Κ. Κεραμεύς, Ένδικα μέσα, 4η έκδ., 2007


Κ. Κεραμεύς, Ένδικα μέσα, 4η έκδ., 2007 Τα ένδικα μέσα, δηλαδή την προσβολή δικαστικών αποφάσεων σε ανώτερα δικαστήρια, τα εφαρμόζουμε συχνά, σχεδόν πληθωρικά, οι Έλληνες πλημμυρίζοντας έτσι τα ανώτερα δικαστήρια με την επανάκριση δικασμένων ήδη υποθέσεων.

Δεν μένουμε ικανοποιημένοι από την απονομή της δικαιοσύνης, αν δεν φτάσει ως το ανώτατο επίπεδο του Αρείου Πάγου. Υπάρχουν όμως και άλλα ένδικα μέσα πολύ γενικότερα, όπως η έφεση, ή και άλλα που ασκούνται στο ίδιο το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση που θίγεται, όπως η ανακοπή ερημοδικίας και η αναψηλάφηση.

Όλα αυτά τα ζητήματα, τα τεχνικά και τα όχι τεχνικά, τα εξετάζει στο νέο του βιβλίο ο κ. Κεραμεύς, καθηγητής της πολιτικής δικονομίας στη Νομική Αθηνών.

Edition info

Title
Ένδικα μέσα
© 2007
Author
Edition
4th ed.
ISBN
978-960-445-154-8
Pages
XV + 145
Price
€ 18.00
In stock

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 3, 2η έκδ., 2022
Κυκλοφόρησε και ο τρίτος τόμος της «Πολιτικής Δικονομίας» του Ομότιμου Καθηγητή Νικολάου Θ. Νίκα, που αφορά στο δίκαιο των ενδίκων μέσων και ολοκληρώνει το όλο έργο. Οι άλλοι...
Κ. Παραβάντης, Η διαδικασία της Αναιρετικής Δίκης, 2022
Στο παρόν έργο παρατίθεται μία ερμηνευτική επεξεργασία των αναιρετικών διατάξεων (εκ των άρθρων 552 έως 582 ΚΠολΔ), οι οποίες αφορούν στη «διαδικασία της Αναιρετικής Δίκης»....
Ι. Δεληκωστόπουλος, To απαράδεκτο στην αναιρετική δίκη, 2021
Στο έργο εξετάζονται αρχικά το παραδεκτό του ενδίκου μέσου της αναίρεσης, οι αποφάσεις που υπόκεινται σε αναίρεση, η νομιμοποίηση και το έννομο συμφέρον, το θέμα της...
Γ. Διαμαντόπουλος/Ζ. Γιαννοπούλου/Α. Πλεύρη..., Εθνικό Κτηματολόγιο και Διαμεσολάβηση, 2021
Series: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #16
Τα σημεία τομής και διάκρισης δύο νεότευκτων θεσμών, όπως αυτοί ρυθμίζονται στο νόμο περί Εθνικού Κτηματολογίου (ν. 2664/1998) και στο νόμο για τη διαμεσολάβηση (ν....
Κ. Καλαβρός, Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ, 4η έκδ., 2021
Η παρούσα, τέταρτη έκδοση, κατέστη αναγκαία λόγω της επί τεσσάρων ετών εφαρμογής του ν. 4335/2015, τα αποτελέσματα της οποίας διαφαίνονται ήδη και στη νομολογία του Αρείου...