Ελληνικά English
| | | |

Books


Β. Σκουρής/Κ. Παπαδημητρίου/Γ. Λεβέντης..., Οικονομικές ελευθερίες, κοινωνικά δικαιώματα & η απαγόρευση των διακρίσεων στο δίκαιο της ΕΕ, 2010

Edition info

Title
Οικονομικές ελευθερίες, κοινωνικά δικαιώματα & η απαγόρευση των διακρίσεων στο δίκαιο της ΕΕ
10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΔΕΚΑ
© 2010
Authors
ISBN
978-960-445-570-6
Pages
ΧΙΙ + 246
Price
€ 25.00
In stock

Β. Σκουρής/Κ. Παπαδημητρίου/Γ. Λεβέντης..., Οικονομικές ελευθερίες, κοινωνικά δικαιώματα & η απαγόρευση των διακρίσεων στο δίκαιο της ΕΕ, 2010


Β. Σκουρής/Κ. Παπαδημητρίου/Γ. Λεβέντης..., Οικονομικές ελευθερίες, κοινωνικά δικαιώματα & η απαγόρευση των διακρίσεων στο δίκαιο της ΕΕ, 2010

Η εσωτερική αγορά μπορεί να αποτέλεσε τον πρώτο στόχο της διαδικασίας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αλλά δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Αργά αλλά σταθερά η κοινωνική διάσταση θεωρήθηκε αναγκαίο στοιχείο για την ενωσιακή διαδικασία. Η ένταξη κοινωνικών δικαιωμάτων στο ευρωπαϊκό κεκτημένο αποτελεί ήδη ένα δεδομένο. Ο τρόπος όμως υλοποίησής τους και η συμβατότητά τους με τις θεμελιώδεις ελευθερίες δεν είναι άμοιρα νομικών προβλημάτων, όπως καταδεικνύει και η σχετικά πλούσια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα σημαντικότερα από τα αναφερόμενα νομικά προβλήματα παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν στο πετυχημένο συνέδριο της Εταιρίας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου του 2009 στη Θεσσαλονίκη με τη συνεργασία του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Ο σκοπός του έργου αυτού είναι να παρουσιάσει με τρόπο συστηματικό τα ενδιαφέροντα νομικά προβλήματα που ανακύπτουν.

Edition info

Title
Οικονομικές ελευθερίες, κοινωνικά δικαιώματα & η απαγόρευση των διακρίσεων στο δίκαιο της ΕΕ
10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΔΕΚΑ
© 2010
Authors
ISBN
978-960-445-570-6
Pages
ΧΙΙ + 246
Price
€ 25.00
In stock

Table of contents   +

Ιωάννης Κουκιάδης, Πρόεδρος της ΕΔΕΚΑ, Ομ. Καθηγητής Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κήρυξη έναρξης εργασιών του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΔΕΚΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.

Βασίλειος Σκουρής, Πρόεδρος Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Καθηγητής Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος ΚΔΕΟΔ, Οι οικονομικές ελευθερίες και τα κοινωνικά δικαιώματα κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Αναπλ. Καθηγητής Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Η απόσπαση εργαζομένων και η εφαρμογή των κατωτάτων ορίων προστασίας

Γεώργιος Λεβέντης, Καθηγητής Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισμού και κοινωνική ασφάλιση

Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη, Επίκ. Καθηγήτρια Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Το δικαίωμα της απεργίας ως θεμελιώδες κοινοτικό δικαίωμα

Νικήτας Αλιπράντης, Καθηγητής Νομικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Στρασβούργου, Ο επεκτατισμός του ΔΕΕ σε βάρος των κοινωνικών ρυθμίσεων των κρατών μέσα από δύο αποφάσεις (Michaeler & Jubito και Επιτροπή κατά Λουξεμβούργου)

ΕΝΟΤΗΤΑ

Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.

Δημήτριος Ζερδελής, Καθηγητής Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Η απαγόρευση διακρίσεων λόγω ηλικίας στο εργατικό δίκαιο

Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου, Αναπλ. Καθηγήτρια Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νέες μορφές οικογένειας και οι επιπτώσεις στο εργατικό δίκαιο – Η απαγόρευση διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού

Κωνσταντίνος Μπαρτζελιώτης, Ειδικός Επιστήμονας, Συνήγορος του Πολίτη, Η απαγόρευση διακρίσεων λόγω αναπηρίας

Άγγελος Στεργίου, Καθηγητής Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τα κοινωνικά δικαιώματα των μεταναστών τρίτων χωρών

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account