Ι. Μανωλεδάκης/Ι. Κουκιάδης/Ν. Αναλυτής..., Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση, 2008


Ι. Μανωλεδάκης/Ι. Κουκιάδης/Ν. Αναλυτής..., Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση, 2008 To παρόν τεύχος έχει ως θέμα την «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση», το επίκαιρο αυτό ζήτημα των ημερών και ένα από τα σημαντικότερα και δυσκολότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας.

Συμμετέχουν με εισηγήσεις:
- Νικόλαος Αναλυτής, Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων,
- Γεώργιος Ρωμανιάς, Επιστημονικός Σύμβουλος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) και του Ινστιτούτου Εργασίας,
- Άγγελος Στεργίου, Καθηγητής της Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
- Δημήτριος Γαρούφας, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Edition info

Title
Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση
Τεύχος προς τιμήν του Επίτιμου Προέδρου της Ε.ΝΟ.Β.Ε., Ομότ. Καθ. κ. Ι. Κουκιάδη. Ν. Αναλυτής, Γ. Ρωμανιάς, Ά. Στεργίου, Δ. Γαρούφας
© 2008
Editor
Authors
Series
ISBN
978-960-445-323-8
Pages
IV + 88
Price
€ 12.00
In stock

Table of contents   +

Ιωάννης Μανωλεδάκης, «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση» προς τιμήν του Ομ. Καθηγητή Γιάννη Κουκιάδη 1

Ιωάννης Κουκιάδης, Αντιφώνηση

Νικόλαος Αναλυτής, Ανοιχτά θέματα ασφαλιστικής μεταρρύθμισης

Εσωγενή προβλήματα

Εξωγενή προβλήματα

Γιώργιος Ρωμανιάς, Κεντρικά προβλήματα και προοπτικές του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης της Ελλάδος

1. Σύστημα ή μωσαϊκό

2. Η γενικότερη εικόνα της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα

3. Η αναζήτηση των προσφορότερων λύσεων

4. Το ζήτημα των ενοποιήσεων του νέου νόμου

5. Οι παρεμβάσεις του νέου νόμου (άρθρα 149 και 150) σε σχέση με τους κοινωνικούς πόρους

Κοινωνικοί πόροι άρθρου 149 Ν. 3655/2008

Άγγελος Στεργίου, Προς μια αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης;

Ι. Η σύνταξη γήρατος ως δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο

ΙΙ. Επιστροφή στην «κανονικότητα» του γήρατος ως παραγωγικής ανικανότητας

ΙΙΙ. Η αναστροφή της τάσης για μείωση των ορίων συνταξιοδότησης

IV. Η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ως δικαίωμα

V. Η αρχή της ισότητας των φύλων ασκεί πίεση για κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων των γυναικών

1. Τα διαφορετικά όρια συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών δεν είναι πλέον συνταγματικώς ανεκτά

2. Η υπαγωγή του συνταξιοδοτικού καθεστώτος των δημοσίων υπαλλήλων στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 141 ΣυνθΕΚ οδηγεί στην εξίσωση των ορίων ηλικίας ανδρών και γυναικών

3. Πρόωρη συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων

VI. Ελαστική ηλικία συνταξιοδότησης

Δημήτριος Γαρούφας, Ταμείο Νομικών-ΚΕΑΔ: Προβλήματα και προοπτικές εν όψει της εξαγγελθείσης ενοποίησης των Ταμείων


Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Κ. Λαναράς, Νομοθεσία Εργατική και Ασφαλιστική, Νέα Έκδοση, 2020
Στη νέα αυτή έκδοση λαμβάνονται υπόψη όλες οι σημαντικές μεταβολές που έχει υποστεί η Εργατική Νομοθεσία, όπως λ.χ. αυτές που αναφέρονται στην αναγγελία οικειοθελούς...
Ο. Αγγελοπούλου/Π. Κοντογεωργοπούλου/Χ. Ζαχαριάδου..., Πολιτικές για την ενίσχυση της απασχόλησης και ασφαλιστική κάλυψη της ανεργίας, 2009
  Ανεργία: Κοινωνική, Νομική και Οικονομική Διάσταση Προεδρεύων: Γιάννης Σακέλλης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Διευθυντής Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ Παυλίνα...
Κ. Κοσμάτος, Το θεσμικό πλαίσιο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα, 2002
Έχει διαπιστωθεί ότι το 10% του παγκοσμίου πληθυσμού παρουσιάζει κάποια μoρφήαναπηρίας. Στο πλαίσιο αυτό η ενασχόληση του έλληνα νομοθέτη με τα άτομα με ειδικέςανάγκες είναι...