Γ. Παπαδημητρίου, Συνταγματικές μελέτες, τόμ. 1, 2007


Γ. Παπαδημητρίου, Συνταγματικές μελέτες, τόμ. 1, 2007

Το τετράτομο αυτό έργο αποτελεί το καρπό συστηματικής δουλειάς 30 σχεδόν χρόνων του Δικηγόρου, Νομικού, Επιστήμονα, Καθηγητή Γιώργο Παπαδημητρίου.

Οι τόμοι Ι και ΙΙ περιλαμβάνουν τα πιο αντιπροσωπευτικά κείμενα της περιόδου 1975-2005. Η ιστορία του πολιτεύματος, οι αρχές του, η αναθεώρηση του Συντάγματος, τα θεμελιώδη δικαιώματα, το εκλογικό σύστημα, η δικαιοσύνη, η ευρωπαϊκή ενοποίηση, η συνταγματοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κυπριακό πρόβλημα και το περιβαλλοντικό Σύνταγμα αποτελούν τις βασικές ενότητες, στις οποίες εντάσσονται. Ο τρίτος τόμος περιλαμβάνει γνωμοδοτήσεις που έχουν δημοσιευτεί κατά βάση σε επιστημονικά περιοδικά κατά την περίοδο 1984-2008.

Στις σελίδες του τόμου Ι και ΙΙ αναδεικνύονται προσπάθειες για τη συγκρότηση και την ωρίμανση της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας, την ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, την εύρυθμη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, την παραπέρα οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την επίλυση του συνταγματικού προβλήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και την εμπέδωση του περιβαλλοντικού Συντάγματος.

Στον τρίτο τόμο παρουσιάζονται γνωμοδοτήσεις του συγγραφέα για το οικονομικό σύνταγμα, την ελευθερία του τύπου της επιστήμης και της τέχνης, την παροχή δικαστικής προστασίας, την κοινωνική ασφάλιση, ενώ τέλος προστέθηκε η τελευταία και αδημοσίευτη γνωμοδότησή του για τη συνταγματικότητα της σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης σωματείου του Δεκεμβρίου του 2008

Στον τέταρτο και τελευταίο τόμο των Συνταγματικών Μελετών περιέχονται κείμενα του Γ. Παπαδημητρίου που έγραψε την τριετία 2006-2008. Πρόκειται ίσως για την πιο παραγωγική περίοδο της ζωής του. Οι εξελίξεις στη χώρα αλλά και διεθνώς του έδωσαν την αφορμή και πλούσια ερεθίσματα για γόνιμο προβληματισμό. Πολλές από τις επεξεργασίες αποτελούν εμπλουτισμένη μορφή της δουλειάς του στο Κοινοβούλιο, ως βουλευτή Επικρατείας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος, συνιστούν δε έμπρακτη απόδειξη της ευσυνειδησίας με την οποία επιτέλεσε και αυτά του τα καθήκοντα.

Edition info

Title
Συνταγματικές μελέτες
Θεμελιώδεις αρχές - Αναθεώρηση του Συντάγματος - Θεμελιώδη δικαιώματα - Δικαιοσύνη
© 2007
Author
Volume
vol. 1
ISBN
978-960-445-237-8
Pages
484
Price
€ 30.00
In stock

Table of contents   +

Βασικές συντομογραφίες

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

Η «ΚΥΟΦΟΡΗΣΗ» ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Η αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος

ΙΙΙ. Η κατάργηση του βασιλικού θεσμού

IV. Το συντακτικό έργο και η νομική φύση της «Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής»

V. Ο καθορισμός του συστήματος διακυβέρνησης

VΙ. Συμπεράσματα

Η ΑΤΕΛΕΣΦΟΡΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Ι. Εισαγωγικά

II. Η κατάλυση της συνταγματικής νομιμότητας

ΙΙΙ. Το «Σύνταγμα» του 1968

IV. To «Σύνταγμα» του 1973

V. Το πείραμα της «φιλελευθεροποίησης»

VI. Η επιρροή των δικτατορικών «Συνταγμάτων» στο ισχύον Σύνταγμα

VII. Συμπεράσματα

ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ «ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» ΚΑΙ Η ΠΕΝΤΑΧΡΟΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Το πολίτευμα κατά το Σύνταγμα

ΙΙΙ. Η πενταετής λειτουργία του

IV. Επίμετρο

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Οι ιστορικές καταβολές της

ΙΙΙ. Ερείσματα για τη συνταγματική θεμελίωσή της

IV. Κοινωνικό κράτος ή κράτος πρόνοιας;

V. Κοινωνικό κράτος και κράτος δικαίου

VI. Η αρχή του κοινωνικού κράτους στην πράξη

VII. Συμπεράσματα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Ι. Το πρόβλημα

ΙΙ. Δημοκρατία και κοινωνία

ΙΙΙ. Η συμμετοχική δημοκρατία στην πράξη

IV. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: τα ΑΕΙ

V. Το περιεχόμενο της συμμετοχικής δημοκρατίας

VΙ. Συμπεράσματα

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ι. Εισαγωγικά

II. Αντιπροσώπευση και συμμετοχή

ΙΙΙ. Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

IV. Η επίδραση της τεχνολογίας

V. Συμπεράσματα

ΤΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Οι μέθοδοι

ΙΙΙ. Τα κριτήρια

IV. Ανεπάρκεια των μεθόδων και των κριτηρίων

V. Οι προερμηνευτικές επιλογές

VI. Οι θεμελιώδεις αρχές

VII. Συμπεράσματα

Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Ο «ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ» ΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 1986

Ι. Το πολίτευμα της «Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας» στο Σύνταγμα του 1975

ΙΙ. Η μορφή του πολιτεύματος και η αναθεώρηση του Συντάγματος

ΙΙΙ. Η καθιέρωση του κοινοβουλευτικού συστήματος στη μονιστική παραλλαγή του

ΙV. Συμπέρασμα

V. Επίμετρο

Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΄Η ΠΕΔΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΙΓΜΩΝ;

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Η συνταγματική αναθεώρηση του 1985-86

ΙΙΙ. Πρωτοβουλίες μετά το 1991

IV. H κύρωση της Συνθήκης του Μάαστριχτ

V. Συμπεράσματα

VI. Επίμετρο

ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ ΜΑΝΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Κράτος δικαίου και κοινωνικό κράτος

ΙΙΙ. Συμπεράσματα

Η ΣΥΝΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Η έννομη τάξη της ΕΣΔΑ

ΙΙΙ. Τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

IV. Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

V. Μηχανισμοί συνάρθρωσης

VI. Επίμετρο

Η ΤΡΙΤΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ι. Το πρόβλημα

ΙΙ. Η τριτενέργεια

ΙΙΙ. Η υποδοχή της

IV. Οι όροι της

V. Τριτενέργεια και ανάπτυξη της τεχνολογίας

VI. Τριτενέργεια και πολιτική συγκυρία

VII. Το διακύβευμα

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Το δικαίωμα

ΙΙΙ. Τα εξεταζόμενα ζητήματα

ΙV. Η αρχή της καθολικής ψηφοφορίας και οι φορείς του δικαιώματος

α. Οι πολιτικοί πρόσφυγες

β. Η εκλογική ηλικία

V. Η αρχή της καθολικής ψηφοφορίας, το δικαίωμα και οι εκλογικοί κατάλογοι

VI. H αρχή της καθολικής ψηφοφορίας, το δικαίωμα και η άσκησή του

VII. Η αρχή της καθολικής ψηφοφορίας και το δικαίωμα: συμπέρασμα

VIII. Η αρχή της ισότητας της ψήφου και το δικαίωμα

IX. Η αρχή της ισότητας της ψήφου και ορισμένα βασικά ζητήματα της εκλογικής νομοθεσίας

Χ. Η αρχή της ισότητας της ψήφου και το εκλογικό σύστημα

ΧΙ. Η αρχή της ισότητας της ψήφου και το δικαίωμα: συμπέρασμα

ΧΙΙ. Επίμετρο

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ Η ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Ιστορική επισκόπηση

ΙΙΙ. Η επιλογή του συντακτικού νομοθέτη

IV. Η χρονική ισχύς της επιταγής

α. Η άμεση ισχύς

β. Η μεταγενέστερη ισχύς

γ. Συμπέρασμα

V. Η αναγνώριση αποκλίσεων

VI. Η λειτουργία της αρχής

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ι. Η νέα εποχή

ΙΙ. Το δικαίωμα στη νέα εποχή

ΙΙΙ. Δικαιώματα και προοδευτική διακυβέρνηση

IV. Συμπέρασμα

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Η ιστορία της διάταξης

ΙΙΙ. Τα πρότυπα της διάταξης

IV. Νομική φύση

V. Επιφύλαξη του νόμου

VI. Συμπεράσματα

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ι. Το πρόβλημα

ΙΙ. Το Σύνταγμα και η προσωρινή δικαστική προστασία

ΙΙΙ. Η φύση των αποφάσεων προσωρινής προστασίας

VI. Συμπέρασμα

Η ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Η υποχρέωση του δικαστή να εφαρμόζει αυτεπαγγέλτως τους κανόνες του διεθνούς και του κοινοτικού δικαίου

ΙΙΙ. Οι παράμετροι του προβλήματος

α. Άρθρα 6 και 13 ΕΣΔΑ

β. Το κοινοτικό δίκαιο

VI. Μια πολυτελής περιπέτεια;

V. Συμπεράσματα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ Η ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Τα πραγματικά περιστατικά

ΙΙΙ. Οι εφαρμοστέες διατάξεις του ΚΕΙ

IV. Οι εφαρμοστέες διατάξεις του Συντάγματος

V. Το άρθρο 14 παρ. 1α και 3 ΚΕΙ

VI. Τα άρθρα 5 παρ. 1 και 2 παρ. 1 Συντ.

VII. Η σημασία των άρθρων 5 παρ. 1 και 2 παρ. 1 Συντ. για την ερμηνεία και την εφαρμογή του άρθρου 14 παρ. 1α ΚΕΙ

VIII. Η σημασία των δεδομένων της κοινωνικής πραγματικότητας και της διεθνούς δικαιϊκής πολιτικής για την ερμηνεία και την εφαρμογή του άρθρου 14 παρ. 1α ΚΕΙ

ΙΧ. Συμπεράσματα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ Η ΙΔΡΥΣΗ ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Οι φορείς της ανώτατης εκπαίδευσης

ΙΙΙ. Η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημιακών σχολών

ΙV. Το κοινοτικό δίκαιο και η ίδρυση μη κρατικών

ΑΕΙ

V. Επίμετρο

ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Γενικές επισημάνσεις

ΙΙΙ. Γενικές αρχές

IV. Ατομικά δικαιώματα

V. Πολιτικά δικαιώματα

VI. Οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα

VII. Βασικά καθήκοντα

VIII. Αποτίμηση

ΙΧ. Επίμετρο

ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Τα εκλογικά συστήματα της μεταπολίτευσης

ΙΙΙ. Το Σύνταγμα και το «σύστημα της ενισχυμένης

αναλογικής»

IV. Οι συνταγματικές αρχές που διέπουν την ψήφο και την ψηφοφορία

V. Συμπεράσματα

VI. Επίμετρο

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Εκλογικό σύστημα και κοινοβουλευτικό σύστημα

ΙΙΙ. Το Σύνταγμα ως γνώμονας για τη διαμόρφωση της σχέσης μεταξύ κοινοβουλευτικού και εκλογικού συστήματος

IV. Το εκλογικό σύστημα ως θεσμικός μοχλός για την παραγωγή και την αναπαραγωγή βασικών εκδοχών και παραλλαγών του κοινοβουλευτικού συστήματος

V. Συμπεράσματα

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ «ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ» ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Παραλλαγές του κοινοβουλευτικού συστήματος

ΙΙΙ. Συμπεράσματα

Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ. ΜΕΡΙΚΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Η συνταγματική θεμελίωση

ΙΙΙ. Το πρόβλημα των πηγών του δικαίου

α. Οι κοινοτικοί κανόνες

β. Οι εθνικοί κανόνες

γ. Η «συνύπαρξη» κοινοτικών και εθνικών κανόνων

IV. Οι αρχές που διέπουν την εκλογή των ευρωβουλευτών

α. Η αρχή της καθολικής ψηφοφορίας

β. Η αρχή της άμεσης ψηφοφορίας

γ. Η αρχή της ισότητας της ψήφου

δ. Η αρχή της μυστικής ψηφοφορίας

ε. Η αρχή της υποχρεωτικής ψηφοφορίας

V. Συμπεράσματα

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Συνταγματική πολιτική

ΙΙΙ. Συνταγματική πολιτική και δικαστικοί λειτουργοί

IV. Οι συνιστώσες της

α. Οι στόχοι

β. Εξειδίκευση

γ. Διατύπωση των διατάξεων

V. H ταυτότητά της

VI. Συμπεράσματα

Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Ι. Η αρχή

ΙΙ. Η θεμελίωσή της στο Σύνταγμα

ΙΙΙ. Η ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων

1. Η ανεμπόδιστη άσκηση των δικαιωμάτων

2. Αποτελεσματική άσκηση της δικαστικής προστασίας

IV. Προοπτική

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΜΙΚΤΑ ΟΡΚΩΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Ι. Το πρόβλημα

ΙΙ. Τροποποίηση ή κατάργησή του;

ΙΙΙ. Ορκωτό σύστημα και αναθεώρηση του Συντάγματος

IV. Η αναθεώρηση του άρθρου 97 παρ. 1 Συντ.

V. Το διευρυμένο συνταγματικό πλαίσιο για την

αναθεώρηση του άρθρου 97 παρ. 1 Συντ.

α. Αρχές και διατάξεις σχετικές με τη δικαστική λειτουργία

β. Αρχές και διατάξεις σχετικές με θεσμούς συμμετοχικής δημοκρατίας

VI. Σε ποιες περιπτώσεις επιβάλλεται η αναθεώρηση του άρθρου 97 παρ. 1 Συντ.;

VIΙ. Το διευρυμένο συνταγματικό πλαίσιο και η αναζωογόνηση του μικτού ορκωτού συστήματος

VIII. Επίμετρο

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΕ «ΣΩΤΗΡΙΑ» ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ;

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Το ζήτημα στη νομολογία του ΑΠ

ΙΙΙ. Μια απροσδόκητη εξέλιξη: Το ζήτημα ενώπιον του ΣτΕ

ΙV. Προοπτικές για την υπέρβαση της αντίθεσης στη νομολογία του ΑΠ και του ΣτΕ

V. Προς λύση του προβλήματος ή παράταση της εκκρεμότητας;

VI. Επίμετρο

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Το ζήτημα

ΙΙΙ. Ο ν. 2145/1993

IV. Η συνταγματικότητά του

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist

Other volumes

Γ. Παπαδημητρίου, Συνταγματικές μελέτες, τόμ. 2, 2007
Το τετράτομο αυτό έργο αποτελεί το καρπό συστηματικής δουλειάς 30 σχεδόν χρόνων του Δικηγόρου, Νομικού, Επιστήμονα, Καθηγητή Γιώργο Παπαδημητρίου. Οι τόμοι Ι και ΙΙ...
Γ. Παπαδημητρίου, Συνταγματικές μελέτες, τόμ. 3, 2010
Το τετράτομο αυτό έργο αποτελεί το καρπό συστηματικής δουλειάς 30 σχεδόν χρόνων του Δικηγόρου, Νομικού, Επιστήμονα, Καθηγητή Γιώργο Παπαδημητρίου. Οι τόμοι Ι και ΙΙ...
Γ. Παπαδημητρίου, Συνταγματικές μελέτες, τόμ. 4, 2010
Το τετράτομο αυτό έργο αποτελεί το καρπό συστηματικής δουλειάς 30 σχεδόν χρόνων του Δικηγόρου, Νομικού, Επιστήμονα, Καθηγητή Γιώργο Παπαδημητρίου. Οι τόμοι Ι και ΙΙ...
 

Related editions

Γ. Ζώης, Δίκαιο της Ανάγκης, κατάσταση πολιορκίας και έκτακτη νομοθετική διαδικασία, 2024
Μια πρωτότυπη ανάλυση των θεσμών του Δικαίου της Ανάγκης με έμφαση στην εξέλιξή τους και τη συγκριτική έρευνα
Ο Κανονισμός της Βουλής, 4η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #30
Στον τόμο περιέχεται το Πρώτο Μέρος, το γνωστό και ως Κοινοβουλευτικό, του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, δηλαδή οι ρυθμίσεις που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία...
Πολυκώδικας, 17η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5111/2024. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών νομοθετικών μεταβολών με...
Β. Σωτηρόπουλος, ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα & Ελευθερίες, 2024
Συστηματική παρουσίαση της νομοθεσίας και της νομολογίας για τα δικαιώματα στον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα, την έκφραση και τα χαρακτηριστικά φύλου