Ν. Τάσκος/Σ. Παύλου, Φαρμακευτική κάνναβη και ο νόμος 4523/2018, 2019


Ν. Τάσκος/Σ. Παύλου, Φαρμακευτική κάνναβη και ο νόμος 4523/2018, 2019

Στον παρόντα τόμο παρουσιάζονται εισηγήσεις της εκδήλωσης που ο Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής συνδιοργάνωσε την 5η Δεκεμβρίου 2018 με το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ «Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιική ρύθμιση και βιοηθική διάσταση», με θέμα «Φαρμακευτική κάνναβη και ο νόμος 4523/2018». Πρόκειται για ένα εξαιρετικά επίκαιρο ζήτημα, αφού για πρώτη φορά με τον παραπάνω νόμο προβλέφθηκε η δυνατότητα παραγωγής και διακίνησης κάνναβης για φαρμακευτικούς σκοπούς.

Edition info

Title
Φαρμακευτική κάνναβη και ο νόμος 4523/2018
© 2019
Series directors
Authors
Series
ISBN
978-960-648-017-1
Pages
V + 69
Price
€ 10.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Νικόλαος Τάσκος, Νευρολόγος, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ

Η χρήση της ινδικής κάνναβης στην ιατρική. Μύθοι και πραγματικότητα

Στέφανος Παύλου, Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, Νομική Σχολή ΔΠΘ

Η φαρμακευτική κάνναβη στην ποινική λογική

Παραρτήματα

Νόμος 4523/2018, Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης και άλλες διατάξεις

Κ.Υ.Α. 51483/700/Φ.15, Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης

Αριθμ. Δ3(γ)52588, Όροι και προϋποθέσεις για την παραγωγή και την κυκλοφορία τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Κ. Φράγκος, Ιατρική ευθύνη, 2018
Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια ολοκληρωμένη και διεξοδική προσέγγιση του ισχύοντος ελληνικού δικαίου και της πρόσφατης νομολογίας των ελληνικών πολιτικών-διοικητικών δικαστηρίων...
Ε. Μαραγκάκη, Ιατρική Δεοντολογία & Ποινικό Δίκαιο, 2011
Η μέριμνα για την ανθρώπινη ζωή, ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το ιατρικό απόρρητο, το καθήκον βοήθειας, το καθήκον ενημέρωσης του ασθενούς, η ανεξαρτησία του...
Β. Σακελλαροπούλου, Η ποινική αντιμετώπιση του ιατρικού σφάλματος, 2η έκδ., 2011
Στο βιβλίο αυτό, το οποίο αποτελεί εμπλουτισμένη και πρόσφατα ενημερωμένη, με τις νομοθετικές μεταβολές και τη νεοτέρα νομολογία, έκδοση του βιβλίου της συγγραφέως του έτους...
H. Fuchs/E. Hilgendorf/Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι..., Ποινικό δίκαιο και βιοηθική, 2009
Series: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #10
Σ’ αυτό το τεύχος της σειράς «Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής» δημοσιεύονται οι εισηγήσεις της εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν ο Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και...