Ε. Καραμπάτσου/Κ. (Κ.) Μπουρδάρα/Γ. Νάκος..., Δίκαιο και Ιστορία, τόμ. 2, 2016


Ε. Καραμπάτσου/Κ. (Κ.) Μπουρδάρα/Γ. Νάκος..., Δίκαιο και Ιστορία, τόμ. 2, 2016

Εισηγήσεις από έγκριτους νομικούς οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία ερεθι­σμάτων που θα οδηγούν σε νεότερες ερμηνείες, με ταυτόχρονη ερευνητική διείσδυση, επάνω σε θέματα ιστορίας του δικαίου.

Table of contents   +

Μ. Σ. Γιούνη,

Οι Συναντήσεις της Κομοτηνής, το Δίκαιο και η Ιστορία

Γεώργιος Π. Νάκος,

Χαιρετισμός του Ομ. Καθηγητή Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ

Καλλιόπη (Κέλλυ) Μπουρδάρα,

Χαιρετισμός της Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας του Δικαίου

Κ. Κ. Παπακωνσταντίνου,

Σκέψεις για την κυριαρχία του αθηναϊκού δήμου με αφορμή τη δίκη των στρατηγών μετά τη ναυμαχία στις Αργινούσες (406 π.Χ.)

Χ. Καραμπάτσου,

Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των ηλιαστών κατά την κλασική εποχή

Θ. Δέλιος,

Οι συνέπειες μιας υιοθεσίας στην κλασική Αθήνα

Ε. Δ. Καραμπάτσου,

Οιονεί materna potestas στην ελληνιστική και ρωμαϊκή Αίγυπτο

Ι. Ε. Τζαμτζής,

Πέρα από τις εσχατιές της ρωμαϊκότητας. Παρατηρήσεις σχετικά με τη δικαιοϊστορική θεώρηση των ρωμαιο-σινικών σχέσεων

S. Giannopoulos,

Die Anerkennung der Jurisdiktion von römischen Amtsträgern in klein­asiatischen Städten (1.-3. Jh. n. Chr.)

Π. Κατσώνη,

«Ἐπιτέλεια», ένας οικονομικός θεσμός του Βυζαντίου κατά την ύστερη περίοδο της ιστορίας του

Κ. Παπαγεωργίου,

Ο Πρώτος του Αγίου Όρους και η αυτοδιοίκηση του Αθωνικού Μοναχι­σμού. Βυζαντινή – Οθωμανική - Νεότερη Περίοδος

Γ. Ε. Ροδολάκης,

Σχέσεις ιδιοχτησίας των πλοίων στο μεταβυζαντινό δίκαιο

Γ. Π. Νάκος,

Δικαιικές αντινομίες του απώτερου ιστορικο-δικαιικού παρελθόντος: Η «απαξίωση» του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου

Α. Καϊδατζής,

Η διάκριση συντακτικής και συντεταγμένων εξουσιών, μέσα από ένα επεισόδιο μεταξύ Εθνοσυνέλευσης και Θ. Κολοκοτρώνη το

Σ. Κιτσάκης,

Εννοιοκρατία και Ελεύθερη Σχολή του Δικαίου. Οι εποχές της μεθοδο­λο­γίας του δικαίου και ο νομοθέτης του Αστικού Κώδικα

Κ. Γ. Παπαγεωργίου,

Η πρόσφατη δικαστική διένεξη για την κυριότητα της περιοχής του Ναυαγίου Ζακύνθου και μια σύγχρονη εφαρμογή του ενετικού δικαίου

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist

Other volumes

Α. Μανδαλάκη/Α. Δέλιος/Ι. Τζαμτζής..., Δίκαιο και Ιστορία 3, 2018
Η σειρά Δίκαιο και Ιστορία φιλοξενεί τις εισηγήσεις των συνέδρων στο πλαίσιο των Συναντήσεων Ιστορίας Δικαίου της Κομοτηνής, ενός θεσμού που ξεκίνησε το 1997 στη Νομική Σχολή...
Α. Δημοπούλου/Χ. Καραμπάτσου/Α. Δέλιος..., Δίκαιο και Ιστορία 4, 2020
Η σειρά Δίκαιο και Ιστορία φιλοξενεί τις εισηγήσεις των συνέδρων στο πλαίσιο των Συναντήσεων Ιστορίας Δικαίου της Κομοτηνής, ενός θεσμού που ξεκίνησε το 1997 στη Νομική Σχολή...
 

Related editions

Ι. Τζαμτζής, Ο Μεσογειακός Κόσμος, 2η έκδ., 2024
Μια συστηματική παρουσίαση της ιστορίας του Μεσογειακού κόσμου τα έτη 323-44 π.Χ. με έμφαση στα πολιτικά συστήματα και τους θεσμούς
I. Tzamtzis/C. Dimakopoulou/A. Kaϊdatzis..., The sabre and the law / Le sabre et le droit, 2023
Μία πρωτότυπη προσέγγιση της Ελληνικής Επανάστασης από τη σκοπιά της Ιστορίας του Δικαίου
Χ. Παπαχαραλάμπους, Μελέτες Φιλοσοφίας Δικαίου (2003-2022), τόμ. 1, 2023
Επιλεγμένες συμβολές με διεπιστημονική προσέγγιση πάνω σε κρίσιμα δικαιοφιλοσοφικά προβλήματα
Ι. Τζαμτζής, Καρχηδών, 2023
Το πολιτειακό πλέγμα της Καρχηδόνας, οι ιδιαιτερότητές του και η λειτουργικότητά του