοικητικού δικαίου των κρατών-μελών καθίσταται το κατεξοχήν πεδίο εισδοχής των...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα