Α. Μπρεδήμας, Μελέτες Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, 2019


Α. Μπρεδήμας, Μελέτες Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, 2019

Η αυτοτελής έκδοση της παρούσας συλλογής μελετών δημοσίου διεθνούς δικαίου οφείλεται σε δύο λόγους: από τη μία πλευρά η «ανάδυση» ορισμένων ζητημάτων που ενδιαφέρουν άμεσα την Ελλάδα, όπως η Σύμβαση-πλαίσιο για τις εθνικές μειονότητες, η επικαιρότητα των οποίων προκύπτει από την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών, ή η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, που φαίνεται να μετεξελίσσεται σε αιχμή της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Αλλά, και το τρίτο θέμα, αυτό των διμερών πολιτιστικών συμφωνιών της Ελλάδας, θέμα low-politics μεν,αλλά και «βαριά βιομηχανία» για την Ελλάδα, παρουσιάζει σήμερα ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξαιτίας της παντελούς απουσίας σχετικής επεξεργασίας. Τέλος, η μελέτη για τους στοχευμένους φόνους, στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας στοχεύει να παρουσιάσει στο ελληνικό νομικό ή μη κοινό ένα γενικότερο θέμα που εμπλέκει το διεθνές δίκαιο με το ανθρωπιστικό δίκαιο, και τα κρατικά συμφέροντα με ηθικό-πολιτικές επιφυλάξεις.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Μελέτες Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου
© 2019
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-032-4
Σελίδες
312
Τιμή
€ 25,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος ……………………………………………….

1. Η Σύμβαση-πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και η (ενδεχόμενη) προσχώρηση της Ελλάδας ……………………….

2. Οι διμερείς πολιτιστικές συμφωνίες της Ελλάδας. Μια σφαιρική θεώρηση …………………………………….

3. Η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσου. Μία επανεξέταση …………

4. Οι «στοχευμένοι φόνοι» (targeted killings), ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας και το διεθνές δίκαιο ………….

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Β. Καρατζιάς/Β. Ζαλίδης/Α. Λιούτας, Εγχειρίδιο Δικαίου Ενόπλων Συγκρούσεων, 2022
Μια συστηματική παρουσίαση των βασικών αρχών και των κανόνων του Δικαίου των Ενόπλων Συγκρούσεων
Β. Κούρτης, Οι Υποχρεώσεις Διατροφής στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 2022
Πλήρης ανάλυση και ερμηνευτικές προσεγγίσεις του κανονιστικού πλαισίου για τις διεθνείς υποχρεώσεις διατροφής