Ελληνικά English
| | | |

H. Fuchs/E. Hilgendorf/Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι..., Ποινικό δίκαιο και βιοηθική, 2009


H. Fuchs/E. Hilgendorf/Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι..., Ποινικό δίκαιο και βιοηθική, 2009

Σ’ αυτό το τεύχος της σειράς «Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής» δημοσιεύονται οι εισηγήσεις της εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν ο Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής και ο τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών του Νομικού Τμήματος του ΑΠΘ με θέμα: «Ποινικό δίκαιο και Βιοηθική».

Εισηγήσεις έγιναν απο τούς Helmut Fuchs, Καθηγητή Πανεπιστημίου Βιέννης, μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής της Αυστρίας με θέμα: " Προστασία του εμβρύου και έρευνα στα βλαστοκύτταρα" και Eric Hilgendorf, Καθηγητή Πανεπιστήμιου Würzburg με θέμα: " Ο διάλογος Δικαίου και Βιοηθικής στη Γερμανία". Συζήτηση έγινε από τους Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου, Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου στο ΑΠΘ με θέμα: "Η προγεννητική διάγνωση και τα χρονικά όρια επιτρεπτής διακοπής της κύησης" , Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ με θέμα: "Το ζήτημα της δημιουργίας γονιμοποιημένων ωαρίων αποκλειστικά για τη λήψη από αυτά βλαστοκυττάρων", Μαρία Μ. Μηλαπίδου, Υποψ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής ΑΠΘ - Υπότροφος Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» με θέμα: "Η προεμφυτευτική διάγνωση (PGD ) ως μια μορφή έρευνας στο ανθρώπινο γεννητικό υλικό", Helmut Fuchs, Καθηγητή Πανεπιστημίου Βιέννης, μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής της Αυστρίας με θέμα: " Σχετικά με την παρέμβαση της καθηγήτριας κυρίας Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου με θέμα: «Η προγεννητική διάγνωση και τα χρονικά όρια επιτρεπτής διακοπής της κύησης»" και "Σχετικά με την παρέμβαση της καθηγήτριας κυρίας Έ. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη με θέμα «Το ζήτημα της δημιουργίας γονιμοποιημένων ωαρίων αποκλειστικά για τη λήψη από αυτά βλαστοκυττάρων» ". Την εισαγωγή έκανε ο Νικόλαος Μπιτζιλέκης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ.

Table of contents   +

Ν. Μπιτζιλέκης, Εισαγωγή

Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Χαιρετισμός

Α. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

H. Fuchs, Προστασία του εμβρύου και έρευνα στα βλαστοκύτταρα

E. Hilgendorf, Ο διάλογος Δικαίου και Βιοηθικής στη Γερμανία

Β. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Η προγεννητική διάγνωση και τα χρονικά όρια επιτρεπτής διακοπής της κύησης

Έ. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Το ζήτημα της δημιουργίας γονιμοποιημένων ωαρίων αποκλειστικά για τη λήψη από αυτά βλαστοκυττάρων

Μ. Μηλαπίδου, Η προεμφυτευτική διάγνωση (PGD) ως μια μορφή έρευνας στο ανθρώπινο γεννητικό υλικό

H. Fuchs, Σχετικά με την παρέμβαση της καθηγήτριας κυρίας

Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου με θέμα: «Η προγεννητική διάγνωση και τα χρονικά όρια επιτρεπτής διακοπής της κύησης»

H. Fuchs, Σχετικά με την παρέμβαση της καθηγήτριας κυρίας

Έ. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη με θέμα: «Το ζήτημα της δημιουργίας γονιμοποιημένων ωαρίων αποκλειστικά για τη λήψη από αυτά βλαστοκυττάρων»

N. Bitzilekis, Vorwort

M. Kaiafa-Gbandi, Begrüßung

A. VORTRÄGE

H. Fuchs, Embryonenschutz und Stammzellforschung

E. Hilgendorf, Die bioethische und biorechtliche Debatte in Deutschland

B. DISKUSSION

E. Symeonidou-Kastanidou, Die Pränataldiagnose und die zeitlichen Grenzen des Schwangerschaftsabbruchs

E. Kounougeri-Manoledaki, Die Problematik der Herstellung von befruchteten Eizellen mit dem ausschließlichen Zweck, daraus Stammzellen zu gewinnen

M. Milapidou, Die Präimplantationsdiagnose (PGD) als eine Art Forschung in das menschliche genetische Material

H. Fuchs, Zum Diskussionsbeitrag von Frau Prof. Dr. E. Symeonidou-Kastanidou über „Die Pränataldiagnose und die zeitlichen Grenzen des Schwangerschaftsabbruchs“

H. Fuchs, Zum Diskussionsbeitrag von Frau Prof. Dr. E. Kounougeri-Manoledaki über „Die Problematik der Herstellung von befruchteten Eizellen mit dem ausschließlichen Zweck, daraus Stammzellen zu gewinnen“

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account