Γ. Αποστολάκης/Μ. Καράσης/Π. Μάζης..., Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΝΙΚΟΛΑΟ Θ. ΝΙΚΑ, 2018


Γ. Αποστολάκης/Μ. Καράσης/Π. Μάζης..., Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΝΙΚΟΛΑΟ Θ. ΝΙΚΑ, 2018

Συλλογή μελετών έγκριτων νομικών προς τιμή του Καθηγητή Νικολάου Νίκα.

Edition info

Title
Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΝΙΚΟΛΑΟ Θ. ΝΙΚΑ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
© 2018
Authors
ISBN
978-960-568-902-5
Pages
ΧΧΧ + 1447
Price
€ 90.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Vorwort

Συμμετέχοντες στον Τόμο (με αλφαβητική σειρά)

Εργογραφία του Νικολάου Θ. Νίκα

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ

ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1830, 1881 και 1912: Η διαδοχή του Τουρκικού Δημοσίου από το Ελληνικό και τα δάση. Τρεις επίκαιρες ιστορίες δικαίου!

Γεώργιος Αποστολάκης

Η γένεση της δικαιοσύνης και του πολιτισμού στον μύθο του πλατωνικού «Πρωταγόρα» και στα «Πολιτικά» του Αριστοτέλους

Μαριάνος Δ. Καράσης

Ζητήματα γενικής θεωρίας του δικαίου

Διονύσιος Γ. Κονδύλης

Η Δίκη διαχρονικά στο ελληνικό Δίκαιο

Παναγιώτης Κ. Μάζης

Ο Αριστοτέλης ως δικονομολόγος - Ανταύγειες της «Τέχνης Ρητορικής» στο σύγχρονο δικονομικό δόγμα

Βασίλειος Ρήγας

Ο αντιρωμαϊσμός των Γεωργίου Α. Πετρόπουλου και Νικολάου Ι. Πανταζόπουλου. Η κριτική του πρόσληψη

Παναγιώτης Κ. Τσούκας

ΑΣΤΙΚΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Έννομες συνέπειες από την εκποίηση απαίτησης εξασφαλισμένης με τις χρηματοοικονομικές ασφάλειες του ν. 3301/2004

Αναστάσιος Βαλτούδης

Η μεταβίβαση «κόκκινων» δανείων από τις τράπεζες και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του δανειολήπτη

Απόστολος Σ. Γεωργιάδης

Το μαχητό τεκμήριο ελαττωματικότητας του πράγματος κατ’ άρθρο 537 ΙΙ ΑΚ - ενοχικό δίκαιο και δίκαιο απόδειξης στον αστερισμό της ευρωπαϊκής εναρμόνισης

Νικόλαος Ζαπριάνος

Η υπερημερία δανειστή στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

Δημήτρης Ζερδελής

Η ατελέσφορη ρύθμιση των ανυπόστατων αποφάσεων της Γ.Σ. στην Ανώνυμη Εταιρία (Υπό το πρίσμα των ΑΠ 1340/2017 και ΕφΘεσ 549/2016)

Απόστολος Καραγκουνίδης

Από τα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών στο Εθνικό Κτηματολόγιο: Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 6 §§ 4 και 4α ν. 2664/1998 (ΕθνΚτημ)

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου

Το στοιχείο του παρανόμου στην αδικοπραξία και στην προσβολή προσωπικότητας

Άγγελος Κορνηλάκης

Το ζήτημα της χειρουργικής και άλλων ιατρικών επεμβάσεων και αγωγών ως προϋποθέσεων για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου

Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη

(Προλαμβάνουσα) θέση σε δικαστική συμπαράσταση ανήλικου αλλοδαπού –με ερέθισμα την ΜΠρΚω 110/2014–

Αχιλλέας Γ. Κουτσουράδης

Ελαττωματικές αποφάσεις γενικών συνελεύσεων σωματείων και συρροή ένδ. βοηθημάτωνένδικων βοηθημάτων

Αστέριος-Νικόλαος Αντ. Λιόντας

Ζητήματα ενεργητικής νομιμοποιήσεως στις αγωγές αποζημιώσεως λόγω παραβάσεων των κανόνων του δικαίου ανταγωνισμού (Οδηγία 2014/104/ΕΕ)

Μιχ.-Θεοδ. Δ. Μαρίνος

Η διαδικασία της κατανομής του κεφαλαίου μετά τη δήλωση περιορισμού της αστικής ευθύνης του πλοιοκτήτη για ζημίες ρύπανσης από πετρέλαιο

Καλλιόπη Α. Μήτκα

Κληρονομία και ατομικοί δανειστές του κληρονόμου

Καλλιρρόη Δ. Παντελίδου

Κατάχρηση του θεσμού της ανώνυμης εταιρίας και υποκειμενικά όρια του δεδικασμένου

Ευαγγελία Ποδηματά

Παραγραφή αξιώσεων από εργατικό ατύχημα

Δημήτριος Σιδέρης

Ἡ εὔλογη χρηματική ἱκανοποίηση στόν Ἄρειο Πάγο καί τό Συμβούλιο Ἐπικρατείας

Νικόλαος Π. Σοϊλεντάκης

Ελευθερία των συμβάσεων και «κάθετες» σχέσεις

Μιχάλης Σταθόπουλος

Ζητήματα από τη νόμιμη μοίρα στην αγωγή μέμψης άστοργης δωρεάς

Απόστολος Δ. Τασίκας

Αστική ιατρική ευθύνη: Σύγχρονα προβλήματα και προτάσεις αντιμετώπισης

Κατερίνα Φουντεδάκη

Η κατάταξη των πιστωτών στην τραπεζική αφερεγγυότητα

Γιώργος Ψαρουδάκης

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Προσβολή προσωπικότητας στο διαδίκτυο - Η δικονομική διάσταση

Απόστολος Άνθιμος

Υποκειμενικά όρια και τριτενέργεια του δεδικασμένου επί σωρευτικής αναδοχής χρέους

Πάρις Αρβανιτάκης

Η άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής βάσει της 633 παρ. 2 ΚΠολΔ, μετά την απόρριψη της ανακοπής της 632 παρ. 1 ΚΠολΔ για τυπικούς λόγους (Με αφορμή την ΟλΑΠ 8/2017)

Ευαγγελία Ασημακοπούλου

Η σύζευξη διαιτησίας και αναψηλαφήσεως κατά τα άρθρα 897 αριθ. 8 και 544 ΚΠολΔ

Ευάγγελος Βασιλακάκης

Η επικουρική εναγωγή σε υποθέσεις διατροφής τέκνου

Αναστασία Βεζυρτζή

Σκέψεις επί θεμάτων (πολιτικής) αναιρέσεως

Εμμανουήλ Μ. Γιαννακάκις

Η αξίωση επί αναγκαστική εκτελέσει υπό το πρίσμα της ΕΣΔΑ

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος

Die neue Verbraucherstreitbeilegung in Deutschland

Peter Gottwald

Η δημόσια τάξη ως λόγος ακυρώσεως διαιτητικής αποφάσεως κατά το άρθρο 897 αριθ. 6 ΚΠολΔ

Ιωάννης Στ. Δεληκωστόπουλος

Ζητήματα από τη διακοπή (ή μη) της παραγραφής της επίδικης αξιώσεως μετά τις τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με τον ν. 4335/2015

Δημήτριος Κ. Δημητρίου

Διαδικαστικό πλαίσιο άρσης της εκκρεμότητας που δημιουργείται από την άρνηση προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου να προβεί σε καταχώριση πράξης στα κτηματολογικά φύλλα

Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος

Η εφαρμογή ουσιαστικών κανόνων αναγκαστικού δικαίου στο πλαίσιο της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας από την οπτική γωνία μίας ευρωπαϊκής χώρας, που έχει ενσωματώσει τον ΠρΝ της UNCITRAL

Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός

Σκέψεις ως προς τις συνέπειες της ελλείψεως ή της ελαττωματικότητας της επιδόσεως αγωγής της τακτικής διαδικασίας (μετά τον ν. 4335/2015)

Στέφανος Κ. Καραμέρος

Η εισαγωγή στον ΚΠολΔ με το ν. 4335/2015 του συστήματος πολλαπλών κατασχέσεων

Νικόλαος Μ. Κατηφόρης

Τα γενικά προνόμια και ο πίνακας κατάταξης μετά τους νόμους 4335/2015 και 4512/2018 - Τα προνόμια των απαιτήσεων αποζημιώσεως λόγω αναπηρίας της πρώτης και τρίτης τάξης ειδικότερα

Ευδοξία Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη

Η «διαδικαστική γλωσσική διάσταση» της Δημοσίας Τάξεως και του Δικαιώματος Ακροάσεως ως προϋπoθέσεων για τη, ή μή, αναγνώριση/εκτέλεση Αλλοδαπών Διαιτητικών Αποφάσεων λόγω χρήσεως αλλοδαπής γλώσσας –λ.χ. της κινεζικής γλώσσας– σε διαιτητική διαδικασία. (Συμβολή και στην ερμηνεία του άρθρου 5 του Ν.Δ. 4220/1961 για την κύρωση της Συμβάσεως της Ν. Υόρκης της 10ης Ιουνίου 1958 για την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων)

Νικόλαος Κ. Κλαμαρής

Ο αναιρετικός έλεγχος της εκκρεμοδικίας

Παναγιώτης Η. Κολοτούρος

Η άσκηση ανταίτησης στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων μετά τις τροποποιήσεις του ν. 4335/2015

Δημήτρης Κράνης

Απαγόρευση δεύτερης έφεσης κατ’ άρθρο 514 ΚΠολΔ

Καλλιόπη Μακρίδου

Η αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης στον πρώτο βαθμό υπό το πρίσμα των τροποποιήσεων του ν. 4335/2015

Δημήτρης Ν. Μανιώτης

Περί της αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων που έχουν ακυρωθεί στο κράτος έκδοσής τους

Δημήτριος Γ. Μπαμπινιώτης

Η επίδραση του εξώδικου συμβιβασμού στην εκκρεμή δίκη

Γεώργιος Ορφανίδης

Οι διατάξεις των άρθρων 237 παρ. 6 και 254 ΚΠολΔ για τη διαταγή και απόφαση επανάληψης της συζήτησης, υπό το πρίσμα των δικονομικών αρχών του άρθρου 107 και 116 παρ. 2 ΚΠολΔ

Στέφανος Πανταζόπουλος

Το δίκαιο των ηλεκτρονικών αναγκαστικών πλειστηριασμών κατά την πρόσφατη νομοθεσία

Λήδα-Μαρία Πίψου

Η διαιτητική συμφωνία, ως θεμέλιο της εσωτερικής και διεθνούς (εμπορικής) διαιτησίας στην Ελλάδα - Σύγχρονα ζητήματα τύπου

Άννα Εμ. Πλεύρη

Die Bestimmung des schiedsrichterlichen Verfahrens

Rolf A. Schütze

Η απαγόρευση χειροτέρευσης της θέσης του εκκαλούντα (αρχή της «non refo-

rmatio in peius»)

Σπυρίδων Κ. Τσαντίνης

Ζητήματα από την αναγνωριστική αγωγή

Δημήτριος Α. Τσικρικάς

Το διαχρονικό δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης (κατά τους ν. 4335/2015, 4472/2017 και 4512/2018)

Βασίλειος Α. Χατζηϊωάννου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η επιρροή του βασίμου και δη του «προδήλως βασίμου» της αιτήσεως ακυρώσεως στην αποδοχή της αιτήσεως αναστολής

Διονύσιος Ι. Αναγνώστου

Το δεδικασμένο στη διοικητική δίκη της προσφυγής

Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή

Άμεσος έλεγχος του κράτους και ραδιοτηλεοπτική ρύθμιση: Μια πρόταση ερμηνείας του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγματος

Ακρίτας Καϊδατζής

Εισαγωγικές οριοθετήσεις στην αρχή της ισότητας των όπλων στη διοικητική δίκη

Ιάκωβος Μαθιουδάκης

Νομικά ζητήματα από την χρήση του διαδικτύου - Η ελευθερία έκφρασης στα ιστολόγια

Παναγιώτης Μαντζούφας

Θέληση για Σύνταγμα και κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα στη σύγχρονη Ελληνική Δημοκρατία

Μιχάλης Ν. Πικραμένος

Προσωπικά Δεδομένα κοινωνικής ασφάλισης

Άγγελος Στεργίου

Η ταχύτητα στην απονομή της διοικητικής δικαιοσύνης

Ιωάννης Συμεωνίδης

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απιστία και ευθύνη διοικητών και διευθυντικών στελεχών νομικών προσώπων

Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι

The Negotiating Philosophy and the Practice of Plea Bargaining in the Criminal Justice Systems of a Globalized World. The Examples of Germany and Greece

Gregory Kalfelis

Η αποκαταστατική δικαιοσύνη σε ποινικές υποθέσεις

Eλισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου

Αποδεικτικές απαγορεύσεις και «δίκαιη» δίκη

Αδάμ Χ. Παπαδαμάκης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως διαιτητικό δικαστήριο

Eυγενία Ρ. Σαχπεκίδου

Ο κανονισμός 1215/12 υπό το πρίσμα του θεμελιώδους δικαιώματος χρηστής δίκης και της νομολογίας του Στρασβούργου

Χάρης Ταγαράς

Η νομική φύση της Δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας για το προσφυγικό

Αθανάσιος Γ. Τάκης

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 5, 2023
Εβδομήντα μελέτες σε επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο του δικονομικού δικαίου και σε επιμέρους κρίσιμα αντικείμενα του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου
Ι. Κατράς, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 4η έκδ., 2023
Ένα ερμηνευτικό εργαλείο του ΚΠολΔ με συστηματική παρουσίαση κατ’ άρθρο νομολογίας
Ν. Κλαμαρής/Σ. Κουσούλης/Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 5η έκδ., 2023
Απαραίτητο και πλήρες εργαλείο μελέτης και πράξης για τον ΚΟΔΚΔΛ, το γενικό μέρος και τη διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια κατά τον ΚΠολΔ
Α. Πλεύρη, Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δικαίου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (2008-2022), τόμ. 1, 2023
Σημαντικά δογματικά και πρακτικά ζητήματα από το πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου, της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης