Πανεπιστήμιο Λευκωσίας - Σχολή Νομικής


Επιστημονική διεύθυνση