Ε. Αλεξανδρίδου/Χ. Απαλαγάκη/Π. Αρβανιτάκης..., Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 3, 2007


Ε. Αλεξανδρίδου/Χ. Απαλαγάκη/Π. Αρβανιτάκης..., Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 3, 2007

Τον Ιούνιο του 2004 ο καθηγητής του Ποινικού Δικαίου κ. Ιωάννης Μανωλεδάκης, ολοκλήρωσε τη θητεία του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η παρουσία του τεκμηριωμένου επιστημονικού λόγου του υπήρξε καίρια σε όλες τις σημαντικές τομές αντεγκληματικής πολιτικής που καταγράφηκαν θεσμικά στη χώρα μας. Με παρρησία και αγωνιστικότητα πρόβαλε πάντα τους συνταγματικούς πόλους ελέγχου των ποινικών ρυθμίσεων και αφιέρωσε την επιστημονική του προσπάθεια στην προώθηση ενός ποινικού δικαίου που σέβεται χωρίς συμβιβασμούς τις ελευθερίες του πολίτη. Η επιστημονική κοινότητα και ειδικότερα οι μαθητές του είχαν την τύχη να γνωρίσουν στο πρόσωπο του Ιωάννη Μανωλεδάκη πρώτα απ’ όλα το δάσκαλο που δίδαξε με το λόγο και το παράδειγμα ζωής. Η αφιέρωσή του σε αρχές και αξίες που μετατρέπονταν σε καθημερινή πράξη, η ακούραστη προσφορά του και η διαρκής πνευματική αναζήτηση συνόδευσαν κάθε βήμα της ακαδημαϊκής του παρουσίας.

Η τιμητική έκδοση για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη αποτελείται από τρεις τόμους. Στον πρώτο, που κυκλοφόρησε το 2005, δημοσιεύονται οι εισηγήσεις του Συνεδρίου, με θέμα «Δημοκρατία - Ελευθερία - Ασφάλεια», το οποίο πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του (13-15.5.2004). Στον δεύτερο και τρίτο τόμο περιλαμβάνονται οι επιστημονικές συμβολές ελλήνων και ξένων νομικών που ανταποκρίθηκαν με συγκινητική προθυμία στη σχετική πρόσκληση συμμετοχής που απηύθυνε ο Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών.

Ειδικότερα, ο δεύτερος τόμος περιλαμβάνει συμβολές στο πεδίο των ποινικών και εγκληματολογικών επιστημών, συνολικά 65 μελέτες, και είναι χωρισμένος στις ενότητες των Γενικών Αρχών και της Θεωρίας του Ποινικού Δικαίου, του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου, του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου και του Δικαίου Εκτέλεσης Ποινών, της Εγκληματολογίας και της Αντεγκληματικής Πολιτικής και της Ιστορίας του Ποινικού Δικαίου.

Ο τρίτος τόμος περιλαμβάνει 58 μελέτες που αφορούν σε άλλους κλάδους του δικαίου: της Φιλοσοφίας του Δικαίου, της Ιστορίας του Δικαίου, του Διεθνούς και Δημοσίου Δικαίου, του Ιδιωτικού Δικαίου και των Πολιτικών Επιστημών.

Σε όλους τους τόμους αναλύεται πληθώρα καίριων και επίκαιρων ζητημάτων, γίνονται σημαντικές αναλύσεις των σύγχρονων θεωρητικών και νομολογιακών τάσεων για κάθε θέμα, σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο, καθιστώντας το παρόν έργο μία υψηλού επιπέδου συλλογή νομικών κειμένων με ξεχωριστό ενδιαφέρον για κάθε νομικό.

Edition info

Title
Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη
Φιλοσοφία δικαίου - Ιστορία δικαίου - Διεθνές δημόσιο δίκαιο - Ιδιωτικό δίκαιο - Πολιτική δικονομία - Πολιτικές επιστήμες
© 2007
Authors
Volume
vol. 3
ISBN
978-960-445-140-1
Pages
XXVI + 1029
Price
€ 55.00
In stock

Table of contents   +

Α΄ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ε. Βενιζέλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Από τις προφανείς στις λανθάνουσες τυπολογίες των θεωριών για το δίκαιο: Σημειώσεις για μια «ανοικτή» προσέγγιση και τη σημασία του συνταγματικού φαινομένου

J. Hruschka, Professor der Universität Erlangen-Nürnberg

Praktische Vernunftschlüsse und die Dreiteilung der staatlichen Gewalt in Kants Rechtslehre von

Φ. Κοζύρης, Oμότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Πανεπιστημίου Οχάιο των Η.Π.Α.

Με αφορμή τη «Δημοκρατία, Ελευθερία, Ασφάλεια» του Ι. Μανωλεδάκη-Ποία, Πόθεν και Ποί η Δίκαιη Ισότητα στα Αγαθά;

Α. Μανιτάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η Αθηναϊκή Δημοκρατία ως παράδειγμα αυτοπροσδιορισμού του πλήθους μέσω της αυτοκυβέρνησης του Δήμου

Δ. Παπαδάτου, Λέκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Όψεις της εμπράγματης ασφάλειας στο βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο

Ε. Ποδηματά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ο μύθος των Δαναΐδων στις Ικέτιδες του Αισχύλου και ο αττικός θεσμός της επικλήρου

Γ. Πουλής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θράκης

Τό παραμύθι τοῦ Μελεάγρου καί ἄλλα τινά καί ἡ σημασία τους γιά τόν χωρισμό τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τό Κράτος

Κ. Σταμάτης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτική της φιλελεύθερης αντίληψης για την ισότητα

Β΄ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Εθνικής Επιτροπής της Ελλάδας για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Ρύπανση ατμόσφαιρας - αλλαγή κλίματος και ακραία καιρικά φαινόμενα. Διεθνείς εξελίξεις για τη λήψη δεσμευτικών διοικητικών και ποινικών μέτρων

Κ. Γώγος, Λέκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η συμμετοχή δικαστικών λειτουργών στο έργο της διοίκησης μετά την αναθεώρηση του άρθρου 89 του Συντάγματος

Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η έννοια της αμιγώς οικονομικής ζημίας στον ευρωπαϊκό νομικό χώρο: Μια δικαιοσυγκριτική προσέγγιση

Ι. Καμτσίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η αναθεώρηση του άρθρου 16 παρ. 5 και 8 Συντ. στην κατεύθυνση της κατάργησης του δημόσιου χαρακτήρα των ΑΕΙ: Όρια του εθνικού Συντάγματος και των κοινών συνταγματικών παραδόσεων των κρατών-μελών της Ε.Ε.

Κ. Κούφα, Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τρομοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα

Γ. Κραβαρίτου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Οι συναισθηματικοί δεσμοί ως εκφάνσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η προώθησή τους μέσα από τον κοινωνικό διάλογο

Ι. Κτενίδης, Λέκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η νομοθετική θέσπιση ανώτατων ορίων στις οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα υπό το πρίσμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των κοινοτικών ελευθεριών

Π. Μαντζούφας, Λέκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Το κράτος ως εγγυητής της ασφάλειας και το δικαίωμα στην ασφάλεια

Κ. Μπέης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Το πρόβλημα των αντίθετων στη σύγχρονη (ελληνική και ευρωπαϊκή) δημόσια τάξη ιερών κανόνων

Ε. Μπέσιλα-Μακρίδη, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου

Οι Προανακριτικές και Πειθαρχικές αρμοδιότητες του Γενικού Επιθεωρητή και των Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Π. Νάσκου-Περράκη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού: Ένας 15ετής απολογισμός

Σ. Ορφανουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Εισαγωγικές παρατηρήσεις στο πειθαρχικό δίκαιο των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ

Λ. Παπαδοπούλου, Λέκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γυναικεία Συμμετοχή και Δημοκρατία: Οι ποσοστώσεις υπό το φως της πολιτικής και συνταγματικής θεωρίας

Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η διπλή ιθαγένεια (πολυϊθαγένεια) κατά το ελληνικό δίκαιο

Ε. Πρεβεδούρου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ο «δικαστικός ακτιβισμός»

Ε. Σαχπεκίδου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Θεμελιώδεις Κοινοτικές Ελευθερίες και Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια

Β. Σκουρής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Η ενσωμάτωση της προστασίας του περιβάλλοντος στις διάφορες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης: παραδείγματα από τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ι. Συμεωνίδης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Οι λόγοι της διοικητικής απέλασης των αλλοδαπών πριν και μετά το νόμο 3386/2005, ενόψει και του υπό διαμόρφωση κοινοτικού πλαισίου

Α. Τάχος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η δύναμη της νομολογίας των διοικητικών δικαστηρίων

Κ. Φινοκαλιώτης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ο σκοπός της φοροδιαφυγής ως όρος του χαρακτηρισμού των φορολογικών στοιχείων ως εικονικών

Κ. Χατζηκωνσταντίνου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Προβλήματα εφαρμογής του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου

Κ. Χρυσόγονος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου

Γ΄ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ε. Αλεξανδρίδου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Νέες τάσεις του κοινοτικού νομοθέτη – το παράδειγμα της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Χ. Απαλαγάκη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η ποινική προστασία της προσωρινής διαταγής κατά το άρθρο 232 Α του Ποινικού Κώδικα. Συνταγματικά ανεκτή και δικονομικά πρόσφορη η ρύθμιση;

Π. Αρβανιτάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η ένσταση πλαστότητας στην κατ’ έφεση δίκη

Κ. Βαβούσκος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Νομή, χρῆσις καί ἀδικαιολόγητος πλουτισμός

Α. Βαλτούδης, Λέκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ζητήματα περιεχομένου και έκτασης της αποζημίωσης στην προσυμβατική ευθύνη

Π. Γέσιου-Φαλτσή, Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ο αναιρετικός έλεγχος της αποφάσεως που καταδικάζει σε χρηματική ποινή κατά το άρθρο 947 ΚΠολΔ

Ε. Γκολογκίνα-Οικονόμου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η ομοιομορφία στο δίκαιο των διεθνών μεταφορών εμπορευμάτων: Μύθος ή πραγματικότητα

Γ. Διαμαντόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Οι ποινές τάξης των άρθρων 205-207 ΚΠολΔ

Α. Καζάκος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πειθαρχική διαδικασία και απόλυση

Α. Καΐσης Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γάμος ομοφύλων και δημόσια τάξη

Μ. Καράσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αντεπιστ. Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών

Η προσυμβατική ευθύνη κατ’ άρθρ. 197-198 Α.Κ. Νομική φύση, προϋποθέσεις και οριοθέτηση από συμβατική και αδικοπρακτική ευθύνη

Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η κατοχή αρχαίων κινητών μνημείων και η προστασία της (Κατά το Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»)

Δ. Κλαβανίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κατάχρηση πληρεξουσιότητας

Ath. Kotzabassi, Ass. Professor der Aristoteles Universität-Thessaloniki

Der Schutz der Persönlichkeit der Ehegatten und der Eltern gegenüber Dritten im griechischen Zivilrecht

Λ. Κοτσίρης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η λογική των ορισμών. Ένα παράδειγμα: «Βασικός μέτοχος είναι»

Ι. Κουκιάδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

To Εργατικό Δίκαιο της Ευελιξίας: η άλλη πλευρά των ελαστικών σχέσεων εργασίας

Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γλώσσα και ιδεολογία στον Αστικό Κώδικα – Το παράδειγμα του Οικογενειακού Δικαίου

Α. Κουτσουράδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Θέματα παρένθετης μητρότητας – Ιδίως μετά τον Ν. 3305/2005

Κ. Μακρίδου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Διασταύρωση πολιτικής και ποινικής δίκης υπό το φως του άρθρου 250 ΚΠολΔ

Th. Papazissi, Professeur associée à l’ Université Aristote de Thessaloniki

L’ état laïc grec et l’ influence de la religion dans le mariage

Δ. Παπαστερίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Αλληλεπιδράσεις ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου. Δύο παραδείγματα (κοινωνία δικαιώματος και κατοχή) και μερικά συμπεράσματα

Θ. Παπαχρίστου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

«Πρόσωπα» και «πράγματα» στο μοντέρνο δίκαιο (Με αφορμή τη νομική φύση του γεννητικού υλικού)

Λ. Πίψου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η «δόλια απομάκρυνση πλειοδοτών» ως λόγος ακύρωσης του αναγκαστικού πλειστηριασμού

Α. Πουλιάδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Παροχή ελαττωματική και παροχή διαφορετική ή ελλιπής: Mία καθ’ ύλην οριοθέτηση ειδικών και γενικών διατάξεων στην πώληση

Κ. Φουντεδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Το τεκμήριο πατρότητας του συζύγου στην περίπτωση της μεταθανάτιας (post mortem) τεχνητής γονιμοποίησης

Δ΄ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Γ. Αναστασιάδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ο Ελληνικός Λαός «Όμηρος» της Aντιβασιλείας (1833-1835). Η Βαυαροκρατία από την άφιξη του Όθωνα μέχρι την άνοδό του στο θρόνο

Δ. Κιούκιας, Λέκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

«An insiders town»; Ευρω-ομάδες και άσκηση επιρροής στο πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σπ. Μαρκέτος, Λέκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Μεταμορφώσεις του βενιζελισμού

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Ζήσης, Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024
Κατ’ άρθρο νομολογία (2020-2024) όλων των άρθρων του Ποινικού Κώδικα με συστηματική κατάταξη και σχόλια
Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου