Θ. Τσιβόλας, Η έννομη προστασία των θρησκευτικών πολιτιστικών αγαθών, 2013


Θ. Τσιβόλας, Η έννομη προστασία των θρησκευτικών πολιτιστικών αγαθών, 2013 Η πραγματεία αυτή αποτελεί την μοναδική, θεωρητική και πρακτική, συμβολή στην ερμηνεία των νομικών πηγών που διέπουν σήμερα τη διαχείριση και προστασία των θρησκευτικών πολιτιστικών αγαθών στην ελληνική δικαιοταξία. Για πρώτη φορά στα ελληνικά εκδοτικά δεδομένα, συγκεντρώνονται, ταξινομούνται και αναλύονται με συστηματικό τρόπο όλες οι συναφείς προστατευτικές διατάξεις, και συγκεκριμένα εκείνες που περιέχονται στο Σύνταγμα, στον Αστικό Κώδικα, στην ειδική νομοθεσία για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και της εν γένει Πολιτιστικής κληρονομιάς, στην Ποινική νομοθεσία και στη νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, στην ειδική Εκκλησιαστική νομοθεσία, καθώς και στις συναφείς Διεθνείς Συμβάσεις.
Η δικαιική προσέγγιση των θρησκευτικών μνημείων, άυλων αγαθών και χωρικών συνόλων διανθίζεται με πολυάριθμα παραδείγματα θρησκευτικών πολιτιστικών αγαθών διαφόρων ομολογιών και θρησκευμάτων και εμπλουτίζεται με την πρόσφατη επί του θέματος νομολογία των ελληνικών και διεθνών δικαστηρίων, ιδίως δε του ΕΔΔΑ.
Αποτελεί, συνεπώς, το έργο αυτό, πολύτιμο απόκτημα της βιβλιοθήκης όχι μόνον του νομικού της πράξης και του ερευνητή, αλλά και κάθε ενδιαφερομένου που θα ήθελε να εντρυφήσει, υπό νομικό πρίσμα, στον θρησκευτικό πολιτισμό.

Edition info

Title
Η έννομη προστασία των θρησκευτικών πολιτιστικών αγαθών
© 2013
Series director
Author
Series
ISBN
978-960-568-000-8
Pages
404
Price
€ 38.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Αντικείμενο και σκοπός της εργασίας

§ 2. Διάρθρωση της ύλης

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

§ 3. Ιστορικό υπόβαθρο

§ 4. Πολιτισμικές και πολιτικές συντεταγμένες

Ι. Ο θρησκευτικός πλουραλισμός

ΙΙ. Η πολιτιστική πολιτική

§ 5. Η νομική διάσταση

Ι. Ο νομοθετικός ορισμός

ΙΙ. Θεωρητική εμβάθυνση

1. Ως προς το εδαφικό κριτήριο

2. Ως προς την έννοια της μαρτυρίας

(α) Η θρησκευτική μνήμη

(β) Η θρησκευτική αισθητική

(γ) Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις

ΙΙΙ. Η εξωτερική και εσωτερική ενότητα

§ 6. Η ιδιότητα res mixtae

???????? ??

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

§ 7. Η νομοθετική θεμελίωση

§ 8. Θρησκευτικά μνημεία

Ι. Βασικές νομοθετικές προδιαγραφές

ΙΙ. Όροι και διαδικασία χαρακτηρισμού

(α) Ακίνητα θρησκευτικά μνημεία

(β) Κινητά θρησκευτικά μνημεία

ΙΙΙ. Φορείς δικαιωμάτων κυριότητας

§ 9. Θρησκευτικά χωρικά σύνολα

Ι. Ο πολιτιστικός δρυμός του Αγίου Όρους

ΙΙ. Ο ιερός χώρος της νήσου Πάτμου

ΙΙΙ. Το μοναστικό καταφύγιο των Μετεώρων

§ 10. Άυλα θρησκευτικά πολιτιστικά αγαθά

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

§ 11. Θρησκευτική ελευθερία

Ι. Η διαπάλη λατρευτικής λειτουργίας και πολιτιστικής σημασί-ας

ΙΙ. Η αρμονική συνήχηση (der harmonische Zusammenklang)

§ 12. Ελευθερία της τέχνης

§ 13. Δικαίωμα ιδιοκτησίας

§ 14. Δικαίωμα στο θρησκευτικό περιβάλλον

Ι. Η έννοια του θρησκευτικού περιβάλλοντος

ΙΙ. Το περιεχόμενο του δικαιώματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

§ 15. Οι βασικές ρυθμίσεις του Ν. 3028/2002

(α) Επεμβάσεις σε θρησκευτικά μνημεία και το περιβάλλον τους

(β) Υποχρέωση συντήρησης και φύλαξης θρησκευτικών μνημείων

(γ) Δήλωση και υπόδειξη αρχαίων θρησκευτικών μνημείων

(δ) Μεταβίβαση της κυριότητας θρησκευτικών μνημείων

(ε) Απόσπαση και μεταφορά θρησκευτικών μνημείων

(στ) Αναζήτηση παρανόμως αφαιρεθέντων θρησκευτικών μνη-μείων

(ζ) Καταγραφή και τεκμηρίωση άυλων θρησκευτικών αγαθών

§ 16. Ποινική προστασία

§ 17. Νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας

§ 18. Εκκλησιαστική νομοθεσία

Ι. Εκκλησία της Ελλάδος

(α) Καταστατικός Χάρτης

(β) Κανονισμοί

(γ) Εγκύκλιοι

ΙΙ. Κρήτη και Δωδεκάνησος

ΙΙΙ. Άγιον Όρος

§ 19. Διεθνείς Συμβάσεις

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ι. Ελληνόγλωσση

ΙΙ. Ξενόγλωσση

SUMMARY

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

(α) Πηγές

(β) Νομολογία

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ι. Κονιδάρης, Θεμελιώδεις διατάξεις σχέσεων Κράτους-Θρησκευμάτων, 3η έκδ., 2016
Series: Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου - Σειρά Α: Πηγές, #1
Οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) προσφέρουν το έργο Θεμελιώδεις διατάξεις σχέσεων Κράτους-Θρησκευμάτων - Γ' έκδοση στα μέλη της Εταιρείας Εκκλησιαστικού &...
Κ. Παπαγεωργίου, Το φορολογικό καθεστώς των θρησκευμάτων, 2005
Series: Δίκαιο και Θεσμοί, #6
Με το έργο αυτό επιχειρείται, για πρώτη φορά στη χώρα μας, η συνολική μελέτη της ειδικής – κατά κανόνα απαλλακτικής – φορολογικής μεταχειρίσεως, την οποία απολαύουν τα γνωστά...
Κ. Χρυσόγονος/Ι. Κονιδάρης/Κ. Κυριαζόπουλος..., Θρησκευτική ελευθερία και επικρατούσα θρησκεία, 2000
Series: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, #38
Το πολυσύνθετο φαινόμενο, όπου γεωπολιτικά συμφέροντα, παραβίαση εθνικής κυριαρχίας και προσβολή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με αφετηρία και τη θρησκευτική διαφοροποίηση,...
Κ. Κυριαζόπουλος, Περιορισμοί στην ελευθερία διδασκαλίας των μειονοτικών θρησκευμάτων, 1999
Series: Δίκαιο και Θεσμοί, #3
Στη Χώρα μας οι διαμορφωμένες στην πράξη σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στην ισότιμη απόλαυση της θρησκευτικής ελευθερίας από όλους και στην ισότητα του...