Α. Μπρεδήμας, Οι Έλληνες διεθνολόγοι στην Ακαδημία του Διεθνούς Δικαίου της Χάγης (1924-2008), 2012


Α. Μπρεδήμας, Οι Έλληνες διεθνολόγοι στην Ακαδημία του Διεθνούς Δικαίου της Χάγης (1924-2008), 2012 Το ανά χείρας «έργο» αποτελεί «κατόρθωμα», που οφείλεται σε χαλκέντερη προσπάθεια του καθηγητή κ. Αντώνη Μπρεδήμα. Πιστεύεται ότι κάθε αναγνώστης του απευθύνει νοερώς θερμά συγχαρητήρια για την ωραία «ιδέα» και εκλεκτή εκτέλεσή της, ως επίσης ειλικρινείς ευχαριστίες για το απολαυστικό διάβασμα και για όφελος (γνώση) από αυτό. Η «σφαιρική περιγραφή» των δώδεκα μαθημάτων είναι ομολογουμένως εξαίρετη, αρίστη.
Η δραστηριότητα της Ακαδημίας του Διεθνούς Δικαίου της Χάγης (Académie de Droit International de la Haye), στα σχεδόν ογδόντα χρόνια της υπάρξεώς της (από το 1923), υπήρξε (και εξακο-λουθεί δραστηρίως να είναι), παράγων κολοσσιαίας προόδου της ε-πιστήμης του διεθνούς δικαίου, δημοσίου και ιδιωτικού και των διεθνών σχέσεων. Η συμβολή Ελλήνων διεθνολόγων στο έργο της Ακαδημίας είναι σπουδαία. Τούτο μαρτυρείται από (απλή) ανάγνωση των μαθημάτων/παραδόσεων, όπως αποδίδονται εδώ από τον κ. Α. Μπρεδήμα, που, καταφανώς, διέθεσε πολύ χρόνο και πνευματικές δυνάμεις, σχετικώς. Δώδεκα Έλληνες ασφαλώς συνέβαλαν με τις πα-ραδόσεις τους στην πρόοδο του δημοσίου διεθνούς δικαίου –και άλλοι ένδεκα, του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Επομένως, σωστά γράφεται στις «Συνθετικές παρατηρήσεις» ότι είναι «ιδιαίτερη η παρουσία των Ελλήνων διεθνολόγων στο διεθνές επιστημονικό γίγνεσθαι».

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Οι Έλληνες διεθνολόγοι στην Ακαδημία του Διεθνούς Δικαίου της Χάγης (1924-2008)
Μια αδιάλειπτη συμβολή στην επιστήμη του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου
© 2012
Επιστημονική επιμέλεια
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-445-822-6
Σελίδες
160
Τιμή
€ 22,00

Τιμή με έκπτωση: € 16,50

Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Προλογικό σημείωμα

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Τα μαθήματα

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ (1876-1935)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ (1872-1943)

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ (1873-1951)

(α) Η ανταλλαγή των πληθυσμών

(β) Γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου της ειρήνης (principes généraux du droit international de la paix)

(γ) Το πρόβλημα της πρόσβασης των ιδιωτών σε διεθνή δικαιο-δοτικά όργανα (le problème de l’accès des particuliers à des juridictions internationales)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (1896- 1972)

ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Mégalos Caloyanni) (1869 - ;)

ΜΙΧΑΗΛ ΔΕΝΔΙΑΣ (1899-1977)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ (1912-1979)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΝΕΚΙΔΗΣ (1910-1990)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΛΤΙΚΟΣ (1918-2003)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ (1933 -)

ΑΡΓΥΡΗΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ (1932-2011)

ΛΙΝΟΣ-Α. ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ (1960 -)

ΙΙΙ. Συνθετικές παρατηρήσεις

Παράρτημα (Βιογραφικά και Εργογραφία)

Andréadès (André) (1876-1935)

Politis, Nicolas-Socrate (1872-1943)

Stelio Séfériadès (1873-1951)

Jean Spiropoulos (1896-1972)

Megalos Caloyanni (1869 - ;)

Michel-Athanase Dendias (1899-1977)

Constantin Th. Eustathiades (1912-1979)

Georges Ténékidès (1910-1990)

Nicolas Valticos (1918-2003)

Emmanuel Roucounas (1933 -)

Arghyrios A. Fatouros (1932-2011)

Linos-Alexandre Sicilianos (1960 -)

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Δρούγκα, Η εκχώρηση κατά το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 2022
Σειρά: Μελέτες Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού/Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου, #6
Στην παρούσα μελέτη αναλύονται τα ζητήματα που ανακύπτουν αναφορικά με την εκχώρηση στο πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Έμφαση δίνεται στην ιδιάζουσα πρακτική σημασία...
Β. Καρατζιάς/Β. Ζαλίδης/Α. Λιούτας, Εγχειρίδιο Δικαίου Ενόπλων Συγκρούσεων, 2022
Το νέο Εγχειρίδιο του Δικαίου των Ενόπλων Συγκρούσεων τελεί υπό την έγκριση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και αποτυπώνει με σαφή και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο...
Β. Κούρτης, Οι Υποχρεώσεις Διατροφής στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 2022
Οι υποχρεώσεις διατροφής που απορρέουν από οικογενειακές και συγγενικές σχέσεις διατηρούν με σταθερό τρόπο υψηλή θέση μεταξύ των ζητημάτων που απασχολούν τον διεθνή και τον...
Π. Νάσκου-Περράκη/Ν. Ζάικος, Διπλωματικό και Προξενικό Δίκαιο, 2η έκδ., 2022
Η Διπλωματία, ως επιστήμη ή τέχνη ή και τα δύο, είναι τόσο παλαιά όσο τα έθνη και τα κράτη. Ο τρόπος ενάσκησης της Διπλωματίας, από πρόσκαιρος αρχικά, με τον χρόνο απέκτησε...
Ι. Παπαφλωράτος, Το νομικό καθεστώς των νήσων του Αιγαίου, 2η έκδ., 2022
Το θέμα του καθεστώτος των νήσων του Αιγαίου είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα των διμερών ελληνοτουρκικών σχέσεων και έχει απασχολήσει κορυφαίους νομικούς και από τις...