Α. Δημοπούλου/Χ. Καραμπάτσου/Θ. Δέλιος..., Δίκαιο και Ιστορία 4, 2020


Α. Δημοπούλου/Χ. Καραμπάτσου/Θ. Δέλιος..., Δίκαιο και Ιστορία 4, 2020

Η σειρά Δίκαιο και Ιστορία φιλοξενεί τις εισηγήσεις των συνέδρων στο πλαίσιο των Συναντήσεων Ιστορίας Δικαίου της Κομοτηνής, ενός θεσμού που ξεκίνησε το 1997 στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Οι ανακοινώσεις καλύπτουν όλους του τομείς του δικαίου, δημόσιου και ιδιωτικού, και απλώνονται χρονικά σε όλες τις ιστορικές περιόδους του ελληνικού και του ρωμαϊκού δικαίου, από την αρχαιότητα στο Βυζάντιο, από την εποχή της ρωμαϊκής respublica στην αυτοκρατορία και από τη μεταβυζαντινή εποχή στους νεότερους χρόνους.

Τα κείμενα που περιλαμβάνονται στον ανά χείρας τόμο είναι καρπός της 20ής Συνάντησης Ιστορίας Δικαίου που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή, στις 12 και 13 Μαΐου 2018.

Table of contents   +

Πρόλογος

Αθηνά Δημοπούλου

Η μέθη ως αδίκημα στην αρχαία Ελλάδα

Χριστίνα Καραμπάτσου

Γραφή ψευδοκλητείας: Ένας τρόπος την ἔρημον δίκην ἀντιλαχεῖν.

Athanasios A. Delios

Descendants’ Obligations towards their Parents in Classical Athens

Αλεξάνδρα Μπαρτζώκα

Τὸ συνέδριον τῶν θεσμοθετῶν. Παρατηρήσεις επί των αρμοδιοτήτων των θεσμοθετών της Αθήνας του 4ου αιώνα π.Χ.

Καλλιόπη Παπακωνσταντίνου

Το «άσυλο της κατοικίας» στην αρχαία Αθήνα

Μαριάννα Θωμά

Διαθήκες και δωρεές από τη Ρωμαϊκή Αίγυπτο: Υποχρεώσεις και δικαιώματα μεταξύ συζύγων

Ιωάννης Ε. Τζαμτζής

Ζῆ Ἀλέξανδρος ὁ βασιλεὺς; Το imperium ενώπιον του θρύλου, στη Θράκη του 221 μ.Χ.

Kallia Lempidaki

The legal establishments of Pythis from Imperial Akraiphia (Boiotia)

Παναγιώτης Ν. Δουκέλλης

Κῶμαι και κωμῆται στην Θράκη των αυτοκρατορικών χρόνων.

Ανδρέας Γκουτζιουκώστας

Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στη δικαστηριακή πρακτική του 11ου αιώνα: Το χωρίο 7.15 της Πείρας του Ευσταθίου Ρωμαίου

Βασιλική Θ. Διάφα-Καμπουρίδου

Τα οικονομικά του κλήρου της Επισκοπής Σερβίων και Κοζάνης κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας (1745-1856)

Γιώργος Ε. Ροδολάκης

Η καταδρομή (το κούρσος) του Εικοσιένα με αφορμή μια «ναύλω­ση» διά την σωτηρίαν των ομογενών μας (25 Οκτωβρίου 1821)

Χαρίκλεια Γ. Δημακοπούλου

Ἡ ἀρχή τῆς ἐθνικῆς (λαϊκῆς) κυριαρχίας στά Συντάγματα τοῦ Ἀγῶνος καί σέ σχέδια Συνταγμάτων τοῦ Ἀγῶνος

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Other volumes

Α. Μανδαλάκη/Θ. Δέλιος/Ι. Τζαμτζής..., Δίκαιο και Ιστορία 3, 2018
Η σειρά Δίκαιο και Ιστορία φιλοξενεί τις εισηγήσεις των συνέδρων στο πλαίσιο των Συναντήσεων Ιστορίας Δικαίου της Κομοτηνής, ενός θεσμού που ξεκίνησε το 1997 στη Νομική Σχολή...
Ε. Καραμπάτσου/Κ. (Κ.) Μπουρδάρα/Γ. Νάκος..., Δίκαιο και Ιστορία, τόμ. 2, 2016
Εισηγήσεις από έγκριτους νομικούς οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία ερεθι­σμάτων που θα οδηγούν σε νεότερες ερμηνείες, με ταυτόχρονη ερευνητική διείσδυση, επάνω σε θέματα...

Related editions

Η. Δαγκλής, O Wittgenstein και το δίκαιο, 2022
Μια ανάλυση για το έργο του Wittgenstein και την επίδρασή του στο έργο του H.L.A. Hart
Ε. Προκοπίου, Η θεωρία του Φυσικού Δικαίου, 2022
Μια πλούσια μελέτη για το κλασικό φυσικό δίκαιο και τις αναβιώσεις του στην εποχή μας
Σ. Αδάμ-Μαγνήσαλη/Α. Αλεξάκης/Ν. Αναστασόπουλος..., Αρετήν την Καλλίστην, 2021
Το παρόν δίτομο έργο περιέχει πλέον των εκατό μελετών από επιστήμονες σε ποικίλους κλάδους, οι οποίοι θέλησαν να προσφέρουν το έργο τους ως μια απότιση τιμής προς μια...