Α. Αλιγιζάκη, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Θεμελιωδών Ελευθεριών-Δικαιωμάτων, 2024


Α. Αλιγιζάκη, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Θεμελιωδών Ελευθεριών-Δικαιωμάτων, 2024

Με το παρόν έργο επιχειρείται η διερεύνηση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου των θεμελιωδών ελευθεριών, με έμφαση στην ελευθερία της έκφρασης και τις βασικές εκφάνσεις της. Μέσα από μια σφαιρική προσέγγιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των διεθνών και ευρωπαϊκών μηχανισμών προστασίας τους, η παρούσα μονογραφία στοχεύει στην επισήμανση των μέσων που υπάρχουν σήμερα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών ελευθεριών.

Από το διεθνές δίκαιο μέχρι το ευρωπαϊκό θεσμικό-νομικό πλαίσιο, το παρόν έργο πραγματεύεται τις νομικές αρχές και τις διαδικασίες που διασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικότερα το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης. Πιο συγκεκριμένα, με μια προσέγγιση που συνδυάζει τη θεωρία και την πρακτική –μέσα από την εξέταση της διεθνούς ευρωπαϊκής και ενωσιακής νομολογίας– αναλύονται οι νομικές προβλέψεις και αποφάσεις των σημαντικότερων δικαιοδοτικών οργάνων προς βασικές πτυχές της που αφορούν τον Τύπο, το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις τηλεοπτικές δίκες και τη σύγκρουσή της με άλλα δικαιώματα, όπως αυτό στην ιδιωτικότητα, στην υπόληψη και στο τεκμήριο της αθωότητας. Παράλληλα, εξετάζονται οι απαιτήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και οι περιορισμοί που επιβάλλονται για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Μέσα από την ανάλυση διεθνών συνθηκών, νομικών διατάξεων και δικαστικών προηγούμενων, αυτή η ανάλυση επιχειρεί να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο η νομική επιστήμη αντιμετωπίζει τις όποιες προκλήσεις στον τομέα των θεμελιωδών ελευθεριών και διαμορφώνει τις νομοθετικές πρακτικές, για να διασφαλίσει την ελευθερία της έκφρασης σε μια σύγχρονη, ψηφιακή κοινωνία.

Edition info

Title
Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Θεμελιωδών Ελευθεριών-Δικαιωμάτων
Η ελευθερία της έκφρασης
- Ελευθερία του τύπου - Ελευθερία έκφρασης στο διαδίκτυο - Η ρητορική μίσους - Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων - Λαϊκές-τηλεοπτικές δίκες
© 2024
Foreword
Author
ISBN
978-960-648-845-0
Pages
XIV + 249
Price
€ 26.00
In stock

Table of contents   +

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΩΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

1.1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1.2. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”

1.2.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

1.2.Β. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

1.3. ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ & ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

1.4. ΜΟΡΦΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

1.5. ΟΙ ΓΕΝΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

1.6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ)

1.7. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ- ΈΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

1.8. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ

1.9. ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1.9.A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

1.9.B. Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

1.9.Γ. ΑΤΟΜΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

1.9.Δ. ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ & ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ

1.9.Ε. Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

1.9.ΣΤ. Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

1.10. ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1.11. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1.12. Η ΔΙΤΤΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: Η ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ

ΟΨΗ ΤΟΥΣ

2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΟΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

2.1. ΠΗΓΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

2.2. ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

2.3. ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ

2.4. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

2.5. ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

2.6. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

2.6.Α. ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΟΥΣ

2.6.Β. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε

2.7. ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

2.7.Α. Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

2.7.Β. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

2.7.Γ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ

2.7.Δ. Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

3.1. ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

3.2. ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

3.3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

3.4. ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

3.5. ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ –

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

4.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

4.2. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΣΔΑ)

4.3. ΤΟ ΕΔΔΑ: Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

4.3.Α. Η ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΔΔΑ ΚΑΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

4.3.Β. Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ

4.3.Γ. ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΣΔΑ

4.4. Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

5.1. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ

5.2. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

5.3. Η ΕΣΔΑ ΚΑΙ Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

5.4. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΔΑ

5.5. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΗΣ ΣΕΕ

5.6. ΆΛΛΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

5.7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

5.8. ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ

5.9. ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ

5.10. ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

5.11. Η ΕΕ & ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΗΣ

5.12. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

5.13. Η ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

5.14. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

6.1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

6.2. ΟΙ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ/ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

6.3. Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

6.4. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗΣ

6.4.Α. ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗ;

6.4.Β. ΨΕΥΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

6.4.Γ. ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

6.5. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΛΟΥ

6.6. Ο ΤΥΠΟΣ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ

6.7. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

6.8. ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

6.9. Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΜΙΣΟΥΣ - Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ

6.10. Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΜΙΣΟΥΣ

6.11. ΆΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 – ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

6.12. H ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

6.13. Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΛΗΘΗ

6.14. Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

6.15. Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ

7o ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

7.1. Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

7.2. Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

7.3. ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ «ΛΗΘΗ»

7.4. ΟΙ ΛΑΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ: ΑΡΘΡΟ 10 V. ΑΡΘΡΟ 6 ΕΣΔΑ

7.5. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΔΔΑ ΓΙΑ ΛΑΪΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΑ ΜΜΕ

7.6. Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

8ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ-ΑΡΘΡΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα/Π. Νάσκου-Περράκη/Ι. Παπαγεωργίου..., Άσυλο, σύνορα και δικαιώματα στην Ευρώπη, 2018
Series: Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα, #2
Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, έλαβε από την Ευρωπαϊκή...
Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα/Ζ. Παπασιώπη-Πασιά/Κ. Χρυσόγονος..., Τα θεμελιώδη δικαιώματα στον Ευρωπαϊκό χώρο, 2018
Series: Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα, #1
Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, έλαβε από την Ευρωπαϊκή...
Λ.-Α. Σισιλιάνος/Ε. Νίκα/Η. Μάζος..., Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Συμβούλιο της Επικρατείας σε διαρκή διάλογο, 2018
Η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΕΔΛ-ΣτΕ), στην προσπάθεια της να φέρει σε δημόσια συζήτηση ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή νομική κοινότητα,...
Ι. Κυριτσάκη, Ανθρώπινα δικαιώματα και εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2011
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση της πολιτικής προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του εκδημοκρατισμού, που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με...
Β. Σκουρής/Κ. Παπαδημητρίου/Γ. Λεβέντης..., Οικονομικές ελευθερίες, κοινωνικά δικαιώματα & η απαγόρευση των διακρίσεων στο δίκαιο της ΕΕ, 2010
Η εσωτερική αγορά μπορεί να αποτέλεσε τον πρώτο στόχο της διαδικασίας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αλλά δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Αργά αλλά σταθερά η κοινωνική διάσταση...