Γ. Πουλής, Το ιδεολογικό υπόβαθρο των σχέσεων Εκκλησίας και Κράτους, 2007


Γ. Πουλής, Το ιδεολογικό υπόβαθρο των σχέσεων Εκκλησίας και Κράτους, 2007

Στο παρόν βιβλίο ο συγγραφέας εξετάζει το πολυσυζητημένο θέμα των σχέσεων Εκκλησίας και Κράτους από μια άλλη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σκοπιά.

Ιχνηλατεί αφανείς ιδεολογικές παραμέτρους, οι οποίες λειτουργούν τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, οι οποίες και συνεπαρτίζουν ένα ιδεολογικό υπόβαθρο καθοριστικό για την εκφορά του νομικού λόγου.

Όσο και με μια πρώτη ματιά η συσχέτιση αυτή του μύθου και λόγου, πίστης και λογικής φαίνεται ότι δεν αποτελεί το αναγκαίο εφαλτήριο κατανόησης του επίμαχου θέματος, η διαχρονική της ένταση αποκαλύπτει ότι κάθε εποχή διαβάζει τον θεσμικό λόγο σύμφωνα με τις ιδεολογικές του καταλήψεις ή προϋποθέσεις.

Η όλη προσπάθεια του συγγραφέα είναι ακριβώς να αποκαλύψει τις προϋποθέσεις αυτές, τις οποίες όμως σχεδόν καθ’ ολοκληρία θεωρεί προκαταλήψεις, οι οποίες όταν συνδέονται με σκοπιμότητες, συσκοτίζουν το πρόβλημα και δημιουργούν γενικότερα ψευδή συνείδηση για την περιρρέουσα πνευματική ατμόσφαιρα της εποχής μας.

Edition info

Title
Το ιδεολογικό υπόβαθρο των σχέσεων Εκκλησίας και Κράτους
© 2007
Author
ISBN
978-960-445-167-8
Pages
248
Price
€ 22.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Εἰσαγωγή

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΣ

α. Εἰσαγωγικά

β. Ἡ ἐκκλησιαστική δικαιοταξία

Ι. Φιλοσοφική σημασιοδότηση τῶν κανόνων τῆς Ἐκκλησίας

ΙΙ. Ὁ ἱστορικός χαρακτήρας τῶν κανόνων τῆς Ἐκκλησίας

ΙΙΙ. Νομική ἐπισήμανση τῶν κανόνων τῆς Ἐκκλησίας

γ. Ἡ διαμόρφωση τοῦ συστήματος

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΟΙ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ

α. Τό παραμύθι τοῦ Μελεάγρου καί τό «παράπονο» τοῦ Σεφέρη

β. Στόν ἴσκιο τῶν θεῶν

γ. Ἡ ἐφήμερη ὕπαρξη

δ. Ἡ μοίρα τοῦ θανάτου

ΜΕΡΟΣ Γ΄

Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΕΝΟΧΗ

α. Ἡ μεταφυσική τῆς ἀκούσιας ἀνθρωποκτονίας

β. Ἡ μεταφυσική τῆς κάθαρσης

γ. Ἡ μεταφυσική τοῦ φονικοῦ ὀργάνου

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

SUMMARY

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Γ. Ανδρουτσόπουλος, Το νομικό καθεστώς Μονών και Hσυχαστηρίων στην ελληνική επικράτεια, 2023
Series: Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου - Σειρά Β: Μελέτες, #10
Προσέγγιση θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων στο πλαίσιο του ειδικού νομικού καθεστώτος των Μονών και των Ησυχαστηρίων
Ι. Κονιδάρης, Η διαπάλη νομιμότητας και κανονικότητας και η θεμελίωση της εναρμονίσεώς τους, 2η έκδ., 2022
Ζητήματα, προβληματισμοί και λύσεις γύρω από τις σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας
Δ. Νικολακάκης, Ο τόμος του 1850 και η φαλκίδευσή του με τους νόμους Σ' και ΣΑ΄/1852, 2022
Εξαντλητική ανάλυση των σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, ιδίως στην περίοδο της βασιλείας του Όθωνος
Σ. Αδάμ-Μαγνήσαλη/Α. Αλεξάκης/Ν. Αναστασόπουλος..., Αρετήν την Καλλίστην, 2021
Τιμητικός τόμος για το ακαδημαϊκό και συγγραφικό έργο αλλά και τον δημόσιο βίο της Καλλιόπης Μπουρδάρα
Γ. Ανδρουτσόπουλος/Β. Μάρκος, Το δίκαιο της ταφής και της αποτέφρωσης, 2021
Series: Νομοκανονικά Παράφυλλα, #3
Συστηματική παρουσίαση του δικαίου της ταφής και της αποτέφρωσης με έμφαση στην τρέχουσα νομοθεσία