Γ. Πουλής, Εκκλησιαστικό ποινικό δίκαιο, 2η έκδ., 2007


Γ. Πουλής, Εκκλησιαστικό ποινικό δίκαιο, 2η έκδ., 2007

Στο νομικό κόσμο είναι ευρέως γνωστό ότι οι κυρωτικοί κανόνες της Εκκλησίας, ένεκα ιστορικών συγκυριών και της αναγωγής της Ορθόδοξης Εκκλησίας από το Σύνταγμα σε επίσημη θρησκεία του Κράτους, ισχύουν, παράλληλα με τους αντίστοιχους του πολιτειακού Ποινικού Δικαίου, για όλα τα μέλη της Εκκλησίας (λαϊκούς, μοναχούς και κληρικούς), οι δε αποφάσεις των εκκλησιαστικών δικαιοδοτικών οργάνων παραδεκτώς προσβάλλονται ενώπιον του ΣτΕ, εφόσον θίγουν σχέσεις Δημοσίου Δικαίου.

Στο βιβλίο αυτό ο καθηγητής Γ. Πουλής δίνει μια πλήρη εικόνα της παράλληλης αυτής δικαιοταξίας, με όλες τις ιδιαιτερότητες, αλλά και συγκλίνουσες που αναδύονται από το ενυλωμένο εκκλησιαστικό άδικο όχι μόνο στους κανόνες της Εκκλησίας, αλλά και στις λοιπές πηγές του κλάδου (αποκρίσεις, ερμηνευτές, εκκλησιαστική νομολογία κ.λ.π.).

Το έργο διαθλάται σε τρία μέρη, ακριβώς γιατί ο συγγραφέας προσπάθησε να συνδυάσει κλασικές μεθόδους ανάγνωσης με τις σημερινές θεωρίες της «ανταποκρισιμότητας» του αναγνώστη. Αρχικώς ερμηνεύονται είκοσι εκκλησιαστικά αδικήματα, με τρόπο που εκκαλεί τη συνείδηση του αναγνώστη στην ιστορική κατανόηση της περιρρέουσας ατμόσφαιρας του βυζαντινού πολιτισμού, προκειμένου όμως να αναδειχθεί η αναγκαιότητα της ερμηνείας με το σημερινό δόγμα του Ποινικού Δικαίου. Ακολουθούν κείμενα κυρωτικού χαρακτήρα και στο τρίτο μέρος αποκαλύπτονται όλες οι παράμετροι που αναγκαία καθοδηγούν τον ερμηνευτή, αλλά και τον εφαρμοστή, στην κατανόηση του Εκκλησιαστικού Ποινικού Δικαίου.

Στον Επίλογο ο συγγραφέας συμπυκνώνει τις σκέψεις του. Προτείνει να θεωρηθούν ανενεργείς κανόνες που θεσπίστηκαν ένεκα ιστορικών συγκυριών (λ.χ. η απαγόρευση μετοχής των γυναικών στη λατρεία κατά την έμμηνο ρύση, τεκμηριώνοντας την πρότασή του στα αρχαιοελληνικά και εβραϊκά παράλληλα για το μίασμα) και με έμφαση τονίζει τη διάκριση επιστήμης και μεταφυσικής και στο Εκκλησιαστικό Δίκαιο, εισάγοντας ως θέση-κλειδί τη διαφορά ανάμεσα στο οντικό-επιστημονικό που περιγράφεται και στο οντολογικό-μεταφυσικό που βιώνεται, αλλά δεν μπορεί να αποδοθεί με επιστημονικές προτάσεις. Από τη σκοπιά αυτή, ενδιαφέρει κάθε νομικό, ακριβώς γιατί και σήμερα ο νομικός λόγος δεν έχει απεκδυθεί την αξιολόγηση με την οποία διολισθαίνει ο κίνδυνος της μεταφυσικής στήριξης ή απόρριψης επιστημονικών θέσεων.

Edition info

Title
Εκκλησιαστικό ποινικό δίκαιο
Δοκιμές πολλαπλής ανάγνωσης
© 2007
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-445-306-1
Pages
440
Price
€ 45.00
In stock

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Γ. Ανδρουτσόπουλος, Το νομικό καθεστώς Μονών και Hσυχαστηρίων στην ελληνική επικράτεια, 2023
Series: Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου - Σειρά Β: Μελέτες, #10
Προσέγγιση θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων στο πλαίσιο του ειδικού νομικού καθεστώτος των Μονών και των Ησυχαστηρίων
Ι. Κονιδάρης, Η διαπάλη νομιμότητας και κανονικότητας και η θεμελίωση της εναρμονίσεώς τους, 2η έκδ., 2022
Ζητήματα, προβληματισμοί και λύσεις γύρω από τις σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας
Δ. Νικολακάκης, Ο τόμος του 1850 και η φαλκίδευσή του με τους νόμους Σ' και ΣΑ΄/1852, 2022
Εξαντλητική ανάλυση των σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, ιδίως στην περίοδο της βασιλείας του Όθωνος
Σ. Αδάμ-Μαγνήσαλη/Α. Αλεξάκης/Ν. Αναστασόπουλος..., Αρετήν την Καλλίστην, 2021
Τιμητικός τόμος για το ακαδημαϊκό και συγγραφικό έργο αλλά και τον δημόσιο βίο της Καλλιόπης Μπουρδάρα
Γ. Ανδρουτσόπουλος/Β. Μάρκος, Το δίκαιο της ταφής και της αποτέφρωσης, 2021
Series: Νομοκανονικά Παράφυλλα, #3
Συστηματική παρουσίαση του δικαίου της ταφής και της αποτέφρωσης με έμφαση στην τρέχουσα νομοθεσία