Δήμος Θεσσαλονίκης/Γ. Σταυρόπουλος/Λ. Χριστόπουλος..., Οργάνωση, Στελέχωση και λειτουργία των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, 2022


Δήμος Θεσσαλονίκης/Γ. Σταυρόπουλος/Λ. Χριστόπουλος..., Οργάνωση, Στελέχωση και λειτουργία των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, 2022

Το παρόν κυκλοφορεί με αφορμή το Πανελλήνιο Συνέδριο Διαδημοτικής Συνεργασίας που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από 7 έως 9 Νοεμβρίου 2021 με τίτλο «Οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ». Στο έργο αυτό περιλαμβάνονται εισηγήσεις, οι οποίες καλύπτουν ευρύτατο φάσμα προβληματισμών και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν στην εποχή μας οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ.

Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάσθηκαν και συζητήθηκαν τόσο κλασικά ζητήματα που απασχολούν διαχρονικά τη θεωρία και πράξη του δημοσίου δικαίου όσο και σύγχρονα θέματα που ανοίγουν νέους δρόμους στην οργάνωση και λειτουργία των δήμων.

Ειδικότερα, αναλύονται κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ψηφιακή διακυβέρνηση, τους οργανισμούς των δήμων και τις ιεραρχικές σχέσεις, τη σχέση αιρετών και υπαλλήλων, το δημοτικό εκλογικό σύστημα, την αξιοκρατία, το μισθολόγιο, την αξιολόγηση και τον χάρτη δεοντολογίας των υπαλλήλων, τα οικονομικά των δήμων και, τέλος, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Οι προεδρεύοντες και οι εισηγητές προέρχονται από περισσότερους χώρους

και ειδικότερα είναι καθηγητές πανεπιστημίου, δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των διοικητικών δικαστηρίων, ειδικοί επιστήμονες σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, αιρετοί των δήμων (διατελέσαντες και εν ενεργεία) καθώς και στελέχη του υπαλληλικού σώματος από περισσότερους δήμους της χώρας. Αυτή η ανάμειξη επέτρεψε να διατυπωθούν διαφορετικές προσεγγίσεις κατά την ανάπτυξη των κρίσιμων ζητημάτων και έτσι δόθηκε η ευκαιρία να γίνει γόνιμος διάλογος που φώτισε περισσότερες διαστάσεις της οργάνωσης και λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Table of contents   +

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κυριακή 7 Νοεμβρίου

Έναρξη Συνεδρίου - Χαιρετισμοί

Xαιρετισμός Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνου Ζέρβα

Xαιρετισμός της Αντιδημάρχου διαδημοτικής συνεργασίας και απόδημου ελληνισμού Δήμου Θεσσαλονίκης κας Στεφανίας Τανιμανίδου

Κεντρική ομιλία

Γιώργος Σταυρόπουλος, Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης, Επίτιμος Αντιπρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας, πρώην Υπουργός

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση χθες, σήμερα, αύριο

Δευτέρα 8 Νοεμβρίου

Α΄ Συνεδρία

Ψηφιακή διακυβέρνηση και διαφάνεια

Λεωνίδας Χριστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ψηφιακή διακυβέρνηση και Ο.Τ.Α.

Σεβαστή Πολυχρονάκη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Χανίων

Νέες Τεχνολογίες στους ΟΤΑ με δύο όψεις, από τις διαδικασίες στις e-Υπηρεσίες. Το παράδειγμα του Δήμου Χανίων

Αθανάσιος Ξηρός, ΔΝ, δικηγόρος, διδάσκων ΕΑΠ

Η διαφάνεια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η δημοσιότητα και ο έλεγχος της δράσης των οργάνων της

Ναταλία Βαρσάμη, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης

Επικοινωνία και διαφάνεια: στοχεύοντας σε μια βιώσιμη δημοτική διοίκηση

Β΄ Συνεδρία

Οργανισμοί εσωτερικής υπηρεσίας,

ιεραρχικές σχέσεις και αρχή της νομιμότητας

Νικόλαος Κομνηνός Χλέπας, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ

Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας: Θεσμικό Πλαίσιο και Προτάσεις Πολιτικής

Γαβριήλ Κουρής, Γενικός Γραμματέας Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Διαδικασίες και πρακτικές σύνταξης ενός σύγχρονου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) στους Δήμους

Βασίλης Κονδύλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Σχέσεις ιεραρχίας και αρχή της νομιμότητας

Γ΄ Συνεδρία

Σχέσεις αιρετών και υπαλλήλων

Μαρία Τατάγια, ΔΝ, Γενική Διευθύντρια Δήμου Θεσσαλονίκης

Η καταστατική φυσιογνωμία Γενικών Διευθυντών/Διευθυντών και οι Διοικήσεις των Δήμων. Θεσμοθέτηση του συμβουλίου των Διευθυντών

Μιχαήλ Κούπκας, Οικονομολόγος, Υπ. Διδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμου Θεσσαλονίκης

Η σημασία της τήρησης του ψυχολογικού συμβολαίου στους Ο.Τ.Α

Δημήτρης Κατσούλης, Δ.Ν. Δικηγόρος, τέως Δήμαρχος Αυλώνος Ευβοίας

Διοίκηση και Πολιτική στους Δήμους: Η σχέση αιρετών και δημοτικής υπαλληλίας στην πράξη

Ζαχαρένια Δρόσου, Διευθύντρια Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Ηρακλείου

Ανάθεση Θέσεων Ευθύνης Στους Δήμους

Δ΄ Συνεδρία

Το εκλογικό σύστημα και η επιρροή του στη λειτουργία των Δήμων

Δημήτρης Ζακαλκάς, ΔΝ, διδάκτωρ συνταγματικού δικαίου, δικηγόρος, πρώην Δήμαρχος

Το εκλογικό σύστημα των ΟΤΑ και η επίδρασή του στη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων και την καθημερινή λειτουργία των δήμων

Μαρίνα Οικονόμου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Πωγωνίου Ιωαννίνων

Η λειτουργία και η λειτουργικότητα των μικρών Δήμων στα νέα δεδομένα

Τρίτη 9 Νοεμβρίου

Α΄ Συνεδρία

Αξιοκρατία και μισθολογική μεταχείριση των υπαλλήλων των Δήμων

Δημήτριος Εμμανουηλίδης, Σύμβουλος Επικρατείας, Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δικαστών

Η Αρχή της Αξιοκρατίας και τα Κοινωνικά Δικαιώματα

Ιάκωβος Μαθιουδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Ο μισθός των δημόσιων και δημοτικών υπαλλήλων: μεταξύ λειτουργικής αποστολής και προώθησης δημόσιων πολιτικών

Βασιλική Παπαδανιήλ, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Δήμου Βόλου

Αξιοκρατία και καταπολέμηση της διαφθοράς

Δήμητρα Νούση, Γενική Διευθύντρια Διοίκησης Δήμου Αθηναίων

Προσωπικό και αντιμετώπιση της πανδημίας. Προσλήψεις σχολικών καθαριστριών/στών- το παράδειγμα της Αθήνας

Β΄ Συνεδρία

Αξιολόγηση υπαλλήλων - Χάρτης δεοντολογίας

Σταυρούλα Κτιστάκη, Σύμβουλος Επικρατείας, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου

Συστήματα αξιολόγησης υπαλλήλων Ο.Τ.Α. - Συγκριτικά μοντέλα

Πέτρος Παπαφίλης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Θεσσαλονίκης

Σύνθεση Τεκμηρίωση & Αξιοποίηση ατομικών και ομαδικών δεικτών αξιολόγησης αποδοτικότητας προσωπικού των Ο.Τ.Α.

Κωνσταντίνος Γώγος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Κανόνες δεοντολογίας στην τοπική αυτοδιοίκηση

Δημήτρης Κυπριώτης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ρόδου

Οι διαπροσωπικές σχέσεις στελεχών της Υπηρεσίας έξω από τον χώρο εργασίας ή όταν οι υπηρεσιακές σχέσεις μετατρέπονται σε προσωπικές

Γ΄ Συνεδρία

Τα οικονομικά των Δήμων

Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Σύστημα εσωτερικού ελέγχου

στους Δήμους και Ελεγκτικό Συνέδριο

Αικατερίνη Ναζίρη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Δήμου Θεσσαλονίκης

Η σημασία της καταγραφής των διαδικασιών στους ΟΤΑ για τον προσδιορισμό των κινδύνων

Ευαγγελία Κουλουμπίνη, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ζητήματα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας από καταλογισμούς αιρετών και υπηρεσιακών οργάνων των Δήμων. Τα διλήμματα των δημοσιονομικών δικαστών

Ιωάννης Χατζηκωνσταντίνου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Δήμου Καβάλας

Ο ανασχεδιασμός του συστήματος προμηθειών προς όφελος της τοπικής ανάπτυξης

Δ΄ Συνεδρία

Πολιτισμός και Εκπαίδευση

Μαρία Κορκίδη, Διευθύντρια Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Πολιτιστικές δράσεις του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας. Δημοτικοί κινηματογράφοι, καλλιτεχνικά τμήματα, Φεστιβάλ στη Θάλασσα, Δημοτικές Βιβλιοθήκες

Αικατερίνη Δαναδιάδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών Δήμου Θεσσαλονίκης

Οι συνέπειες των μνημονιακών νόμων στην οικονομική επιβάρυνση των Δήμων για απαλλοτριώσεις κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, συμπεριλαμβανομένης της σχολικής στέγης

Συμπεράσματα Συνεδρίου

Μιχάλης Πικραμένος, Αντιπρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Συμπεράσματα Συνεδρίου

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Κώδικας φορολογικής διαδικασίας, 5η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #31
Με το ν. 4987/2022 (ΦΕΚ Α’ 206/4.11.2022) κυρώθηκε ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος συντάχθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (ΚΕΚ) σύμφωνα με το άρθρο 66...
Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα (Π.Δ. 28/2015), 4η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #18
Οι νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες θεσπίστηκαν σχετικά με τα ηλεκτρονικά έγγραφα, στο πλαίσιο της αποφυγής της διάδοσης του ιού SARS-COVID-19, οδήγησαν στη διάδοση της χρήσης...
Μ. Στυλιανίδου/Χ. Κουκάκης, Προκαταρκτική Εξέταση - Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), 2021
Ένα απαραίτητο εργαλείο για όσους ασκούν σχετικά καθήκοντα με πλήθος εμπειρικών πρακτικών και σκοπό την ουσιαστική κατανόηση της διεξαγωγής της ΕΔΕ