Π. Βαζιντάρης/Γ. Ανδρουτσόπουλος/Χ. Ανθόπουλος..., Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, 2015


Π. Βαζιντάρης/Γ. Ανδρουτσόπουλος/Χ. Ανθόπουλος..., Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, 2015

Το παρόν συλλογικό έργο αποτελεί την πνευματική σφραγίδα της πενηντάχρονης επιτυχούς πορείας των Διοικητικών Δικαστηρίων στο δικαιικό σύστημα της Ελληνικής Πολιτείας και τιμή προς τους ακούραστους συντελεστές της διαχρονικής αυτής προσπάθειας –δικαστές, ακαδημαϊκούς, ερευνητές, δικαστικούς συμπαραστάτες και λοιπούς κρατικούς λειτουργούς και υπαλλήλους– που οδήγησε στην ολοκλήρωση του οικοδομήματος της Διοικητικής Δικαιοσύνης στη Χώρα μας. Αποτελεί, ταυτόχρονα, παρακαταθήκη «μνήμης» στις μελλοντικές γενεές των διοικητικών δικαστών, στην αναζήτηση νομικών λύσεων και στην εκφορά δικαστικών κρίσεων που θα πηγάζουν και θα εκπορεύονται από τις αρχές του Κράτους Δικαίου.

Ο τόμος, ο οποίος αποτελείται από 81 συμβολές έγκριτων νομικών, χωρίζεται σε επτά θεματικές κατηγορίες: Συνταγματικό Δίκαιο και Θεμελιώδη Δικαιώματα, Διοικητικό Δίκαιο, Διοικητική Δικαιοσύνη, Δημοσιονομικό και Φορολογικό Δίκαιο, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Δίκαιο Περιβάλλοντος και Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Edition info

Title
Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
© 2015
Editors
Authors
ISBN
978-960-568-320-7
Pages
XXIV + 1286
Price
€ 90.00
In stock

Table of contents   +

Σημείωμα Συντακτικής Επιτροπής

Διακομανώλη-Ανδρειωτέλλη Ελένη, Γενική Επίτροπος της Επικράτειας των Δ.Δ.

Εισαγωγή

Φαλτσέτος Γεώργιος, Πρόεδρος Εφετών

Ομιλία του προέδρου της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών στην εκδήλωση της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών για τα 50 χρόνια Διοικητικών Δικαστηρίων

ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ανθόπουλος Χαράλαμπος, Αναπληρωτής Καθηγητής Δικαίου και Διοίκησης Ε.Α.Π.

Ο χρόνος εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας

Βλαχόπουλος Σπύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος

Συνταγματικό Δικαστήριο και έλεγχος των συνταγματικών οργανωτικών διαφορών

Γεωργακόπουλος Φωκίων, Επί τιμή Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Σκέψεις για συστήματα ελέγχου της αντισυνταγματικότητας των νόμων

Ζωντανός Παναγιώτης, Δ.Ν.

Η συμβολή των πολιτών στον έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων. Η διαμόρφωση του ελληνικού προτύπου

Καϊδατζής Ακρίτας, Λέκτορας Συνταγματικού Δικαίου Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

Η συμβολή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στην εξέλιξη του δικαστικού ελέγχου των νόμων στην Ελλάδα

Καλογήρου Σταματία, Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Το φαινόμενο της μη συμμόρφωσης της Διοίκησης στις ακυρωτικές αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων: το πρόβλημα, τα αίτια και η αντιμετώπιση μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001 και την έκδοση του Ν. 3068/2002

Καράκωστας Βελισσάριος, Επίτιμος Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ., επίτιμος Σύμβουλος ΑΣΕΠ

Διενέργεια ή διάπραξη Συνταγματικής αναθεώρησης;

Κατρούγκαλος Γιώργος, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Ευρωβουλευτής

Μνημονιακή νομοθεσία, Σύνταγμα και Δημοκρατία

Κλαμαρής Νικόλαος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο

Ζητήματα ουσιαστικά, διαδικαστικά και δικονομικά σχετικά με τις υπηρεσιακές, οικονομικές/μισθολογικές και ακαδημαϊκές συνέπειες καθώς και το χρονικό σημείο ενάρξεως των συνεπειών αυτών σε περίπτωση ποινικής καταδίκης καθηγητών ΑΕΙ

Κουβαράς Ηλίας, Πάρεδρος Δ.Δ., υπ. Δ.Ν.

Ανανοηματοδοτώντας την υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις

Μακρυδημήτρης Αντώνης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Σημεία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Μανιτάκης Αντώνης, Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Α.Π.Θ., Πρώην Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Διοικητική Μεταρρύθμιση, Διοίκηση και Δικαιοσύνη εγκλωβισμένες στον γραφειοκρατικό ιστό του νομοθετικού πληθωρισμού και φορμαλισμού

Μηλιαράκης Πέτρος, Δικηγόρος στο ΣτΕ και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια (ECHR & GC-EU)

Οι Συνταγματικές δεσμεύσεις και Διεθνής έννομη τάξη

Μπουκουβάλα Βαρβάρα, Πρωτοδίκης Δ.Δ., Δ.Ν.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων και οι σύγχρονες τάσεις συγκέντρωσης του ελέγχου, ιδίως, μετά τη θέσπιση του ν. 3900/2010-αμφισβητήσεις και προβληματικές

Παραράς Πέτρος, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Το «θεμελιώδες» δικαίωμα στην ασφάλεια

Πραβίτα Μαρία-Ηλιάνα, Λέκτορας Διοικητικής Επιστήμης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Αθηνών

Συνταγματική Αναθεώρηση και Δημόσια Διοίκηση

Σπαχής Οδυσσέας, Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων

Η διαδρομή προς το κοινωνικό κράτος δικαίου στην Ελλάδα

Χρυσανθάκης Χαράλαμπος, Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου - Διοικητικών Θεσμών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών/Σχολή Ο.Π.Ε./Τμήμα ΠΕΔΔ, Δικηγόρος Αθηνών

Ο δικαστικός έλεγχος των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου

ΜΕΡΟΣ Β

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ανδρουτσόπουλος Γεώργιος, Λέκτορας Εκκλησιαστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Οι Κανονισμοί «Περί εφημερίων και διακόνων» των Εκκλησιών Ελλάδος (230/2012) και Κρήτης (1/2013): Συγκριτική επισκόπηση

Δημητροπούλου Αγλαΐα, Εφέτης Δ.Δ.

Ο πολλαπλός ρόλος της Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Ευστρατίου Παύλος-Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημοκρατική Αρχή και Διοικητικό Δίκαιο

Ζωίδου Χαρίκλεια, Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Το δικαίωμα εξαγοράς άλλως “squeeze-out” μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006, ο ρόλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ζητήματα συνταγματικού δικαίου που ανακύπτουν από την εφαρμογή τους

Κατσίγιαννης Φώτιος, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.

Η διάσταση του εύλογου χρόνου κατά την ενάσκηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της ελεγκτικής και κυρωτικής της αρμοδιότητας

Πόνη Χαρούλα, Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Η έννοια της θετικής και αποθετικής ζημίας στις υποθέσεις αστικής ευθύνης του Δημοσίου

Σακελλαροπούλου Αικατερίνη, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.

Μονιμότητα και ουδετερότητα των δημοσίων υπαλλήλων

Σαρίδης Ισίδωρος, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, Διπλωματούχος Μεταπτυχιακού Τμήματος Τομέα Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικής Επιστήμης Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., Υποψήφιος Διδάκτωρ

Οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας

Σπηλιωτόπουλος Επαμεινώνδας, Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών

Η κατάσταση του Διοικητικού Δικαίου σήμερα» από ομιλία του κατά την εγκατάστασή του ως Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών (14.1.2014)

Σταυροπούλου Μαρία, Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου LL.M. University College London, LL.M. Harvard Law School

Η νέα διαδικασία ασύλου στην Ελλάδα

Ταμιωλάκη Ναταλία, Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Ουσιώδεις τύποι της διοικητικής διαδικασίας: «Λύσις» και «Τέλος» στα δράματα της δικονομίας

ΜΕΡΟΣ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αργυρός Αντώνιος, Δικηγόρος, Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος Πανεπιστημίου Αθηνών

Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής

Βαζιντάρης Παναγιώτης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Κράτος, νομιμότητα και νομιμοποίηση της δικαστικής λειτουργίας

Γεραπετρίτης Γιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο απρόσφορος εκσυγχρονισμός της διοικητικής δικαιοσύνης και ο μονόδρομος των ριζικών λύσεων

Γιακουμής Σταμάτης, Δρ. Φιλ. LL.M., Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.

Η συνοπτικότητα των δικαστικών αποφάσεων

Γιαννακού Φραντζέσκα, Πάρεδρος του ΣτΕ

Το ευεργέτημα της πενίας στις δίκες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

Δανιάς Παναγιώτης, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ., Μ.Δ.Ε. Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, LL.M Πανεπιστημίου Εδιμβούργου

Ο πολιτικός χαρακτήρας της Δικαστικής Εξουσίας

Δελλής Γ., Αναπληρωτής Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο αδιάλειπτος χαρακτήρας της προσωρινής δικαστικής προστασίας και τα περιθώρια απονομής της όταν ανακύπτουν ζητήματα αρμοδιότητας μεταξύ διοικητικών δικαστηρίων

Καλλικάκη Κλεοπάτρα, Εφέτης Δ.Δ.

Το σύστημα δυαδικής δικαιοδοσίας σε Γαλλία και Ελλάδα. Δυαδικότητα δικαιοδοσιών και δυαδικότητα αρμοδιοτήτων

Κλουδά Ευτυχία, Δικηγόρος, ΜΔΕ Πολιτικής Δικονομίας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, υπ. Διδάκτορος

Η Πρότυπη δίκη ως σύγχρονο μοντέλο δίκης. Θεμελιώδεις αρχές, όροι και προϋποθέσεις για την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, για μια δίκαιη Πρότυπη δίκη

Μενουδάκος Κωνσταντίνος, Επίτιμος Πρόεδρος του ΣτΕ

Το πλαίσιο της θεσμικής ευθύνης και τα όρια της εξουσίας του διοικητικού δικαστή

Μοσχόπουλος Διονύσιος, Επίκουρος Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου

Η ανεξαρτησία της Διοικητικής Δικαιοσύνης στην Ελλάδα μέσα από το πρίσμα της νέο-θεσμικής προσέγγισης. Ιστορική αναδρομή στην μεταπολεμική περίοδο (1953-1982)

Ντάλλη Θεοδώρα, Δικηγόρος

Οι δικαστικές συνδικαλιστικές ενώσεις στην Ευρώπη. Μια προσπάθεια συγκριτικής προσέγγισης μέσα από την ανάλυση τεσσάρων περιπτώσεων

Παπαχρήστος Νικόλαος, Δικηγόρος, Δ.Ν.

Το ηλεκτρονικό κατασχετήριο, ένα νέο μέσο διοικητικής εκτέλεσης

Πικραμένος Μιχάλης, Γενικός Διευθυντής Ε.Σ.ΔΙ.Λ., Σύμβουλος Επικρατείας, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

Η εκπαίδευση των δικαστών υπό το φως του άρθρου 88 παρ.3 του Συντάγματος

Σοϊλεντάκης Νικόλαος, Δ.Ν., Πρόεδρος Eφετών Δ.Δ.

Η φύση των εκλογικών διαφορών και η απόδειξη κατά τον Κ.Δ.Δ.

Στρατηλάτης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Η επίκληση της νομολογίας στο Διοικητικό Δίκαιο και στη νομική επιστήμη γενικότερα

Συμεωνίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

Συμβολή στη συζήτηση για μια νέα αρχιτεκτονική στη διοικητική δικαιοσύνη

Τρουλινός Επαμεινώνδας, Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Η μακροχρόνια περιπέτεια της οριστικής επίλυσης της διοικητικής διαφοράς. Σκέψεις και προβληματισμοί

Τσόγκας Παναγιώτης, Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Η προσωρινή δικαστική προστασία στις διοικητικές διαφορές ουσίας στα όρια της συνταγματικής ανοχής

Τσούγκος Σωτήριος-Αιμίλιος, Πάρεδρος Δ.Δ.

Τα αναφυόμενα ζητήματα αναφορικά με την δικαιοδοσία και το αντικείμενο της αναγκαστικής εκτέλεσης στις δίκες περί την εκτέλεση κατά του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.

Φλογαΐτης Σπυρίδων, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου

Πενήντα χρόνια λειτουργίας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

ΜΕΡΟΣ Δ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κυπριανού Άρτεμις, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.

Η αρχή της συμμετοχής στα δημόσια βάρη ως πραγμάτωση της ιδέας της διανεμητικής δικαιοσύνης

Μάλλιου Άσπα, Δικηγόρος, ΜΔΕ και εκδότης του «Δελτίου Φορολογικής Νομοθεσίας»

Πρώτες εννοιολογικές παρατηρήσεις για το ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης του άρθρου 50 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας αναφορικά με την ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα και για φορολογικές οφειλές αυτών

Μηλιώνης Νικόλαος, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Επίκουρος Καθηγητής Δημοσιονομικού Δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου

Το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής: μια πρώτη προσέγγιση

Νασόπουλος Τάσος, Δημοσιολόγος, Δικηγόρος παρ’ Α.Π. & ΣτΕ

Η φορολογική δικαιοσύνη στη χώρα μας

Παπανικολάου Κυριάκος, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.

Άρνηση χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και προσωρινή δικαστική προστασία

Τσίτσου Μαρία, Εφέτης Δ.Δ.

Η αρχή της φορολογικής ισότητας στο γαλλικό και το ελληνικό δίκαιο

Φινοκαλιώτης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Φορολογικού Δικαίου Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

Ο προσδιορισμός του Φ.Π.Α. και των συναφών προστίμων σε περίπτωση λήψης εικονικών τιμολογίων

Φορτσάκης Θεόδωρος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος

Η φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων στο νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013)

ΜΕΡΟΣ Ε

ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Γέροντας Αποστόλης, Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου

Η διαιτητική επίλυση των διαφορών από τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις δημοσίων έργων. Μια πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση

Δετσαρίδης Χρήστος, Επίκουρος καθηγητής Νομικής Σχολής δ.π.θ.

Η συγκέντρωση του διοικητικού αυτοελέγχου επί των δημοσίων συμβάσεων και η ΕΑΑΔΗΣΥ: ρόλος-αρμοδιότητες-προκλήσεις

Θεοχαροπούλου Ζέτα, Ειδική Επιστήμονας Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Εφαρμογές της αρχής «intuitus personae» στις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)

Λαζαράτος Πάνος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις στις δημόσιες συμβάσεις-Με αφορμή τις ΣτΕ 451/2013, 1943/2013

Μαυρομάτη Αργυρώ, Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Το νέο ευρωπαϊκό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων. Ένα βήμα μπροστά;

Ράικος Δημήτριος, Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., τ. Εφέτης Δ.Δ.

Η διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης με διαπραγμάτευση

ΜΕΡΟΣ ΣΤ

ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κουφάκη Ιωάννα, Δρ. Νομικής, Δικηγόρος

Απόβλητα και Εσωτερική Αγορά

Μαριά Ευπραξία-Αίθρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης, Δικηγόρος

Ο Ν. 3937/2011 για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας-κριτική ανάγνωση υπό το φως των εξελίξεων στο διεθνές και ενωσιακό δίκαιο για τους γενετικούς πόρους

Μπάλιας Γιώργος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Γεωγραφίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Δικηγόρος

Η Δέουσα Εκτίμηση Επιπτώσεων Έργων και Σχεδίων στις περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Οικονόμου Αναστασία, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.

Περιβάλλον. Κατοχύρωση της προστασίας του και δικαστικός έλεγχος αυτής, ιδίως μέσω του θεσμού της αστικής ευθύνης του κράτους στην περίπτωση περιβαλλοντικής ζημιάς

ΜΕΡΟΣ Ζ

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ & ΕΣΔΑ

Αντωνίου Θεοδώρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Η εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαικής Ένωσης στα κράτη μέλη μετά την έκδοση των αποφάσεων Åkerberg Fransson και Μelloni από το Δικαστήριο της Ένωσης

Αυδίκος Γρηγόριος, Δικαστικός Πληρεξούσιος ΝΣΚ, Δ.Ν. Δημοσίου Δικαίου Τμήματος Νομικής ΕΚΠΑ

Η νομολογιακή εξέλιξη και διαμόρφωση της αστικής ευθύνης του κράτους μέλους της Ε.Ε. για τις παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου

Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η χειραφέτηση των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων από το Συμβούλιο της Επικρατείας

Καμτσίδου Ιφιγένεια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

Για τα νέα σύνορα της Ευρώπης: σκέψεις σχετικά με την σημασία του πολιτικού Συντάγματος στην Ε.Ε.

Λαμπίρη Ιωάννα, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.

Η αναχώρηση από το ευρωπαϊκό έδαφος των μη νομίμως διαμενόντων μεταναστών: επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατευθύνσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης

Παπαδοπούλου Ευγενία, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.

Η αρχή της μη διακρίσεως και η ευρωπαϊκή δικαστική συνεργασία και αλληλεπίδραση κατά την ερμηνεία και εφαρμογή της

Πρεβεδούρου Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

Η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και η σχέση των δύο υπερεθνικών δικαστηρίων

Χρυσόγονος Κώστας, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

Παυλόπουλος Αναστάσιος, Υπ. Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., Δικηγόρος

Τα ελληνικά μνημόνια απέναντι στο πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο»

Ψυχογυιός Θεόδωρος, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους

Παρασκευοπούλου Κυριακή, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους

Οι ειδικότερες προϋποθέσεις δέσμευσης των Διοικητικών Δικαστηρίων στο πλαίσιο της αρχής ne (non) bis in idem, κατά τη νομολογία του ΕΔΔΑ


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Ανδρουτσόπουλος Γεώργιος

Ανθόπουλος Χαράλαμπος

Αντωνίου Θεοδώρα

Αργυρός Αντώνιος

Αυδίκος Γρηγόριος

Βαζιντάρης Παναγιώτης

Βλαχόπουλος Σπύρος

Γεραπετρίτης Γιώργος

Γέροντας Αποστόλης

Γεωργακόπουλος Φωκίων

Γιακουμής Σταμάτης

Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος

Γιαννακού Φραντζέσκα

Δανιάς Παναγιώτης

Δελλής Γ.

Δετσαρίδης Χρήστος

Δημητροπούλου Αγλαΐα

Διακομανώλη-Ανδρειωτέλλη Ελένη

Ευστρατίου Παύλος-Μιχαήλ

Ζωίδου Χαρίκλεια

Ζωντανός Παναγιώτης

Θεοχαροπούλου Ζέτα

Καϊδατζής Ακρίτας

Καλλικάκη Κλεοπάτρα

Καλογήρου Σταματία

Καμτσίδου Ιφιγένεια

Καράκωστας Βελισσάριος

Κατρούγκαλος Γιώργος

Κατσίγιαννης Φώτιος

Κλαμαρής Νικόλαος

Κλουδά Ευτυχία

Κουβαράς Ηλίας

Κουφάκη Ιωάννα

Κυπριανού Άρτεμις

Λαζαράτος Πάνος

Λαμπίρη Ιωάννα

Μακρυδημήτρης Αντώνης

Μάλλιου Άσπα

Μανιτάκης Αντώνης

Μαριά Ευπραξία-Αίθρα

Μαυρομάτη Αργυρώ

Μενουδάκος Κωνσταντίνος

Μηλιαράκης Πέτρος

Μηλιώνης Νικόλαος

Μοσχόπουλος Διονύσιος

Μπάλιας Γιώργος

Μπουκουβάλα Βαρβάρα

Νασόπουλος Τάσος

Ντάλλη Θεοδώρα

Οικονόμου Αναστασία

Παπαδοπούλου Ευγενία

Παπανικολάου Κυριάκος

Παπαχρήστος Νικόλαος

Παραράς Πέτρος

Παρασκευοπούλου Κυριακή

Παυλόπουλος Αναστάσιος

Πικραμένος Μιχάλης

Πόνη Χαρούλα

Πραβίτα Μαρία-Ηλιάνα

Πρεβεδούρου Ευγενία

Ράικος Δημήτριος

Σακελλαροπούλου Αικατερίνη

Σαρίδης Ισίδωρος

Σοϊλεντάκης Νικόλαος

Σπαχής Οδυσσέας

Σπηλιωτόπουλος Επαμεινώνδας

Σταυροπούλου Μαρία

Στρατηλάτης Κωνσταντίνος

Συμεωνίδης Ιωάννης

Ταμιωλάκη Ναταλία

Τρουλινός Επαμεινώνδας

Τσίτσου Μαρία

Τσόγκας Παναγιώτης

Τσούγκος Σωτήριος-Αιμίλιος

Φαλτσέτος Γεώργιος

Φινοκαλιώτης Κωνσταντίνος

Φλογαΐτης Σπυρίδων

Φορτσάκης Θεόδωρος

Χρυσανθάκης Χαράλαμπος

Χρυσόγονος Κώστας

Ψυχογυιός Θεόδωρος 1277

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Π. Παραράς, Ανάλεκτα, 2021
Συλλογή δυσεύρετων κειμένων και άρθρων-καίριες επιστημονικές θέσεις του συγγραφέα και κρίσιμα νομικοπολιτικά γεγονότα
Ι. Κοϊμτζόγλου, Στοιχεία δημοσίου δικαίου, 3η έκδ., 2005
Πρόκειται για έργο που καλύπτει με τρόπο συνοπτικό αλλά επαρκή την ύλη του δημοσίου δικαίου. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τους αναγνώστες ώστε είτε να εμπλουτίσουν τις...
Ε. Γιαννακάκις/Μ. Γιαννακάκης, Η διακοπή της παραγραφής στο Αστικό, Ναυτικό και Δημόσιο Δίκαιο, 4η έκδ., 2024
Η πληρέστερη παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από τη διακοπή της παραγραφής μέσα από τη σκοπιά της σύγχρονης θεωρίας και νομολογίας
Γ. Ζώης, Δίκαιο της Ανάγκης, κατάσταση πολιορκίας και έκτακτη νομοθετική διαδικασία, 2024
Μια πρωτότυπη ανάλυση των θεσμών του Δικαίου της Ανάγκης με έμφαση στην εξέλιξή τους και τη συγκριτική έρευνα
Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις (Ν. 4938/2022), 8η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #14
Ο νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κυρώθηκε με τον Ν. 4938/2022 και ισχύει από 6.6.2022. Ο νέος Κώδικας αντικατέστησε τον προϊσχύσαντα...