Ε. Βασιλακάκης/Σ. Βρέλλης/Π. Γέσιου-Φαλτσή..., Το αλλοδαπό στοιχείο στις εθνικές έννομες τάξεις, 2020


Ε. Βασιλακάκης/Σ. Βρέλλης/Π. Γέσιου-Φαλτσή..., Το αλλοδαπό στοιχείο στις εθνικές έννομες τάξεις, 2020

Συλλογή μελετών από έγκριτους νομικούς

Table of contents   +

Πρόλογος

Εργογραφία

Συμμετέχοντες στον Τόμο

Η επιστροφή του απαχθέντος τέκνου κατά τον Κανονισμό Βρυξέλλες ΙΙα και τη σχεδιαζόμενη τροποποίησή του

Ευάγγελος Ν. Βασιλακάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Κανόνες συγκρούσεως και Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών. Η συνάντησή τους σε θέματα οικογενειακής επανένωσης

Σπυρίδων Βρέλλης, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Dr.h.c. (ELTE, Βουδαπέστης)

Η σταδιακή πορεία προς την ενοποίηση του Ευρωπαϊκού Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου - Σκέψεις και ανησυχίες

Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή, Ομ. Καθηγήτρια της Πολιτικής Δικονομίας ΑΠΘ, αντ. μέλος της Ακαδημίας Αθηνών

Προβλήματα εφαρμοστέου δικαίου στην οριοθέτηση του συνδέσμου της διαμονής και προκρίμματος της παρέκτασης της προθεσμίας του άρθρου 215 § 2 ΚΠολΔ

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Η εξαίρεση στην αρχή της μη επαναπροώθησης και η σχέση της με την ανάκληση της άδειας παραμονής

Άννα Γκιζάρη, Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Η αδύνατη ένωση της Μεσογείου: Δέκα χρόνια από την ίδρυση της «Ένωσης για τη Μεσόγειο»

Παναγιώτης Γκλαβίνης, Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Habitual residence of the child in abduction cases: A «convenient» connecting factor that often happens to appear quite «inconvenient»

Anastasia Grammaticaki-Alexiou, Professor Emerita Aristotle University of Thessaloniki

Στοιχεία Αμερικανικού Δικαίου Ιθαγένειας

Νικόλαος Αντ. Δαβράδος, Αν. Καθηγητής Νομικής, Loyola University New Orleans College of Law, ΗΠΑ, Επισκέπτης Καθηγητής Νομικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Justice sociale et juge face aux contentieux sociaux en temps de crise: Le point de vue du droit hellénique

Christina Deliyanni-Dimitrakou, Professeure de l’Université Aristote de Thessalonique, Chaire Jean Monnet, Directrice du Centre de Droit Economique International et Européen

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η ανάπτυξη του Διεθνούς Δικαίου

Νίκος Ζάικος, Αν. Καθηγητής Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Αιτιώδης συνάφεια στο ευρωπαϊκό δίκαιο των αδικοπραξιών: Η επανεξέταση τριών κοινών παραδοχών από τη σκοπιά του συγκριτικού δικαίου

Ελένη Ζερβογιάννη, Επίκ. Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Marta Infantino, Επίκ. Καθηγήτρια Ιδιωτικού Συγκριτικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Τεργέστης

Νομολογία του ΔΕΕ σε ποινικές υποθέσεις: το σύγχρονο ενωσιακό τοπίο και οι προκλήσεις του μέσα από το παράδειγμα επιλεγμένης νομολογίας για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και την αρχή ne bis in idem

Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Εθνική προτεραιότητα η θέσπιση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και άλλων θαλάσσιων ζωνών από την Ελλάδα

Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Διεθνολόγος, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ, πρώην Διπλωμάτης Διεθνών Οργανισμών στα Βαλκάνια, πρώην Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης,Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διεθνής αναδοχή ανηλίκου. Ζητήματα κατά την εφαρμογή της διεθνούς Συμβάσεως της Χάγης του 1996 και του Κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα

Βασίλειος Κούρτης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Θρησκευτική ελευθερία και ίση μεταχείριση υπό το φως της πρόσφατης νομολογίας του ΔΕΕ

Ιωσήφ Κτενίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Η έννοια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε σχέση με τους πρόσφυγες στο ευρωπαϊκό και το ελληνικό δίκαιο

Άννα-Μαρία Κώνστα, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Παράμετροι για τον κοινωνικό εγκλιματισμό προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. Ο ρόλος της εθνικής και της θρησκευτικής ταυτότητας των μεταναστευτικών/προσφυγικών ομάδων

Άννα Κωνσταντινίδου, Δ.Ν. Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικής Επιστήμης Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Ιστορικός-Διεθνολόγος

Δοκιμάζοντας τις αντοχές της συμμετοχικής δημοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δημοσθένης Λέντζης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Οργανωτικές μορφές στην παροχή δημόσιας νοσοκομειακής υπηρεσίας. Η πανεπιστημιακή αυτοδιοίκηση εντός του ΕΣΥ (με αφορμή την απόφαση του ΣΕ Τμ. Γ 466/2017)

Ιάκωβος Μαθιουδάκης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

The procedural treatment of foreign law in Greek civil trials: Questions of fact or questions of law?

Kalliopi Makridou, Professor of Civil Procedure, Faculty of Law, Aristotle University of Thessaloniki

Ζητήματα διαμεσολάβησης επί διασυνοριακών διαφορών και διασυνοριακής εκτέλεσης συμφωνιών κατόπιν διαμεσολάβησης. Σκέψεις με βάση την οδηγία 2008/52/ΕΚ και τον νόμο 4640/2019

Χάρης Π. Μεϊδάνης, Δικηγόρος, Δ.Ν., FCIArb, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής

Μετανάστες και Πρόσφυγες. Εθνικά δίκαια και πραγματικότητα

Ελίνα Ν. Μουσταΐρα, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Το Ελληνικό Σύστημα Ασύλου μετά το Νόμο 4375/2016 και την εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας

Χρήστος Α. Μπαξεβάνης, Δ.Ν., Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Χορήγηση ασύλου σε πρόσφυγες σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο

Παρούλα Νάσκου-Περράκη, αφ. Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Οργανισμών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Η κατά φαινόμενο ιθαγένεια στο ελληνικό δίκαιο

Χαράλαμπος Π. Παμπούκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Η ευρωπαϊκή και η ελληνική πολιτική για το άσυλο μετά την προσφυγική κρίση του 2015

Ιωάννης Φ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ

Η «Υπερέχουσα Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια» - Σκέψεις και Προβληματισμοί με βάση την πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τατιανή Παπαδοπούλου, Δ.Ν., Νομικός Σύμβουλος Υπ. Εξωτερικών

Από το Παρασκήνιο στο Προσκήνιο: Η Ευθύνη του ΟΗΕ στο πλαίσιο συνεργασίας με την Αφρικανική Ένωση σε σχέση με τις περιφερειακές επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης

Βασίλης Περγαντής, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Εγκληματικότητας: Πορίσματα μιας έρευνας

Αγγελική Γ. Πιτσελά, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Χαράλαμπος Μ. Καραγιαννίδης, Διδάκτωρ Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας κατά τα άρθρα 25 και 26 του Κανονισμού 1215/2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Ευγενία Ρ. Σαχπεκίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Migrant ill-treatment in Greek law enforcement - Lessons to be drawn from the Strasbourg Court judgments

Nikolaos Sitaropoulos, Head of Division, Department for the Execution of Judgments of the European Court of Human Rights

Η ιθαγένεια στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Δημήτριος Κ. Σταματιάδης, Eπίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Des synergies entre l’Union européenne et la Charte social européenne, à l’heure du Socle européen des droits sociaux

Petros Stangos, Professeur de droit de l’UE et de la Chaire Jean Monnet «Protection des droits de l’homme dans l’ordre juridique européen», Faculté de droit de Thessalonique, Grèce - Membre et ex-vice président (2013-2016) du Comité européen des droits sociaux, Conseil de l’Europe

Μια αμφίσημη ιστορική αναλογία: Η Συμφωνία του Λονδίνου για το γερμανικό εξωτερικό χρέος και η περίπτωση του ελληνικού χρέους

Ιωάννης Δ. Στεφανίδης, Καθηγητής Διπλωματικής Ιστορίας Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Η Ιδιότητα του πρόσφυγα και η σημασία της για το Ποινικό Δίκαιο της παράνομης μετανάστευσης

Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου, Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Σκέψεις για την ασυλία των διεθνών οργανισμών και την αρχή της χρηστής δίκης στις διαφορές διεθνούς υπαλληλικού και εργατικού δικαίου

Xάρης Ταγαράς, Καθηγητής ευρωπαϊκού και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διεθνής δικαιοδοσία σε υποθέσεις ασφαλίσεων υπό τον Καν. (ΕΕ) 1215/2012: Προς ένα αντικειμενικό τεκμήριο προστασίας

Αντώνιος Δ. Τσαβδαρίδης, Δικηγόρος, Λέκτωρ Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Ζητήματα από την αναγνώριση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων στον ευρωπαϊκό δικαστικό χώρο

Δημήτριος Α. Τσικρικάς, Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Η προσωρινότητα ως παράγοντας διαμόρφωσης του δικαίου προσφύγων και μεταναστών

Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η αφαίρεση της ιθαγένειας ως μέσο καταπολεμήσεως της διεθνούς τρομοκρατίας

Χρυσαφώ Σπ. Τσούκα, Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Αρχή της μη διάκρισης στο Δίκαιο του Πολέμου

Κώστας Χατζηκωνσταντίνου, Ομ. Kαθηγητής ΑΠΘ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα/Π. Νάσκου-Περράκη/Ι. Παπαγεωργίου..., Άσυλο, σύνορα και δικαιώματα στην Ευρώπη, 2018
Series: Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα, #2
Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, έλαβε από την Ευρωπαϊκή...
Θ. Τσιάτσιος, Δίκαιο Αλλοδαπών, 2η έκδ., 2017
Σκοπός του έργου είναι να παρουσιάσει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τους ν. 3907/2011, ν. 4251/2014, ν. 4332/2015 και ν. 4375/2016 και αφορά σε...
Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Δίκαιο Αλλοδαπών, 2015
Η παρούσα έκδοση, λόγω του νέου νόμου 4251/2014 για τον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής ΄Ενταξης, εξετάζει τα πολύ καίρια και πάντα επίκαιρα ζητήματα που καλύπτει ο...
Χ. Δετσαρίδης, Η έννομη προστασία του αλλοδαπού από τη διοικητική απέλαση, 2011
Ένα χρήσιμο βοήθημα σε δικαστές, δικηγόρους που ασχολούνται με ζητήματα διοικητικής απέλασης αλλοδαπών και δημόσιους λειτουργούς – υπαλλήλους που υπηρεσιακά σχετίζονται με...