Κ. Σερράος/Κ. Μενουδάκος/Ε. Κλαμπατσέα..., Μεταφορά συντελεστή δόμησης, 2020


Κ. Σερράος/Κ. Μενουδάκος/Ε. Κλαμπατσέα..., Μεταφορά συντελεστή δόμησης, 2020

Η παρούσα έκδοση αποτελεί μία πρωτοβουλία του Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών του Ε.Μ.Π., της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, και της Επιστημονικής Εταιρείας Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας, φορείς που ασχολούνται διαχρονικά με την μελέτη και ανάδειξη ζητημάτων θεσμικού πλαισίου του χωροταξικού, πολεοδομικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού και συνεργάζονται συστηματικά επιχειρώντας την επωφελή σύγκλιση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τους επιστημονικούς φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Επιχειρήθηκε ο εμπλουτισμός του δημόσιου διαλόγου, με την διατύπωση προβληματισμών και προτάσεων για ένα διαχρονικά σύνθετο και πολύπλοκο θέμα, όπως είναι ο θεσμός της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (Μ.Σ.Δ.), ως αρωγή προς την διοίκηση για την έγκαιρη και ορθή εφαρμογή του θεσμού. Η παρούσα έκδοση αποσκοπεί στην δημοσιοποίηση του επιστημονικού προβληματισμού και των συμπερασμάτων της διημερίδας –τα οποία έχουν ούτως ή άλλως σταλεί εγκαίρως στο Υ.Π.ΕΝ.– καταγράφοντας επίσης το πλαίσιο, τους στόχους και τους εισαγωγικούς προβληματισμούς των επιμέρους συνεδριών, όπως είχαν τεθεί αρχικά από τους συνδιοργανωτές. Επισημαίνουμε ότι το θέμα παραμένει επίκαιρο και επείγον, συνδέεται δε, τόσο με το κρίσιμο ζήτημα των εγκαταλελειμμένων διατηρητέων κτιρίων στα ιστορικά κέντρα πόλεων, όσο και με άλλα επίκαιρα θέματα όπως ο περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω νέων μοντέλων πολεοδομικής ανάπτυξης που προάγουν την πύκνωση, την βιώσιμη κινητικότητα και την ανάπτυξη πρασίνου στον αστικό χώρο (συμπαγής πόλη) και η ανάληψη ενεργού ρόλου της αυτοδιοίκησης στην διαχείριση της αστικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, ευελπιστούμε η εν λόγω έκδοση να είναι αρωγός στις προσπάθειες τόσο των αρμόδιων κρατικών και αυτοδιοικητικών φορέων όσο και της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας.

Edition info

Title
Μεταφορά συντελεστή δόμησης
Η συμβολή του θεσμού στον πολεοδομικό σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχεδίων - Δυνατότητες και κίνδυνοι από την επανενεργοποίηση του με τις διατάξεις του ν. 4495/2017
Επιστημονική Εσπερίδα που διοργανώθηκε από το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών του ΕΜΠ, την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, και την Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας Μάρτιος 2018 - Αμφιθέατρο Τ.Ε.Ε.
© 2020
Series editors
Authors
Series
ISBN
978-960-648-107-9
Pages
XX + 151
Price
€ 15.00
In stock

Table of contents   +

Βασικοί όροι

Πίνακας βασικού θεσμικού πλαισίου - νομολογίας

Ευχαριστίες

Πρόλογος

Δημήτρης Οικονόμου

Εισαγωγή

Μ.Σ.Δ. - Διαχρονική λειτουργία, διακυβεύματα

και κριτική ανάλυση του θεσμού

Μέρος Α: Εισηγήσεις

Έναρξη - Τοποθέτηση του προβλήματος και ανάλυση στόχων Διημερίδας και 1ης ημέρας

Κωνσταντίνος Μενουδάκος

Πολιτικές επιλογές και όραμα για την ενεργοποίηση και λειτουργία του θεσμού

Ειρήνη Κλαμπατσέα

Ζητήματα συνταγματικότητας του θεσμού της Μ.Σ.Δ. Παρουσίαση σχετικής νομολογίας

Αθανάσιος Ράντος

Μ.Σ.Δ.: Η συμβολή του θεσμού στον πολεοδομικό σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχεδίων. Δυνατότητες και κίνδυνοι από την επανενεργοποίησή του με τις διατάξεις του ν. 4495/2017

Νικόλαος Τριανταφυλλόπουλος

Η Μ.Σ.Δ. ως εργαλείο για την προστασία και την αξιοποίηση της ιδιοκτησίας. Περιπτώσεις εφαρμογής και διαχρονική εξέλιξη

Αθανάσιος Γρηγορόπουλος

Μέρος Β: Στρογγυλό Τραπέζι

Εισαγωγική τοποθέτηση και σχετικά προς συζήτηση ερωτήματα

Κωνσταντίνος Σερράος (Συντονιστής)

Μ.Σ.Δ. μέσω ψηφιακής πλατφόρμας

Γεώργιος Στασινός

Πολεοδομικά Ζητήματα Μ.Σ.Δ

Βασιλική Αγγελίδου

Μ.Σ.Δ. και Διοίκηση

Ευρυδίκη Γαρδίκη

Κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη από τη Μ.Σ.Δ

Γεώργιος Δημαράς

Πλαίσιο μεταβίβασης Τίτλων Μ.Σ.Δ

Λεωνίδας Λεωνίδου

Σύνοψη Στρογγυλού Τραπεζιού 1ης ημέρας

Κωνσταντίνος Σερράος (Συντονιστής)

Ανακεφαλαίωση - Συμπεράσματα 1ης ημέρας

Κωνσταντίνος Μενουδάκος

Ν. 4495/2017 - Κίνδυνοι και δυνατότητες

από την αναβίωση της Μ.Σ.Δ. μέσω της Τράπεζας Δ.Δ.Κ.Χ.

Μέρος Α: Εισηγήσεις

Έναρξη - Τοποθέτηση του προβλήματος και ανάλυση στόχων 2ης ημέρας

Μάρω Ευαγγελίδου

Παρουσίαση των βασικών σημείων και επιλογών του ν. 4495/2017 για το περιβαλλοντικό ισοζύγιο

Σταυρούλα Αγρίου

Ζητήματα εφαρμογής της Μ.Σ.Δ. σε Ζ.Υ.Σ., Π.Α.Ε.Σ., και πολεοδομικά σχέδια του ν.4447/2016

Δημήτρης Οικονόμου

Ζητήματα συνταγματικότητας των ρυθμίσεων του ν. 4495/2017 ως προς τη μεταφορά συντελεστή δόμησης

Κωνσταντίνος Γώγος

Μ.Σ.Δ. Εφαρμογή της αρχής της συμπαγούς πόλης και πολεοδομικό κεκτημένο

Βασίλης Γκοιμίσης

Μέρος Β: Στρογγυλό Τραπέζι

Εισαγωγική τοποθέτηση και σχετικά προς συζήτηση ερωτήματα

Γεώργιος Πατρίκιος (Συντονιστής)

Η σημασία της Μ.Σ.Δ. για τον πολεοδομικό σχεδιασμό στην Περιφέρεια Αττικής

Παναγιώτης Πατσαβός

Θέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης για το νέο θεσμικό πλαίσιο της Μ.Σ.Δ.

Δημήτρης Μπίρμπας

Μ.Σ.Δ. Αναπτυξιακό εργαλείο;

Ιωάννης Μωραΐτης

Ζητήματα συνταγματικότητας ρυθμίσεων του ν. 4495/2017 σε σχέση με την Μ.Σ.Δ.

Αθανάσιος Καρέλας

Σύνοψη Στρογγυλού Τραπεζιού 2ης ημέρας

Γεώργιος Πατρίκιος (Συντονιστής)

Ανακεφαλαίωση - Συμπεράσματα 2ης ημέρας

Μάρω Ευαγγελίδου

Συμπερασματικές επισημάνσεις και προτάσεις

Μάρω Ευαγγελίδου, Βασίλης Γκοιμίσης

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

K. Serraos/A. Vlachou/P. Hudson..., Innovative urban planning Approaches, 2023
Series: Δημοσιεύματα Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών του Ε.Μ.Π., #12
Αn extensive analysis of the concept and content of the term “innovation” in the highly interdisciplinary field of Urban Planning