Προστασία προσωπικότητας, 2008


Προστασία προσωπικότητας, 2008 Ο παρόν τόµος αποτελεί προϊόν της 1ης Επιστηµονικής Φοιτητικής ∆ιηµερίδας, η οποία οργανώθηκε από τον Τοµέα Αστικού, Αστικού ∆ικονοµικού και Εργατικού ∆ικαίου του Τµήµατος Νοµικής του Α.Π.Θ. και πραγµατοποιήθηκε στις 10-11 Μαίου 2005 στην Αίθουσα Τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., µε θέµα «Προστασία Προσωπικότητας».

Στο πλαίσιο της διηµερίδας ανακοινώθηκαν οκτώ εισηγήσεις, οι οποίες υλοποιήθηκαν, υπό την επίβλεψη µελών ∆ΕΠ, από προπτυχιακούς φοιτητές σε συνεργασία µε µεταπτυχιακούς φοιτητές της ειδίκευσης Αστικού, Αστικού ∆ικονοµικού και Εργατικού ∆ικαίου. Τα τελικά κείµενα των εν λόγω εισηγήσεων περιέχονται στο πρώτο και στο δεύτερο µέρος του παρόντος τόµου, υπό τους ειδικότερους τίτλους: «Προστασία Προσωπικότητας και Αστικό ∆ίκαιο» και «Προστασία Προσωπικότητας και Εργατικό ∆ίκαιο», αντιστοίχως. Το τρίτο µέρος του τόµου καταλαµβάνουν τα δικόγραφα και τα πρακτικά εικονικής δίκης, µε αντικείµενο την προσβολή της προσωπικότητας δια του τύπου. Η δίκη αυτή, µε την οποία περατώθηκε η διηµερίδα, διεξήχθη από προπτυχιακούς φοιτητές, υπό την καθοδήγηση µελών ∆.Ε.Π.

Η έκδοση του «ανά χείρας» τόµου αποτελεί την τελευταία πράξη της 1ης Επιστηµονικής Φοιτητικής ∆ιηµερίδας του Τοµέα Αστικού, Αστικού ∆ικονοµικού
και Εργατικού ∆ικαίου του Τµήµατος Νοµικής του Α.Π.Θ. Συγχρόνως, όµως, σηµατοδοτεί και την έναρξη νέας προετοιµασίας για επόµενη ανάλογη προσπάθεια.

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Edition info

Title
Προστασία προσωπικότητας
Πρακτικά επιστημονικής φοιτητικής διημερίδας 10-11 Μαΐου 2005. Επιμέλεια έκδοσης: Ε. Τέμα, Χρ.-Ν. Τσαταλάς.
© 2008
Collaborators
Editors
Foreword
ISBN
978-960-445-290-3
Pages
215
Price
€ 18.00
Out of print

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ∆ΙΗΜΕΡΙ∆ΑΣ

Καθηγήτρια Γιαννούλα Καρύμπαλη - Τσίπτσιου, Διευθύντρια Τομέα

Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου Τμήματος Νομικής

του Α.Π.Θ.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Καθηγητή Ιωάννη Αντωνόπουλου, Πρύτανη του Α.Π.Θ

Καθηγητή Νικολάου Ιντζεσίλογλου, Κοσμήτορα Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. του

Α.Π.Θ.

Καθηγητή Κωνσταντίνου Χατζηκωνσταντίνου, Προέδρου Τμήματος

Νομικής του Α.Π.Θ.

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

I. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ

Επιβλέπων: Καθηγητής Παναγιώτης Λαδάς

Εισηγητές: Αλαφραγκής Εμμανουήλ, Κοτζαθανάση Παρασκευή,

Παπακωνσταντίνου Αλκμήνη, Παπανδρέου Μάριος, Τσομπανόπουλος

Αλέξανδρος

II. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Επιβλέπων: Καθηγητής Δημήτριος Παπαστερίου

Εισηγητές: Γαλλιού Μαρία, Βαλαβάνη Αριστέα, Κόντος Κωνσταντίνος,

Μπεκιάρη Μαρία, Παπαδόπουλος Βασίλειος

III. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ KAI M.M.E.

Επιβλέπων: Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Δέλλιος

Εισηγητές: Μαυρίδου Χρυσούλα, Γαρούφας Χρήστος, Γεωργόπουλος

Γεώργιος, Καλλίδου Αναστασία, Σκούρα Αικατερίνη, Χρήστου Αθηνά

IV. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Επιβλέπουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Αικατερίνη Φουντεδάκη

Εισηγητές: Μπέκα Ανθή, Βλαχογεώργου Μαρία, Λυκοβίτη Λαμπρινή,

Ξουρής Χρήστος, Παπασταματίου Δήμητρα

V. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επιβλέπουσα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δέσποινα Κλαβανίδου

Εισηγητές: Γιοβανοπούλου Αφροδίτη, Δασκαλάκη Άννα-Μαρία,

Ζαπριάνος Νικόλαος, Καραφουλίδου Άννα-Μαρία, Ψύγκας Αθανάσιος-

Ευστράτιος

VI. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Επιβλέπουσα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Θεοφανώ Παπαζήση

Συµµετοχή: Ειδικός Επιστήμων Ιωάννης Ιγγλεζάκης

Εισηγητές: Ρίζος Ευριπίδης, Αλεξανδρίδου-Γεωργίου Λουκία-Σμαράγδα,

Βαντσιούρη Αθανασία-Ιωάννα, Μεϊντάνη Αγγελική, Σύρος Γεώργιος,

Τσαξαρλή Βασιλική

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ι. Η ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Επιβλέπων: Καθηγητής Ιωάννης Κουκιάδης

Εισηγητές: Κουράκλη Ευτυχία,Καραγκούνης Δημήτριος, Κοτζαμάνη

Αμφιτρύτη, Παπαγιάννη Αικατερίνη

ΙΙ. Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Επιβλέπων: Καθηγητής Ιωάννης Κουκιάδης

Εισηγητές: Μπουμπουχερόπουλος Παναγιώτης, Τσιάφη Σοφία, Χατζάκη

Δήμητρα, Κουκουλέτσου Βαΐα – Παρασκευή, Λαζαρίδης Νικόλαος, Πανδή

Δέσποινα

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

ΕΚ∆ΙΚΑΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑ

ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΠολ∆ 681∆)

Επιβλέποντες: Καθηγήτρια Χαρίκλεια Απαλαγάκη, Καθηγητής Πάρις

Αρβανιτάκης, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λήδα - Μαρία Πίψου,

Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Διαμαντόπουλος

Συµµετέχοντες φοιτητές:

Βλάχος Αλέξιος, Γανίδη Αικατερίνη, Δεληγιώργη Μαρίνα, Δήμα Αικατερί-

νη, Δρίτσα Δέσποινα, Καραγεωργίου Μαρία, Κορομηλά Ανδρονίκη,

Λουπεΐδου Κωνσταντίνα – Όλγα, Σπυρούδη Μαρία, Σταματόπουλος

Αλέξανδρος, Τερζή Ευαγγελία, Χατζηδημητρίου Δημήτριος

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Καθηγήτρια Γιαννούλα Καρύμπαλη - Τσίπτσιου

Content type

Categories

Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Κ. Παντελίδου, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 2η έκδ., 2022
Οι Γενικές Αρχές είναι το πιο αφηρημένο, και γι’ αυτό το λόγο ίσως και το πιο δύσκολο τμήμα του Αστικού Δικαίου. Το παρόν έργο συνδυάζει την απλότητα με την πληρότητα, τη...
Κ. Παντελίδου, Η αμετάκλητη πληρεξουσιότητα, 3η έκδ., 2022
Στο παρόν έργο παρουσιάζεται και αναλύεται το πάντοτε επίκαιρο πρόβλημα της πληρεξουσιότητας, η οποία κατ’ εξαίρεση δεν μπορεί να ανακληθεί από τον πληρεξουσιοδότη. Και σε...
Ι. Σπυριδάκης, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 3η έκδ., 2022
Όπως προκύπτει και από την επισκόπηση του Πρώτου Βιβλίου του Αστικού Κώδικα, οι «Γενικές Αρχές» μπορεί να διακριθούν σε τρία τμήματα: Την «Εισαγωγή», που περιλαμβάνει...
Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #8
Η ολοένα αυξανόμενη άσκηση αγωγών αστικής ιατρικής ευθύνης στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, με αίτημα υπέρογκες αποζημιώσεις, καταδεικνύει τη μείζονα σημασία του...
Ε. Βόγκλης, Μεθοδολογική εξέταση των θεμελίων της απόφασης του BVerfG για το PSPP, 2021
Το παρόν έργο παρουσιάζει και μελετά την πρόσφατη απόφαση της 5ης Μαΐου 2020 του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου (ΒVerfG) που προκάλεσε έναν μάλλον πρωτοφανή δημόσιο...