Α. Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά, Γενικές αρχές στη νομολογία του ΣτΕ και του ΔΕΚ, 2007


Α. Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά, Γενικές αρχές στη νομολογία του ΣτΕ και του ΔΕΚ, 2007

Η παρούσα μελέτη αποτελεί σύντομη συστηματική ανάλυση των βασικοτέρων αρχών, που έχει διαπλάσσει η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει να επιδείξει σημαντικό διαπλαστικό έργο στο πεδίο των γενικών αρχών. Εδημιούργησε ένα άρτιο σύστημα γενικών αρχών, που επηρέασε όχι μόνο τη λειτουργία της Διοικήσεως αλλά και τη συνταγματική ζωή της χώρας. Αξιοσημείωτο είναι ότι στο κείμενο του Συντάγματος, εμφανίζονται διατάξεις που αποτυπώνουν νομικές αρχές εξαγόμενες από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Παράλληλα και η νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δέχθηκε τις γενικές αρχές του δικαίου, ότι αποτελούν μέρος τούτου. Από τις γενικές αρχές που απορρέουν από τα δίκαια των επί μέρους κρατών, η νομολογία του Δικαστηρίου δεν περιορίσθηκε στο να υιοθετήσει εκείνες που παρουσιάζουν μεγαλύτερο ποσοστό «κοινής αποδοχής», αλλά αυτές που εναρμονίζονται περισσότερο προς τους σκοπούς των συνθηκών και είναι οι προοδευτικώτερες.

Από τον πρόλογο του βιβλίου

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Γενικές αρχές στη νομολογία του ΣτΕ και του ΔΕΚ
© 2007
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-179-1
Σελίδες
182
Τιμή
€ 20,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Εισαγωγή

1. Οι Γενικές Αρχές

Ι. Η λειτουργικότητα των γενικών αρχών του Δικαίου

Έννοια, λειτουργία

ΙΙ. Το δημιουργικό έργο της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας

ΙΙΙ. Ο ρόλος και η λειτουργία των γενικών αρχών του δικαίου στην κοινοτική έννομη τάξη

2. Η αρχή της προστατευομένης εμπιστοσύνης

Ι. Το περιεχόμενο της αρχής της προστατευομένης εμπιστοσύνης

1. Έννοια, δογματική θεμελίωση

2. Προϋποθέσεις προστασίας της εμπιστοσύνης

3. Πεδία εφαρμογής

ΙΙ. Η αρχή της προστατευομένης εμπιστοσύνης στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας

1. Συνταγματική θεμελίωση

2. Πεδία εφαρμογής

α) Ανατροπή κεκτημένων

β) Αναδρομικότητα του νόμου

γ) Ανάκληση πράξεων

ΙΙΙ. Η αρχή της προστατευομένης εμπιστοσύνης στη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

1. Περιεχόμενο της αρχής

2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της αρχής

α) Πράξεις της διοικήσεως

β) Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη

γ) Λόγοι κοινοτικού συμφέροντος

3. Συνέπειες εφαρμογής της αρχής

3. Η αρχή της νομικής ασφαλείας

Ι. Περιεχόμενο της αρχής

1. Έννοια, σχέση και σύνδεση με την έννοια της προστασίας της εμπιστοσύνης

ΙΙ. Η ασφάλεια δικαίου στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας

1. Ειδικότερο περιεχόμενο της αρχής

2. Μορφές ασφαλείας

3. Ο χρόνος επέλευσης των αποτελεσμάτων της απόφασης

ΙΙI. Εκδηλώσεις της ασφαλείας δικαίου στη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

1. Περιεχόμενο της αρχής

2. Πεδία εφαρμογής

α) Καθιέρωση χρονικών περιορισμών ή προθεσμιών

β) Σεβασμός των κεκτημένων δικαιωμάτων

γ) Μη αναδρομικότητα της ουσιαστικής νομικής ρυθμίσεως

4. Η αρχή της αναλογικότητας

Ι. Η ένταξη της αρχής της αναλογικότητας στην ελληνική έννομη τάξη

1. Έννοια, περιεχόμενο, στοιχεία

2. Θεμελίωση της αρχής

ΙΙ. Η σημασία της αρχής της αναλογικότητας στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας

1. Έκταση του ελέγχου από το δικαστή

2. Πεδία εφαρμογής

α) Ατομικά δικαιώματα

β) Ανάκληση παρανόμων διοικητικών πράξεων

ΙΙΙ. Η αρχή της αναλογικότητας στη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων

1. Η αρχή της αναλογικότητας στην κοινοτική έννομη τάξη

2. Η νομολογιακή καθιέρωση της αρχής της αναλογικότητας

3. Αποτελεσματική δικαστική προστασία

5. Θεμελιώδη δικαιώματα

Ι. Τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ελληνική έννομη τάξη

ΙΙ. Η θέση της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας ως προς τα θεμελιώδη δικαιώματα

1. Αρχή της ισότητας

2. Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας

3. Προσωπική ελευθερία

4. Ελευθερία των συμβάσεων

ΙΙΙ. Η νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Νομολογιακή επισκόπηση

α) Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας και ελευθερίας άσκησης επαγγέλματος

β) Ελευθερία της έκφρασης

γ) Το δικαίωμα της ακροάσεως

δ) Η αρχή της ισότητας

δ1) Απαγόρευση διακρίσεως λόγω ιθαγενείας

δ2) Ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων

ε) Κοινωνικά δικαιώματα

3. Συμπερασματικές σκέψεις

Βιβλιογραφία

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν. 4798/2021), 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #44
Ο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων κυρώθηκε με τον Ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α΄ 68/24.4.2021). Σκοπός του, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτού, «είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της...
Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις (Ν. 4938/2022), 6η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #14
Ο νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κυρώθηκε με τον Ν. 4938/2022 και ισχύει από 6.6.2022. Ο νέος Κώδικας αντικατέστησε τον προϊσχύσαντα...
Α. Γέροντας/Π. Παυλόπουλος/Γ. Σιούτη..., Διοικητικό δίκαιο, 5η έκδ., 2022
Ένα πλήρως ενημερωμένο έργο για το Διοικητικό Δίκαιο όπως εξελίσσεται σήμερα