Α. Μπρεδήμας, Οι Έλληνες διεθνολόγοι στην Ακαδημία του Διεθνούς Δικαίου της Χάγης (1924-2008), 2012


Α. Μπρεδήμας, Οι Έλληνες διεθνολόγοι στην Ακαδημία του Διεθνούς Δικαίου της Χάγης (1924-2008), 2012 Το ανά χείρας «έργο» αποτελεί «κατόρθωμα», που οφείλεται σε χαλκέντερη προσπάθεια του καθηγητή κ. Αντώνη Μπρεδήμα. Πιστεύεται ότι κάθε αναγνώστης του απευθύνει νοερώς θερμά συγχαρητήρια για την ωραία «ιδέα» και εκλεκτή εκτέλεσή της, ως επίσης ειλικρινείς ευχαριστίες για το απολαυστικό διάβασμα και για όφελος (γνώση) από αυτό. Η «σφαιρική περιγραφή» των δώδεκα μαθημάτων είναι ομολογουμένως εξαίρετη, αρίστη.
Η δραστηριότητα της Ακαδημίας του Διεθνούς Δικαίου της Χάγης (Académie de Droit International de la Haye), στα σχεδόν ογδόντα χρόνια της υπάρξεώς της (από το 1923), υπήρξε (και εξακο-λουθεί δραστηρίως να είναι), παράγων κολοσσιαίας προόδου της ε-πιστήμης του διεθνούς δικαίου, δημοσίου και ιδιωτικού και των διεθνών σχέσεων. Η συμβολή Ελλήνων διεθνολόγων στο έργο της Ακαδημίας είναι σπουδαία. Τούτο μαρτυρείται από (απλή) ανάγνωση των μαθημάτων/παραδόσεων, όπως αποδίδονται εδώ από τον κ. Α. Μπρεδήμα, που, καταφανώς, διέθεσε πολύ χρόνο και πνευματικές δυνάμεις, σχετικώς. Δώδεκα Έλληνες ασφαλώς συνέβαλαν με τις πα-ραδόσεις τους στην πρόοδο του δημοσίου διεθνούς δικαίου –και άλλοι ένδεκα, του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Επομένως, σωστά γράφεται στις «Συνθετικές παρατηρήσεις» ότι είναι «ιδιαίτερη η παρουσία των Ελλήνων διεθνολόγων στο διεθνές επιστημονικό γίγνεσθαι».

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Οι Έλληνες διεθνολόγοι στην Ακαδημία του Διεθνούς Δικαίου της Χάγης (1924-2008)
Μια αδιάλειπτη συμβολή στην επιστήμη του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου
© 2012
Επιστημονική επιμέλεια
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-445-822-6
Σελίδες
160
Τιμή
€ 22,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Προλογικό σημείωμα

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Τα μαθήματα

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ (1876-1935)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ (1872-1943)

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ (1873-1951)

(α) Η ανταλλαγή των πληθυσμών

(β) Γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου της ειρήνης (principes généraux du droit international de la paix)

(γ) Το πρόβλημα της πρόσβασης των ιδιωτών σε διεθνή δικαιο-δοτικά όργανα (le problème de l’accès des particuliers à des juridictions internationales)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (1896- 1972)

ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Mégalos Caloyanni) (1869 - ;)

ΜΙΧΑΗΛ ΔΕΝΔΙΑΣ (1899-1977)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ (1912-1979)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΝΕΚΙΔΗΣ (1910-1990)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΛΤΙΚΟΣ (1918-2003)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ (1933 -)

ΑΡΓΥΡΗΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ (1932-2011)

ΛΙΝΟΣ-Α. ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ (1960 -)

ΙΙΙ. Συνθετικές παρατηρήσεις

Παράρτημα (Βιογραφικά και Εργογραφία)

Andréadès (André) (1876-1935)

Politis, Nicolas-Socrate (1872-1943)

Stelio Séfériadès (1873-1951)

Jean Spiropoulos (1896-1972)

Megalos Caloyanni (1869 - ;)

Michel-Athanase Dendias (1899-1977)

Constantin Th. Eustathiades (1912-1979)

Georges Ténékidès (1910-1990)

Nicolas Valticos (1918-2003)

Emmanuel Roucounas (1933 -)

Arghyrios A. Fatouros (1932-2011)

Linos-Alexandre Sicilianos (1960 -)

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Β. Ζαλίδης, Το νομικό καθεστώς των πυρηνικών όπλων και η Συνθήκη Απαγόρευσής τους, 2023
Σειρά: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #9
Μια συστηματική ανάλυση των νομικών παραμέτρων γύρω από την κατοχή και χρήση των πυρηνικών όπλων υπό το πρίσμα των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 4η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #39
Η παρούσα συλλογή βασικής νομοθεσίας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περιέχει πολλές από τις διατάξεις που αφορούν σε αυτό το επιστημονικό αντικείμενο. Κατ’ αρχάς παρατίθενται οι...