Ελληνικά English
| | | |

Books


Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα/Ζ. Παπασιώπη-Πασιά/Κ. Χρυσόγονος..., Τα θεμελιώδη δικαιώματα στον Ευρωπαϊκό χώρο, 2018

Edition info

Title
Τα θεμελιώδη δικαιώματα στον Ευρωπαϊκό χώρο
Σύγχρονα ζητήματα και προκλήσεις
© 2018
Editors
Authors
Series
ISBN
978-960-568-872-1
Pages
VIII + 199
Price
€ 44.00
In stock

Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα/Ζ. Παπασιώπη-Πασιά/Κ. Χρυσόγονος..., Τα θεμελιώδη δικαιώματα στον Ευρωπαϊκό χώρο, 2018


Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα/Ζ. Παπασιώπη-Πασιά/Κ. Χρυσόγονος..., Τα θεμελιώδη δικαιώματα στον Ευρωπαϊκό χώρο, 2018

Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, έλαβε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότηση για την υλοποίηση του Προγράμματος Jean Monnet, «Διάλογοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου».

Αποτέλεσμα του Προγράμματος συνιστά και η παρούσα τρίτομη συλλογική έκδοση που πραγματεύεται κρίσιμα τρέχοντα ζητήματα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής διάστασης της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Στον παρόντα πρώτο τόμο με τίτλο «Τα Θεμελιώδη δικαιώματα στον Ευρωπαϊκό χώρο: Σύγχρονα ζητήματα και προκλήσεις» τίθενται προβληματικές και διερευνώνται ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ε.Ε., τόσο στο εθνικό όσον και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων μέσα από την νομολογία των Ευρωπαϊκών δικαστηρίων καθώς και ζητήματα δημοκρατίας και κράτος δικαίου στην Ευρώπη.

Edition info

Title
Τα θεμελιώδη δικαιώματα στον Ευρωπαϊκό χώρο
Σύγχρονα ζητήματα και προκλήσεις
© 2018
Editors
Authors
Series
ISBN
978-960-568-872-1
Pages
VIII + 199
Price
€ 44.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Μέρος Α΄

Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων

σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο

Η κατά το άρθρο 4 ελλΑΚ αρχή της απόλαυσης από τους αλλοδαπούς των αυτών αστικών δικαιωμάτων με τους έλληνες και ο ρόλος της ρήτρας της αμοιβαιότητας και των Διεθνών και Διμερών Συμβάσεων

Ζωή Παπασιώπη-Πασιά

Η εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ στην εποχή της δημοσιονομικής κρίσης

Κώστας Χ. Χρυσόγονος, Ελευθέριος Δικαίος

Towards a resetting of customary human rights: Shifting from Opinio Juris to public opinion

Ioanna Pervou

Η σχέση των ομαδικών και ατομικών δικαιωμάτων στη διεθνή και ευρωπαϊκή εμπειρία

Νικόλαος Γαϊτενίδης

Μέρος Β΄

Η προστασία των Θεμελιωδών δικαιωμάτων

και η νομολογία

ECFR and Spanish Jurisdictions along the economic and financial crisis: The right to an effective judicial protection against unfair banking contracts, abusive lendingpractices and mortgage, in the sector of housing

Blanca Vilà Costa

Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές γύρω από την αρχή της ισοδύναμης προστασίας με αφορμή την υπόθεση Avotiņš κ/Λετονίας

Βασίλειος Περγαντής

Μέρος Γ΄

Δημοκρατία και κράτος δικαίου στην Ευρώπη

Ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση και δημοκρατική νομιμοποίηση

Μιχάλης Δ. Χρυσομάλλης

Κράτος Δικαίου και Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης

Βιργινία Τζώρτζη

Το θεώρημα της «πολιτισμικής άμυνας» και τα θεμελιώδη δικαιώματα

Νικόλαος Γαϊτενίδης

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Other volumes

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account