Κ. Χρυσόγονος/Ι. Κονιδάρης/Κ. Κυριαζόπουλος..., Θρησκευτική ελευθερία και επικρατούσα θρησκεία, 2000


Κ. Χρυσόγονος/Ι. Κονιδάρης/Κ. Κυριαζόπουλος..., Θρησκευτική ελευθερία και επικρατούσα θρησκεία, 2000 Το πολυσύνθετο φαινόμενο, όπου γεωπολιτικά συμφέροντα, παραβίαση εθνικής κυριαρχίας και προσβολή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με αφετηρία και τη θρησκευτική διαφοροποίηση, καθιστούν την οργανωμένη βία υπέρτατο κανόνα διαχείρισης των κοινωνικοπολιτικών θεμάτων.

Η Ελλάδα, φαίνεται να σχετικοποιεί τη μακρά ευρωπαϊκή παράδοση της ανεξιθρησκείας και της εν συνεχεία θρησκευτικής ελευθερίας, εξαιτίας της εκ μέρους της αναγνώρισης υπέρ της επικρατούσας θρησκείας -ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας- δικαιωμάτων επεμβάσεως τόσο στο ίδιο το κράτος, όσο και στα άλλα θρησκεύματα στην Ελλάδα. Στο μεταξύ όμως, η διεθνής κοινότητα προχωρά σε νέες ρυθμίσεις που γίνονται δεσμευτικές για την Ελλάδα, με την κύρωση των αντίστοιχων συμβάσεων.

Οι διάφορες πτυχές του πολυσύνθετου αυτού προβλήματος αναλύονται στο βιβλίο "Θρησκευτική ελευθερία και επικρατούσα θρησκεία", από τη διημερίδα που οργάνωσε η Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με τον Τομέα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου του Νομικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Edition info

Title
Θρησκευτική ελευθερία και επικρατούσα θρησκεία
© 2000
Editor
Authors
Series
ISBN
978-960-301-494-X
Pages
142
Price
€ 9.00
In stock

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ι. Κονιδάρης, Θεμελιώδεις διατάξεις σχέσεων Κράτους-Θρησκευμάτων, 3η έκδ., 2016
Series: Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου - Σειρά Α: Πηγές, #1
Οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) προσφέρουν το έργο Θεμελιώδεις διατάξεις σχέσεων Κράτους-Θρησκευμάτων - Γ' έκδοση στα μέλη της Εταιρείας Εκκλησιαστικού &...
Θ. Τσιβόλας, Η έννομη προστασία των θρησκευτικών πολιτιστικών αγαθών, 2013
Series: Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου - Σειρά Β: Μελέτες, #7
Η πραγματεία αυτή αποτελεί την μοναδική, θεωρητική και πρακτική, συμβολή στην ερμηνεία των νομικών πηγών που διέπουν σήμερα τη διαχείριση και προστασία των θρησκευτικών...
Κ. Παπαγεωργίου, Το φορολογικό καθεστώς των θρησκευμάτων, 2005
Series: Δίκαιο και Θεσμοί, #6
Με το έργο αυτό επιχειρείται, για πρώτη φορά στη χώρα μας, η συνολική μελέτη της ειδικής – κατά κανόνα απαλλακτικής – φορολογικής μεταχειρίσεως, την οποία απολαύουν τα γνωστά...
Κ. Κυριαζόπουλος, Περιορισμοί στην ελευθερία διδασκαλίας των μειονοτικών θρησκευμάτων, 1999
Series: Δίκαιο και Θεσμοί, #3
Στη Χώρα μας οι διαμορφωμένες στην πράξη σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στην ισότιμη απόλαυση της θρησκευτικής ελευθερίας από όλους και στην ισότητα του...