Ο. Αγγελοπούλου/Π. Κοντογεωργοπούλου/Χ. Ζαχαριάδου..., Πολιτικές για την ενίσχυση της απασχόλησης και ασφαλιστική κάλυψη της ανεργίας, 2009


Ο. Αγγελοπούλου/Π. Κοντογεωργοπούλου/Χ. Ζαχαριάδου..., Πολιτικές για την ενίσχυση της απασχόλησης και ασφαλιστική κάλυψη της ανεργίας, 2009

Ανεργία: Κοινωνική, Νομική και Οικονομική Διάσταση

Προεδρεύων: Γιάννης Σακέλλης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Διευθυντής Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ

Παυλίνα Κοντογεωργοπούλου, Δ.Ν., Ειδικός Επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη

Παροχές ανεργίας - Δικαιώματα των ανέργων και λειτουργία των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ 39

Χρύσα Ζαχαριάδου, Ειδικός Επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη

Υλοποίηση Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης και η Εμπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη

Αλίκη Μουρίκη, Κοινωνιολόγος / Ερευνήτρια στο ΕΚΚΕ

Πόσο ευέλικτη είναι στην πραγματικότητα η ελληνική αγορά εργασίας; Τυπικές ακαμψίες και απορρύθμιση στην πράξη

Βασίλης Παπαδόγαμβρος, Υπεύθυνος τομέα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Πολιτικές απασχόλησης.Όροι και προϋποθέσεις αποτελε-σματικής υλοποίησης. Όψεις παθητικοποίησης των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Α΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Β΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Απόψεις της Διοίκησης σχετικά με τις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη

Προεδρεύων:Κωνσταντίνος Κρεμαλής, Καθηγητής Νομικής Σχολής, Δ/ντής Εργαστηρίου Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Πρόνοιας Πανεπιστημίου Αθηνών

Γιώργος Ζερβός, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.

Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση, Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Βασίλης Κουλούρης, Στέλεχος της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών, Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΓΓΚΑ)

Ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ

Δημήτρης Μπουγιακλής, Γενικός Διευθυντής Απασχόλησης ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ: προς έναν σύγχρονο, φιλικό προς τον πολίτη και αποτελεσματικό φορέα απασχόλησης

Δημήτρης Αβελλάς, Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστικών Υπηρεσιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Οι απόψεις του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για τις επιδοτήσεις των ανέργων στο πλαίσιο των παρατηρήσεων της Έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Β΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ


Γ΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Απόψεις Κοινωνικών Εταίρων για την αντιμετώπιση
της ανεργίας

Προεδρεύουσα:Καλλιόπη Σπανού, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Εμμανουήλ Κοντοπάνος, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ΓΣΕΕ (εκπροσωπείται από την Ιωάννα Καρανδινάκη)

Η ανεργία στην Ελλάδα: Οι θέσεις του Ελληνικού Συνδικαλιστικού Κινήματος

Ελευθέριος Κουρτάλης, Α´ Αντιπροέδρος του ΕΒΕΑ, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών

Ενεργητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα

Ρένα Μπαρδάνη, Συντονίστρια Δικτύου Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Πολιτικής ΣΕΒ

Ανταγωνιστικότητα και απασχόληση, σύγχρονες προκλήσεις

Όλγα Αγγελοπούλου , Δ.Ν., Επιστημονική Συνεργάτις της Ο.Κ.Ε.

Οι θέσεις της Ο.Κ.Ε. για την απασχόληση-ανεργία

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Γ΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη, Δ.Ν., Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Edition info

Title
Πολιτικές για την ενίσχυση της απασχόλησης και ασφαλιστική κάλυψη της ανεργίας
Πρακτικά ημερίδας 22 Νοεμβρίου 2007
© 2009
Editor
Authors
ISBN
978-960-445-416-7
Pages
237
Price
€ 20.00
In stock

Table of contents   +

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, Καλλιόπη Σπανού

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Γιώργος Β. Καμίνης, Συνήγορος του Πολίτη

Σοφία Καλαντζάκου, Υφυπουργός Απασχόλησης & Κοι­­νωνι­κής Προστασίας

Γιώργος Βερναρδάκης, Διοικητής ΟΑΕΔ

Κωνσταντίνος Γιάκας, Στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου


Ανεργία: Κοινωνική, Νομική και Οικονομική Διάσταση

Προεδρεύων: Γιάννης Σακέλλης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Διευθυντής Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ

Παυλίνα Κοντογεωργοπούλου, Δ.Ν., Ειδικός Επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη

Παροχές ανεργίας - Δικαιώματα των ανέργων και λειτουργία των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ

Χρύσα Ζαχαριάδου, Ειδικός Επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη

Υλοποίηση Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης και η Εμπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη

Αλίκη Μουρίκη, Κοινωνιολόγος / Ερευνήτρια στο ΕΚΚΕ

Πόσο ευέλικτη είναι στην πραγματικότητα η ελληνική αγορά εργασίας; Τυπικές ακαμψίες και απορρύθμιση στην πράξη

Βασίλης Παπαδόγαμβρος, Υπεύθυνος τομέα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Πολιτικές απασχόλησης.Όροι και προϋποθέσεις αποτελε-σματικής υλοποίησης. Όψεις παθητικοποίησης των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Α΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Β΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Απόψεις της Διοίκησης σχετικά με τις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη

Προεδρεύων:Κωνσταντίνος Κρεμαλής, Καθηγητής Νομικής Σχολής, Δ/ντής Εργαστηρίου Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Πρόνοιας Πανεπιστημίου Αθηνών

Γιώργος Ζερβός, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.

Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση, Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Βασίλης Κουλούρης, Στέλεχος της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών, Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΓΓΚΑ)

Ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ

Δημήτρης Μπουγιακλής, Γενικός Διευθυντής Απασχόλησης ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ: προς έναν σύγχρονο, φιλικό προς τον πολίτη και αποτελεσματικό φορέα απασχόλησης

Δημήτρης Αβελλάς, Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστικών Υπηρεσιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Οι απόψεις του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για τις επιδοτήσεις των ανέργων στο πλαίσιο των παρατηρήσεων της Έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Β΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Γ΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Απόψεις Κοινωνικών Εταίρων για την αντιμετώπιση

της ανεργίας

Προεδρεύουσα:Καλλιόπη Σπανού, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Εμμανουήλ Κοντοπάνος, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ΓΣΕΕ (εκπροσωπείται από την Ιωάννα Καρανδινάκη)

Η ανεργία στην Ελλάδα: Οι θέσεις του Ελληνικού Συνδικαλιστικού Κινήματος

Ελευθέριος Κουρτάλης, Α´ Αντιπροέδρος του ΕΒΕΑ, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών

Ενεργητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα

Ρένα Μπαρδάνη, Συντονίστρια Δικτύου Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Πολιτικής ΣΕΒ

Ανταγωνιστικότητα και απασχόληση, σύγχρονες προκλήσεις

Όλγα Αγγελοπούλου , Δ.Ν., Επιστημονική Συνεργάτις της Ο.Κ.Ε.

Οι θέσεις της Ο.Κ.Ε. για την απασχόληση-ανεργία

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Γ΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη, Δ.Ν., Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη


Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Κ. Λαναράς, Νομοθεσία Εργατική και Ασφαλιστική, Νέα Έκδοση, 2020
Στη νέα αυτή έκδοση λαμβάνονται υπόψη όλες οι σημαντικές μεταβολές που έχει υποστεί η Εργατική Νομοθεσία, όπως λ.χ. αυτές που αναφέρονται στην αναγγελία οικειοθελούς...
Ι. Μανωλεδάκης/Ι. Κουκιάδης/Ν. Αναλυτής..., Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση, 2008
Series: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, #61
To παρόν τεύχος έχει ως θέμα την «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση», το επίκαιρο αυτό ζήτημα των ημερών και ένα από τα σημαντικότερα και δυσκολότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει...
Κ. Κοσμάτος, Το θεσμικό πλαίσιο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα, 2002
Έχει διαπιστωθεί ότι το 10% του παγκοσμίου πληθυσμού παρουσιάζει κάποια μoρφήαναπηρίας. Στο πλαίσιο αυτό η ενασχόληση του έλληνα νομοθέτη με τα άτομα με ειδικέςανάγκες είναι...