Κ. Κοσμάτος, Το θεσμικό πλαίσιο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα, 2002


Κ. Κοσμάτος, Το θεσμικό πλαίσιο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα, 2002 Έχει διαπιστωθεί ότι το 10% του παγκοσμίου πληθυσμού παρουσιάζει κάποια μoρφήαναπηρίας. Στο πλαίσιο αυτό η ενασχόληση του έλληνα νομοθέτη με τα άτομα με ειδικέςανάγκες είναι τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα μεγάλη.

Ωστόσο οι διάσπαρτες διατάξεις σε γενικότερου ενδιαφέροντος νομοθετήματα καιη έλλειψη κωδικοποίησής τους καθιστούν τις νομοθετικές προβλέψεις για τα άτομαμε ειδικές ανάγκες δυσπρόσιτες όχι μόνο για τους ίδιους τους ενδιαφερόμενουςκαι τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, αλλά και για τους νομικούς της πράξης.

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει συνολικά εξήντα νομοθετήματα (νόμους, προεδρικάδιατάγματα, υπουργικές αποφάσεις) και έχει ως στόχο να κωδικοποιήσει και ναπαρουσιάσει για πρώτη φορά το σύνολο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου στην χώραμας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες με τρόπο εύχρηστο στον αναγνώστη.
" παραθέτει κατά θεματική ενότητα (και κατά χρονολογική σειρά) όλες τιςισχύουσες διατάξεις,
" περιλαμβάνει από όλα τα νομοθετήματα μόνο τις διατάξεις που αφορούν αποκλειστικάστα άτομα με ειδικές ανάγκες,
" καταγράφει όλες τις τροποποιήσεις των νομοθετικών κειμένων που περιλαμβάνει,
" περιέχει ευρετήριο των σημαντικότερων όρων των νομοθετημάτων.

Οι θεματικές ενότητες που έχουν επιλεγεί καλύπτουν όλο το χώρο του δικαίου:
" Σύνταγμα
" Διεθνείς Συμβάσεις που έχουν κυρωθεί με νόμο και αποτελούν εσωτερικόδίκαιο -
" Αστικό Δίκαιο
" Ποινικό Δίκαιο
" Γενικές διατάξεις για τα άτομα με ειδικές ανάγκες
" Εκπαίδευση
" Απασχόληση
" Αποκατάσταση
" Προσπελασιμότητα
" Αθλητισμός
" Εισόδημα
" Κοινωνική ασφάλιση

Edition info

Title
Το θεσμικό πλαίσιο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα
Συλλογή βασικής νομοθεσίας
© 2002
Author
ISBN
978-960-301-633-0
Pages
XV + 483
Price
€ 44.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
1. Ελληνικό Σύνταγμα
2. Διεθνείς Συμβάσεις
3. Αστικό δίκαιο
4. Ποινικό δίκαιο
5. Γενικές διατάξεις
6. Εκπαίδευση
7. Απασχόληση
8. Αποκατάσταση
9. Προσπελασιμότητα
10. Αθλητισμός
11. Εισόδημα
12. Κοινωνική ασφάλιση
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Γ. Κραβαρίτου, Για την κοινωνική Ευρώπη και το δίκαιό της, 2002
Το βιβλίο πραγματεύεται θέματα όπως ο χρόνος εργασίας και η επαναρύθμισή του,τα κοινωνικά δικαιώματα και πώς συνδέονται με την ιδιότητα των ευρωπαίων γυναικώνως πολιτών - τη...
Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Κ. Λαναράς, Νομοθεσία Εργατική και Ασφαλιστική, Νέα Έκδοση, 2020
Στη νέα αυτή έκδοση λαμβάνονται υπόψη όλες οι σημαντικές μεταβολές που έχει υποστεί η Εργατική Νομοθεσία, όπως λ.χ. αυτές που αναφέρονται στην αναγγελία οικειοθελούς...
Β. Σκουρής/Κ. Παπαδημητρίου/Γ. Λεβέντης..., Οικονομικές ελευθερίες, κοινωνικά δικαιώματα & η απαγόρευση των διακρίσεων στο δίκαιο της ΕΕ, 2010
Η εσωτερική αγορά μπορεί να αποτέλεσε τον πρώτο στόχο της διαδικασίας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αλλά δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Αργά αλλά σταθερά η κοινωνική διάσταση...
Ο. Αγγελοπούλου/Π. Κοντογεωργοπούλου/Χ. Ζαχαριάδου..., Πολιτικές για την ενίσχυση της απασχόλησης και ασφαλιστική κάλυψη της ανεργίας, 2009
  Ανεργία: Κοινωνική, Νομική και Οικονομική Διάσταση Προεδρεύων: Γιάννης Σακέλλης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Διευθυντής Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ Παυλίνα...