Π. Κωσταγιόλας/Α. Αναστασίου/Π. Γετίμης..., Διοικητική θεωρία και πράξη - Διοίκηση και κοινωνία, 2007


Π. Κωσταγιόλας/Α. Αναστασίου/Π. Γετίμης..., Διοικητική θεωρία και πράξη - Διοίκηση και κοινωνία, 2007

Το παρόν έργο περιλαμβάνει τις εισηγήσεις που ανακοινώθηκαν στο 1 ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων που διεξήχθη στην Αθήνα (6 και 7 Οκτωβρίου 2005) στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Διοικητική Θεωρία και Πράξη - Διοίκηση και Κοινωνία».

Το Συνέδριο αυτό διοργανώθηκε από τον Τομέα Διοικητικής Επιστήμης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών και τον Όμιλο Διοικητικών Επιστημόνων-«Διοικητικό Επιμελητήριο».

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου ανακοινώθηκαν περί τις 50 επιστημονικές εργασίες που επελέγησαν με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια μεταξύ πολλαπλάσιων που είχαν υποβληθεί. Τα τελικά κείμενα των εργασιών αυτών περιλαμβάνονται στις σελίδες του τόμου, κατανεμημένα στις επιμέρους θεματικές ενότητες κατά λόγο συνάφειας του αντικειμένου τους.

Οι δέκα θεματικές ενότητες στις οποίες εντάσσονται οι επιμέρους επιστημονικές ανακοινώσεις, όπως μπορεί να διαπιστώσει ο αναγνώστης από το αναλυτικό πρόγραμμα και τα περιεχόμενα του Συνεδρίου, παρουσιάζουν μια ευρύτητα προβληματισμού και μια πληθώρα αναλυτικών προσεγγίσεων, χωρίς να εξαντλούν φυσικά το σύνολο των προς διερεύνηση ερωτημάτων.

Ο τόμος κοσμείται στο εισαγωγικό του μέρος από τους χαιρετισμούς που απηύθυναν κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου ο Κοσμήτορας της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών καθηγητής κ. Γιώργος Δονάτος, ο Διευθυντής του Τομέα Διοικητικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητής κ. Γιώργος Σωτηρέλης και ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών κ. Μιχάλης Βροντάκης.

Table of contents   +

Πρόλογος

Χαιρετισμοί

ΜΕΡΟΣ Α

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Γετίμης Παναγιώτης και Χλέπας Νικόλαος-Κομνηνός,

Πτυχές της τοπικής πολιτικής ηγεσίας: το ηγετικό στυλ των Ευρωπαίων δημάρχων

Γιαννάς Πρόδρομος και Μπιμπίτσος Χρήστος,

Δημόσιες σχέσεις και περιφερειακή ανάπτυξη: η συμβολή των δημόσιων σχέσεων στο δημοκρατικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό της τοπικής αυτοδιοίκησης

Αναστασίου Αναστάσιος,

Η ιστορία των πόλεων στη σύγχρονη Ελλάδα: η αστική ανάπτυξη στις πόλεις της Ξάνθης, των Τρικάλων και των Πατρών

ΜΕΡΟΣ Β

ΠΟΛΙΤΕΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ

Μπέσιλα-Βήκα Ευρυδίκη και Λυκογιάννη Βασιλική,

Ο ρόλος του πολίτη στη σύγχρονη δημόσια διοίκηση

Νταής Παναγιώτης,

Η ποιοτική βελτίωση των συνθηκών εξυπηρέτησης των πολιτών από την ελληνική δημόσια διοίκηση ως βασικός παράγοντας καθορισμού του είδους των σχέσεων μεταξύ κράτους και κοινωνίας

Σαματάς Μηνάς,

Διαπιστώσεις από τη σισύφεια διοικητική μεταρρύθμιση της τριαντάχρονης μεταδικτατορικής περιόδου και ο προβληματισμός για το ξεπέρασμα του συνεχιζόμενου κομματικού γραφειοκρατισμού του ελληνικού κράτους

Σωτηρόπουλος Δημήτρης,

Η ελληνική θεωρία της δημόσιας διοίκησης και των οργανώσεων, 1985-2005: σύντομο βιβλιογραφικό δοκίμιο

Τσέκος Θεόδωρος,

Πολιτισμικές συνιστώσες της (δυσ)λειτουργίας του ελληνικού διοικητικού συστήματος

ΜΕΡΟΣ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

Μπουρής Ιωάννης,

Το εύρος διοίκησης και η οργανωτική διάρθρωση σε οργανώσεις πυραμιδοειδούς συγκρότησης: ποσοτική προσέγγιση μέσω συστημάτων πεπερασμένης αναμονής

Οικονόμου Θεόδωρος,

Συστήματα διαχείρισης γνώσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Τσώλας Ιωάννης,

Σχεδιασμός συστημάτων μέτρησης της επίδοσης σε επίπεδο επιχείρησης: πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας (balanced scorecard) και αειφορία

Μπουρσανίδης Χρήστος,

Στρατηγικό μάνατζμεντ στη δημόσια διοίκηση: μια συστηματική παρουσίαση του balanced scorecard ως εργαλείου στρατηγικού μάνατζμεντ στα νοσοκομεία

Κωσταγιόλας Πέτρος και Πλατής Χαράλαμπος,

Μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την αξιολόγηση στο δημόσιο τομέα της οικονομίας με βάση το τρίπτυχο: οργάνωση - πληροφόρηση - ποιότητα

ΜΕΡΟΣ Δ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Μηλιώνης Νικόλαος,

Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και εθνική δημοσιονομική κυριαρχία

Κοτσίρης Αθανάσιος,

Η ευρωπαϊκή πολιτική ως τομέας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Απόψεις, δράσεις και μέσα για την κατανόηση των νέων προκλήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκάκης Κωνσταντίνος,

Επικοινωνιακή διπλωματία: κρατική αρμοδιότητα ή κοινωνική δράση;

Κιούκιας Δημήτρης,

Φόρμες διακυβέρνησης στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Πραγματισμός, θεσμισμός, παραδειγματισμός

Παπακωνσταντίνου Απόστολος,

Η δημόσια διοίκηση στην εποχή της παγκοσμιοποίησης: προς έναν νέο «δημόσιο χώρο»;


ΜΕΡΟΣ Ε

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ

Καρκατσούλης Παναγιώτης,

Διαφθορά και αντι-διαφθορά ως πολιτική και ως ιδεολόγημα

Λιγωμένου Άννα,

Η συμβολή της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην πρόληψη της διαφθοράς στο δημόσιο και πολιτικό βίο της χώρας

Κάρκαλης Ιωάννης,

Δικαστικός έλεγχος της δημοσιονομικής δράσης της δημόσιας διοίκησης και καταπολέμηση της διαφθοράς

Μακρυδημήτρης Αντώνης,

Η μαύρη τρύπα της διαφθοράς: horror vacui, habitus και ηθική στη δημόσια σφαίρα

ΜΕΡΟΣ ΣΤ

ΕΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ

Κυριακίδου Ολίβια και Μαρούδας Λεωνίδας,

Οι επιδράσεις της εντατικοποίησης της εργασίας και του ελέγχου στην κατασκευή της επαγγελματικής ταυτότητας των πανεπιστημιακών

Χυτήρης Λεωνίδας και Άννινος Λουκάς,

Ηγεσία και ποιότητα σε ιδιωτικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ιακώβου Ελευθέριος, Βλάχος Δημήτριος και Ψωινός Δημήτριος,

Ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για την δημιουργία μνήμης οργανισμού με τη χρήση διαχείρισης γνώσης

Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος,

Απόφοιτοι Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης: αξιοποίησή τους στην ελληνική δημόσια διοίκηση

Δόκου Μαρία,

Η επίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διοίκηση της εκπαίδευσης

Περιστέρας Βασίλειος και Ταραμπάνης Κωνσταντίνος,

Επιχειρησιακή αρχιτεκτονική διακυβέρνησης (GEA): προς μια γλωσσολογική προσέγγιση του διοικητικού φαινομένου

ΜΕΡΟΣ Ζ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Παπούλιας Δημήτριος,

Τα εμπόδια των μεταρρυθμίσεων

Υφαντόπουλος Ιωάννης,

Οι μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας στην Ελλάδα, 1975-2005

Κύρτσης Αλέξανδρος-Ανδρέας,

Διαδικτυακές τεχνολογίες και διοικητικές μεταρρυθμίσεις

Αλεξόπουλος Άρης,

Η μεταρρύθμιση των πολιτικών του κράτους και ο ρόλος της δημόσιας διοίκησης

Σωτηράκου Τατιανή και Ζέππου Μαρία,

Άυλες μορφές διοίκησης: η δυναμική της σύγχρονης διοικητικής μεταρρύθμισης

Κοϊμτζόγλου Ιωάννης,

Νομική προσέγγιση της διοικητικής μεταρρύθμισης

ΜΕΡΟΣ Η

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Τσακαρέστου Παναγιώτα και Τζάθα Αγγελική,

Στρατηγική σύμπραξη του δημόσιου πολιτιστικού και του ιδιωτικού τομέα στο άνοιγμα της τέχνης στο ευρύ κοινό. Η περίπτωση της Εθνικής Πινακοθήκης

ΜΕΡΟΣ Θ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ρομποτής Γεράσιμος,

Η λογοτεχνία ως πηγή για την διοικητική ιστορία και την διοικητική επιστήμη: η εικόνα του υπαλλήλου στην ελληνική πεζογραφία του 20ού αιώνα

Σαβοριανάκης Παναγιώτης,

Τοπική αυτοδιοίκηση στο ελληνικό κράτος και τις ελληνορθόδοξες κοινότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας του 19ου αιώνα: δύο παράλληλες πραγματικότητες;

Χαλανούλη Χριστίνα,

Η διοικητική επιστήμη από τη Ρωμαϊκή έως την Οθωμανική αυτοκρατορία. Μια κριτική θεώρηση

ΜΕΡΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ

Ζύγουρα Όλγα,

Αλληλεπιδράσεις διοικητικής επιστήμης και δημοσίου δικαίου σήμερα

Τασόπουλος Γιάννης,

Οι τεχνικές κρίσεις της διοίκησης και ο έλεγχός τους

Πικραμένος Μιχαήλ,

Το πρόβλημα της εκτέλεσης των διοικητικών πράξεων υπό το φως της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Μαυρομούστακου Ήβη,

Προσλήψεις και δημόσια διοίκηση, 1994-2005: μια πορεία πολλαπλών εφαρμογών της αξιοκρατίας

Χατζής Αριστείδης,

Αυστηροί κανόνες και γενικές ρήτρες: μια οικονομική ανάλυση

Κονδύλης Βασίλειος,

Η καταβολή επιδόματος με βάση την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ): 5 χρόνια πρακτικής και προβληματισμού

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Μακρυδημήτρης, Υφαίνοντας τον ιστό της Πηνελόπης, 2η έκδ., 2024
Series: Διοίκηση και Κοινωνία, #9
Αναλύσεις, εξηγήσεις και ερμηνείες για το πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητική Δικονομία, 2022
Συστηματική παράθεση και επεξεργασία όλων των διατάξεων περί την αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων