Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας, τόμ. 3, 2015


Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας, τόμ. 3, 2015

Η κατ’ άρθρο ερμηνεία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη και συστηματική σύγχρονη κατ’ άρθρο ερμηνεία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Σε αυτήν παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι θεωρητικές απόψεις αλλά και οι τάσεις της νομολογίας, έτσι ώστε να μην αφήνεται αναπάντητο κανένα ερώτημα που απασχολεί τον νομικό της πράξης, αλλά και τον θεωρητικό. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε πέντε τόμους.
• Παρατίθεται σε κάθε άρθρο η ειδική βιβλιογραφία και οι νομοθετικές μεταβολές, ώστε να είναι ευχερής η αναζήτηση προηγούμενων μορφών κάθε άρθρου
• Αναλύονται οι δικονομικές διατάξεις ειδικών νόμων παράλληλα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΚΠΔ
• Επιχειρείται σύγκριση με διατάξεις του προγενέστερου δικαίου και με τις προτάσεις του Σχεδίου του νέου ΚΠΔ Επιτροπής Μανωλεδάκη
• Παρουσιάζεται το σύνολο της δημοσιευμένης στον νομικό τύπο νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων, ώστε να καθίσταται ευχερής για τον αναγνώστη η προσφυγή στην προσφορότερη για εκείνον πηγή.
• Σχολιάζονται όλες οι αποφάσεις του ΕΔΔΑ που σχετίζονται με την ποινική δίκη και επηρεάζουν την ερμηνεία του εσωτερικού μας δικαίου
• Περιέχεται αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο και ευρετήριο διατάξεων νόμων

Edition info

Title
Κώδικας ποινικής δικονομίας
Ερμηνεία κατ' άρθρο
(άρθρα 177-319)
© 2015
Author
Volume
vol. 3
ISBN
978-960-568-236-1
Pages
XXV + 1945
Price
€ 120.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συντομογραφίες

Γενική βιβλιογραφία

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ποινική δικαιοδοσία

Άρθρο 1:. Ποινικά δικαστήρια

Άρθρο 2:. Εξαιρέσεις από την ποινική δικαιοδοσία

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Τα ποινικά δικαστήρια

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ

Άρθρο 3:. Πταισματοδικεία

Άρθρο 4:. Δικαστήρια των πλημμελειοδικών

Άρθρο 5:. Τριμελή πλημμελειοδικεία

Άρθρο 6:. Μονομελή πλημμελειοδικεία

Άρθρο 7:. Δικαστήρια ανηλίκων

Άρθρο 8:. Δικαστήρια που δικάζουν τα κακουργήματα

Άρθρο 9:. Εφετείο

Άρθρο 10:. Ο Άρειος Πάγος

Άρθρο 11:. Διαίρεση σε τμήματα

Άρθρο 12:. Δικαστικός γραμματέας

Άρθρο 13:. Σχέση της εισαγγελίας και των δικαστηρίων με άλλες αρχές.

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αποκλεισμός, εξαίρεση και αποχή των δικαστικών προσώπων

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ

Άρθρο 14:. Λόγοι αποκλεισμού

Άρθρο 15:. Λόγοι εξαίρεσης

Άρθρο 16:. Ποιοί και πότε προτείνουν την εξαίρεση

Άρθρο 17:. Τι πρέπει να περιέχει και πότε είναι παραδεκτή η αίτηση

Άρθρο 18:. Πότε η αίτηση είναι απαράδεκτη

Άρθρο 19:. Κοινοποίηση της αίτησης

Άρθρο 20:. Αρμόδιο δικαστήριο

Άρθρο 21:. Απόφαση

Άρθρο 22:. Ένδικα μέσα

Άρθρο 23:. Αποχή του δικαστικού προσώπου

Άρθρο 24:. Σύμπτωση αποχής και εξαίρεσης

Άρθρο 25:. Υποχρέωση για δήλωση των προανακριτικών υπαλλήλων

Άρθρο 26:. Αποσιώπηση των λόγων αποκλεισμού ή εξαίρεσης

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

Ποινική δίωξη

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 27:. Άσκηση της ποινικής δίωξης

Άρθρο 28:. Ανεξαρτησία της αρχής που ασκεί τη δίωξη

Άρθρο 29:. Απόφαση του δικαστηρίου των εφετών για την άσκηση της ποινικής δίωξης

Άρθρο 30:. Δικαίωμα του Υπουργού Δικαιοσύνης για την ποινική δίω­ξη

Άρθρο 31:. Δικαιώματα του εισαγγελέα

Άρθρο 32:. Ακρόαση του εισαγγελέα

Ανακριτικοί υπάλληλοι

Άρθρο 33:. Γενικοί ανακριτικοί υπάλληλοι

Άρθρο 34:. Ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι

Άρθρο 35:. Ανώτατη διεύθυνση στην ανάκριση

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης

Άρθρο 36:. Αυτεπάγγελτη δίωξη

Άρθρο 37:. Υποχρέωση για την ανακοίνωση αξιόποινης πράξης

Άρθρο 38:. Υποχρέωση του δικαστή να συντάσσει έκθεση

Άρθρο 39:. Εφαρμογή στη διοικητική και πειθαρχική δίκη

Άρθρο 40:. Υποχρέωση ιδιωτών

Άρθρο 41:. Αίτηση δίωξης

Άρθρο 42:. Μήνυση αξιόποινων πράξεων

Άρθρο 43:. Έναρξη ποινικής δίωξης

Άρθρο 44:. Αναβολή και αναστολή της ποινικής δίωξης

Άρθρο 45:. Αποχή από ποινική δίωξη

Άρθρο 45Α:. Αποχή από ποινική δίωξη ανηλίκου

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Έγκληση

Άρθρο 46:. Έγκληση του παθόντος

Άρθρο 47:. Απόρριψη της έγκλησης

Άρθρο 48:. Δικαίωμα προσφυγής του εγκαλούντος

Άρθρο 49:. Εφαρμογή στα πταίσματα

Άρθρο 50:. Δίωξη μόνο με έγκληση

Άρθρο 51:. Παραίτηση από την άσκηση του δικαιώματος της έγκλησης

Άρθρο 52:. Ανάκληση της έγκλησης

Άρθρο 53:. Έξοδα σε περίπτωση ανάκλησης

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άδεια για δίωξη

Άρθρο 54:. Ποιες πράξεις δεν ενεργούνται χωρίς άδεια

Άρθρο 55:. Άρνηση χορήγησης της άδειας

Άρθρο 56:. Περισσότεροι κατηγορούμενοι

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Δεδικασμένο

Άρθρο 57:. Κώλυμα για νέα δίωξη

Άρθρο 58:. Νέα άσκηση ποινικής δίωξης

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Προδικαστικά ζητήματα

Άρθρο 59:. Προδικαστικά ζητήματα στην ποινική δίκη

Άρθρο 60:. Εξέταση νομικών ζητημάτων αστικής φύσης στην ποινική δίκη

Άρθρο 61:. Εκκρεμότητα ζητημάτων αστικής φύσης στην πολιτική δίκη.

Άρθρο 62:. Ισχύς της απόφασης του πολιτικού δικαστηρίου για προδικαστικά ζητήματα

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

Πολιτική αγωγή

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Νομιμοποίηση-Αρμοδιότητα

Άρθρο 63:. Ενεργητική νομιμοποίηση

Άρθρο 64:. Παθητική νομιμοποίηση

Άρθρο 65:. Εξουσία του ποινικού δικαστηρίου στην πολιτική αγωγή

Άρθρο 66:. Πολιτική αγωγή εκκρεμής σε πολιτικό δικαστήριο

Άρθρο 67:. Πότε απαγορεύεται η νέα άσκηση πολιτικής αγωγής

Άρθρο 68:. Άσκηση και διατύπωση της πολιτικής αγωγής

Άρθρο 69:. Παραίτηση από την πολιτική αγωγή

Άρθρο 70:. Άσκηση πολιτικής αγωγής από τον εισαγγελέα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 71:. Απαιτήσεις του κατηγορουμένου που αθωώθηκε

ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ

Διάδικοι στην ποινική δίκη

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κατηγορούμενοι

Άρθρο 72:. Ιδιότητα κατηγορουμένου

Άρθρο 73:. Διάρκεια και παύση της ιδιότητας του κατηγορουμένου

Άρθρο 74:. Αιτήσεις του κρατούμενου κατηγορουμένου

Άρθρο 75:. Αδυναμία να βεβαιωθεί η ταυτότητα του κατηγορουμένου

Άρθρο 76:. Ψευδές όνομα ή ψευδείς ιδιότητες

Άρθρο 77:. Αμφιβολίες για την ταυτότητα του κατηγορουμένου

Άρθρο 78:. Ζήτημα ταυτότητας στον Άρειο Πάγο

Άρθρο 79:. Πλάνη σχετικά με την ταυτότητα του προσώπου του κατηγορουμένου

Άρθρο 80:. Ψυχική ασθένεια του κατηγορουμένου

Άρθρο 81:. Αμφιβολίες για το θάνατο του κατηγορουμένου

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Πολιτικώς ενάγοντες

Άρθρο 82:. Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής

Άρθρο 83:. Διατυπώσεις της δήλωσης

Άρθρο 84:. Περιεχόμενο της δήλωσης

Άρθρο 85:. Αντιρρήσεις κατά της παράστασης

Άρθρο 86:. Διατυπώσεις των αντιρρήσεων και σχετική απόφαση

Άρθρο 87:. Αυτεπάγγελτη αποβολή

Άρθρο 88:. Αποτελέσματα της αποβολής

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αστικώς υπεύθυνοι

Άρθρο 89:. Κλήτευση

Άρθρο 90:. Διατυπώσεις κλήτευσης κατά την ανάκριση

Άρθρο 91:. Παρέμβαση του αστικώς υπευθύνου

Άρθρο 92:. Διατυπώσεις της παρέμβασης

Άρθρο 93:. Αν παραιτηθεί ο πολιτικώς ενάγων

Άρθρο 94:. Αποβολή του αστικώς υπευθύνου

Άρθρο 95:. Διατυπώσεις για την αίτηση αποβολής και αντιρρήσεις

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Δικαιώματα των διαδίκων

Άρθρο 96:. Διορισμός και αριθμός συνηγόρων των διαδίκων

Άρθρο 96Α:

Άρθρο 97:. Σε ποιες πράξεις παρίστανται οι διάδικοι

Άρθρο 98:. Αδυναμία παράστασης

Άρθρο 99:. Ερωτήσεις και παρατηρήσεις

Άρθρο 100:. Παράσταση του κατηγορουμένου με συνήγορο

Άρθρο 101:. Ανακοίνωση των εγγράφων της ανάκρισης

Άρθρο 102:. Προθεσμία για την απολογία

Άρθρο 103:. Εξήγηση των δικαιωμάτων στον κατηγορούμενο

Άρθρο 104:. Δικαιώματα του κατηγορουμένου στην προανάκριση

Άρθρο 105:. Εξαίρεση στο αυτόφωρο έγκλημα

Άρθρο 106:. Εξαίρεση για ορισμένα εγκλήματα

Άρθρο 107:. Δικαιώματα του αστικώς υπευθύνου

Άρθρο 108:. Δικαιώματα του πολιτικώς ενάγοντος

Άρθρο 108Α: Δικαιώματα ανήλικου θύματος προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας

ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ

Αρμοδιότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρμοδιότητα καθ’ ύλην

Άρθρο 109:. Μεικτό ορκωτό δικαστήριο

Άρθρο 110:. Μονομελές Εφετείο

Άρθρο 111:. Τριμελές Εφετείο

Άρθρο 112:. Τριμελές Πλημμελειοδικείο

Άρθρο 113:. Δικαστήριο Ανηλίκων

Άρθρο 114:. Μονομελές πλημμελειοδικείο

Άρθρο 115:. Πταισματοδικείο

Άρθρο 116:. Αρμοδιότητα για τα εγκλήματα που τελούνται στο ακροατήριο

Άρθρο 117:. Αρμοδιότητα για την εξύβριση και τη δυσφήμηση του δικαστηρίου

Άρθρο 118:. Περίπτωση αναβολής

Άρθρο 119:. Προσδιορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας

Άρθρο 120:. Αναρμοδιότητα

Άρθρο 121:. Αναρμοδιότητα του δικαστηρίου που δίκασε πρωτοδίκως

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Τοπική αρμοδιότητα

Άρθρο 122:. Προσδιορισμός

Άρθρο 123:. Εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο εξωτερικό

Άρθρο 124:. Εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε πλοίο ή αεροσκάφος

Άρθρο 125:. Προτίμηση

Άρθρο 126:. Ένσταση αναρμοδιότητας

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γενική διάταξη

Άρθρο 127:. Εγκυρότητα των πράξεων που έγιναν από αναρμόδιο όργανο

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρμοδιότητα σε περίπτωση συνάφειας και συναιτιότητας

Άρθρο 128:. Εκδίκαση συναφών

Άρθρο 129:. Ποια εγκλήματα θεωρούνται συναφή

Άρθρο 130:. Αρμοδιότητα σε περίπτωση συμμετοχής

Άρθρο 131:. Διατήρηση της αρμοδιότητας σε περίπτωση συνάφειας και συναιτιότητας

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σύγκρουση της αρμοδιότητας και αρμοδιότητα κατά παραπομπή

Άρθρο 132:. Κανονισμός της αρμοδιότητας

Άρθρο 133:. Αποχή από περαιτέρω ενέργειες

Άρθρο 134:. Συνέπεια από την απόρριψη της αίτησης

Άρθρο 135:. Υποχρεωτική η απόφαση για τον κανονισμό

Άρθρο 136:. Αρμοδιότητα κατά παραπομπή

Άρθρο 137:. Δικαστήριο αρμόδιο για την παραπομπή

ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ

Διαδικαστικές πράξεις

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αποφάσεις και πρακτικά

Άρθρο 138:. Απόφαση, βούλευμα και διάταξη

Άρθρο 139:. Αιτιολογίες

Άρθρο 140:. Πρακτικά της συνεδρίασης

Άρθρο 141:. Το περιεχόμενο των πρακτικών

Άρθρο 142:. Σύνταξη των πρακτικών

Άρθρο 142Α:. Τήρηση πρακτικών με φωνοληψία

Άρθρο 143:. Τήρηση στενογραφημένων πρακτικών

Άρθρο 144:. Σύνταξη της απόφασης και των διατάξεων

Άρθρο 145:. Διόρθωση και συμπλήρωση της απόφασης, της διάταξης και των πρακτικών

Άρθρο 146:. Ανανέωση των πρωτοτύπων των αποφάσεων και πρακτικών.

Άρθρο 147:. Αντίγραφα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εκθέσεις

Άρθρο 148:. Ορισμός

Άρθρο 149:. Χρόνος και τόπος που συντάσσεται η έκθεση

Άρθρο 150:. Πρόσωπα που συμπράττουν

Άρθρο 151:. Το περιεχόμενο της έκθεσης

Άρθρο 152:. Αποδεικτική δύναμη της έκθεσης

Άρθρο 153:. Ακυρότητα της έκθεσης

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κοινοποιήσεις και επιδόσεις

Άρθρο 154:. Διάκριση της κοινοποίησης από την επίδοση

Άρθρο 155:. Επίδοση

Άρθρο 156:. Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής

Άρθρο 157:. Επίδοση σε στρατιωτικούς και λοιπούς

Άρθρο 158:. Επίδοση σε όσους ανήκουν στο εμπορικό ναυτικό και λοιπούς

Άρθρο 159:. Επίδοση με το ταχυδρομείο ή το τηλεγραφείο

Άρθρο 160:. Ανακοίνωση του περιεχομένου του εγγράφου που επιδίδεται

Άρθρο 161:. Το αποδεικτικό της επίδοσης

Άρθρο 162:. Αποδεικτική δύναμη του επιδοτηρίου

Άρθρο 163:. Παραβάσεις σχετικές με την επίδοση

Άρθρο 164:. Δικαιώματα των οργάνων της επίδοσης

Άρθρο 165:. Κοινοποίηση

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Προθεσμίες

Άρθρο 166:. Προθεσμία για την εμφάνιση στο ακροατήριο

Άρθρο 167:. Προθεσμία για την επίδοση της πολιτικής αγωγής

Άρθρο 168:. Υπολογισμός των προθεσμιών

Άρθρο 169:. Παρέκταση και συντόμευση της προθεσμίας

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ακυρότητες

Άρθρο 170:. Πότε υπάρχει ακυρότητα

Άρθρο 171:. Απόλυτη ακυρότητα

Άρθρο 172:. Ακυρότητα από την παράβαση των διατάξεων για τα δικαστικά τέλη και τα ένσημα

Άρθρο 173:. Πρόταση της ακυρότητας

Άρθρο 174:. Πότε καλύπτεται η ακυρότητα

Άρθρο 175:. Συνέπειες της ακυρότητας

Άρθρο 176:. Κήρυξη της ακυρότητας. Επανάληψη των άκυρων πράξεων

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γενικοί ορισμοί

Άρθρο 177:. Αρχή της ηθικής απόδειξης

Άρθρο 178:. Αποδεικτικά μέσα

Άρθρο 179:. Επιτρεπόμενα αποδεικτικά μέσα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αυτοψία

Άρθρο 180:. Πότε και πώς ενεργείται

Άρθρο 181:. Απεικονίσεις και πειράματα

Άρθρο 182:. Πρόσληψη μαρτύρων και πραγματογνωμόνων

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι

Α) Πραγματογνώμονες

Άρθρο 183:. Πότε διατάσσεται πραγματογνωμοσύνη

Άρθρο 184:. Αριθμός των πραγματογνωμόνων

Άρθρο 185:. Πίνακας πραγματογνωμόνων

Άρθρο 186:. Εκλογή και διορισμός πραγματογνωμόνων

Άρθρο 187:. Προκαταρκτική πραγματογνωμοσύνη

Άρθρο 188:. Ποιοι δεν διορίζονται

Άρθρο 189:. Υποχρέωση των πραγματογνωμόνων να αποδεχτούν το διορισμό τους

Άρθρο 190:. Περιπτώσεις απαλλαγής και αντικατάστασης

Άρθρο 191:. Εξαίρεση πραγματογνωμόνων

Άρθρο 192:. Αίτηση εξαίρεσης

Άρθρο 193:. Απόφαση εξαίρεσης

Άρθρο 194:. Όρκος των πραγματογνωμόνων

Άρθρο 195:. Πώς θέτονται τα ζητήματα στους πραγματογνώμονες

Άρθρο 196:. Παράσταση του οργάνου που διόρισε τους πραγματογνώμονες. Πληροφόρησή τους

Άρθρο 197:. Ουσιαστικές διαφωνίες. Διόρθωση και επανάληψη

Άρθρο 198:. Κατάρτιση και παράδοση της γνωμοδότησης

Άρθρο 199:. Πραγματογνωμοσύνη σε γυναίκα

Άρθρο 200:. Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Άρθρο 200Α:. Ανάλυση DNA

Άρθρο 201:. Κυρώσεις σε πραγματογνώμονες που αμελούν

Άρθρο 202:. Κυρώσεις σε πραγματογνώμονες που διορίστηκαν στο ακροατήριο

Άρθρο 203:. Μάρτυρες με ειδικές γνώσεις

Β) Τεχνικοί σύμβουλοι

Άρθρο 204:. Διορισμός τεχνικού συμβούλου

Άρθρο 205:. Αριθμός τεχνικών συμβούλων

Άρθρο 206:. Ποιοι δεν διορίζονται

Άρθρο 207:. Δικαιώματα του τεχνικού συμβούλου

Άρθρο 208:. Παρατηρήσεις του τεχνικού συμβούλου

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Μάρτυρες

Άρθρο 209:. Υποχρέωση για μαρτυρία

Άρθρο 210:. Μάρτυρες διανοητικά ασθενείς

Άρθρο 211:. Μη εξεταζόμενοι ως μάρτυρες στο ακροατήριο

Άρθρο 211Α:. Μαρτυρία συγκατηγορουμένου

Άρθρο 212:. Επαγγελματικό απόρρητο των μαρτύρων

Άρθρο 213:. Κλήτευση των μαρτύρων

Άρθρο 214:. Εξέταση μελών Βασιλικής Οικογένειας

Άρθρο 215:. Εξέταση υπουργών, αρχιερέων και όσων δεν μπορούν να εμφανιστούν

Άρθρο 216:. Εξέταση πρεσβευτών και μαρτύρων στο εξωτερικό

Άρθρο 217:. Εξακρίβωση της ταυτότητας του μάρτυρα

Άρθρο 218:. Όρκος των μαρτύρων στο ακροατήριο

Άρθρο 219:. Όρκος των μαρτύρων στην προδικασία

Άρθρο 220:. Όρκοι αλλοθρήσκων

Άρθρο 221:. Εξέταση χωρίς όρκο

Άρθρο 222:. Μάρτυρες συγγενείς του κατηγορουμένου

Άρθρο 223:. Πώς εξετάζονται οι μάρτυρες

Άρθρο 224:. Πώς έμαθε ο μάρτυρας όσα καταθέτει

Άρθρο 225:. Εξετάσεις και αναγνωρίσεις που γίνονται κατ’ αντιπαράσταση

Άρθρο 226:. Διατυπώσεις των μαρτυρικών καταθέσεων

Άρθρο 226Α: Ανήλικοι μάρτυρες θύματα προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας

Άρθρο 226Β: Μάρτυρες θύματα εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας.

Άρθρο 227:. Μάρτυρες κουφοί και άλαλοι

Άρθρο 228:. Αποζημίωση των μαρτύρων

Άρθρο 229:. Λιπομαρτυρία στην ανάκριση

Άρθρο 230:. Ανάκληση της καταδίκης για λιπομαρτυρία κατά την ανάκριση

Άρθρο 231:. Λιπομαρτυρία στο ακροατήριο

Άρθρο 232:. Ανάκληση καταδίκης για λιπομαρτυρία στο ακροατήριο

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διερμηνείς

Άρθρο 233:. Διορισμός διερμηνέα

Άρθρο 234:. Ποιοι δεν μπορούν να διοριστούν διερμηνείς

Άρθρο 235:. Υποχρέωση αποδοχής των καθηκόντων διερμηνέα

Άρθρο 236:. Όρκος του διερμηνέα

Άρθρο 236Α:. [Δικαίωμα μετάφρασης ουσιωδών εγγράφων]

Άρθρο 237:. Μετάφραση εγγράφου και γραπτές καταθέσεις σε ξένη γλώσσα

Άρθρο 238:. Διερμηνέας του διερμηνέα

Άρθρο 238Α:. [Διαδικασία καταγραφής]

Άρθρο 238Β: [Έξοδα]

ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

Ανάκριση

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γενικοί ορισμοί

Άρθρο 239:. Σκοπός της ανάκρισης

Άρθρο 240:. Τόπος και χρόνος της ανάκρισης

Άρθρο 241:. Η ανάκριση είναι έγγραφη

Άρθρο 242:. Αυτόφωρο έγκλημα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Προανάκριση

Άρθρο 243:. Πότε και από ποιον ενεργείται

Άρθρο 244:. Πότε η προανάκριση είναι αναγκαία

Άρθρο 245:. Πώς τελειώνει η προανάκριση

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κύρια ανάκριση

Άρθρο 246:. Ποιος ενεργεί την κύρια ανάκριση

Άρθρο 247:. Διαφωνία του ανακριτή

Άρθρο 248:. Ενέργειες του ανακριτή

Άρθρο 249:. Επιτόπια μετάβαση του ανακριτή

Άρθρο 250:. Εξουσία του ανακριτή

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

Ανακριτικές πράξεις

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 251:. Καθήκοντα εκείνου που ενεργεί την ανάκριση

Άρθρο 252:. Δικαιώματα εκείνου που ανακρίνει. Θορυβοποιοί

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Έρευνες

Άρθρο 253:. Προϋποθέσεις για τη διενέργεια έρευνας

Άρθρο 253Α:. Ειδικές ανακριτικές πράξεις επί ορισμένων εγκλημάτων

Άρθρο 253Β: Ανακριτικές πράξεις επί εγκλημάτων διαφθοράς

Άρθρο 254:. Νυχτερινή έρευνα σε κατοικία

Άρθρο 255:. Διατυπώσεις για την έρευνα σε κατοικία

Άρθρο 256:. Τρόπος διεξαγωγής

Άρθρο 257:. Σωματικές έρευνες

Άρθρο 258:. Σύνταξη της έκθεσης και μεσεγγύηση

Άρθρο 259:. Μεσεγγύηση

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κατάσχεση

Άρθρο 260:. Κατάσχεση στις τράπεζες και σε άλλα ιδρύματα

Άρθρο 261:. Υποχρέωση για παράδοση εγγράφων

Άρθρο 262:. Κατάσχεση των εγγράφων

Άρθρο 263:. Κατάσχεση μετά το τέλος της ανάκρισης

Άρθρο 264:. Αντίγραφα των εγγράφων που κατασχέθηκαν

Άρθρο 265:. Δικαστική παρακατάθεση των εγγράφων

Άρθρο 266:. Φύλαξη των πραγμάτων που κατασχέθηκαν

Άρθρο 267:. Σφράγιση

Άρθρο 268:. Αντίγραφα και φωτογραφίες των πραγμάτων που κατασχέθηκαν. Άρση της κατάσχεσης

Άρθρο 269:. Κατάσχεση εντύπων

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αιτιολογία του κατηγορουμένου

Άρθρο 270:. Αναγκαίος όρος για να περατωθεί η ανάκριση

Άρθρο 271:. Κλήση κατηγορουμένου

Άρθρο 272:. Ένταλμα βίαιης προσαγωγής

Άρθρο 273:. Εξέταση κατηγορουμένου

Άρθρο 274:. Έρευνα των μέσων της υπεράσπισης

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου

Άρθρο 275:. Στα αυτόφωρα εγκλήματα

Άρθρο 276:. Σύλληψη με ένταλμα

Άρθρο 277:. Εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης

Άρθρο 278:. Πώς γίνεται η σύλληψη

Άρθρο 279:. Προσαγωγή του κατηγορουμένου

Άρθρο 280:. Κατάσχεση πειστηρίων

Άρθρο 281:. Κράτηση του προσώπου που συλλαμβάνεται

Άρθρο 282:. Προσωρινή κράτηση και περιοριστικοί όροι

Άρθρο 283:. Διαδικασία μετά την απολογία

Άρθρο 283Α:. Κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση

Άρθρο 284:. Προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου

Άρθρο 285:. Προσφυγή του προσωρινώς κρατουμένου

Άρθρο 286:. Άρση ή αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης και των περιοριστικών όρων

Άρθρο 287:. Διάρκεια της προσωρινής κράτησης

Άρθρο 288:. Προκειμένου για έγκλημα που συρρέει κατ’ ιδέαν ή τελέστηκε κατ’ εξακολούθηση

Άρθρο 289:. Νέος έλεγχος της διαρκείας της προφυλακίσεως

Άρθρο 290:. Πότε επιτρέπεται η εκ νέου προφυλάκισις

Άρθρο 291:. Αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης μετά το παραπεμπτικό βούλευμα

Άρθρο 292:. Πότε επιτρέπεται

Άρθρο 293:. Πότε διατάσσεται

Άρθρο 294:. Όροι εις τον απολυόμενον

Άρθρο 295:. Υπό τίνος διατάσσεται

Άρθρο 296:. Σκοπός των περιοριστικών όρων

Άρθρο 297:. Διαδικασία της εγγυοδοσίας

Άρθρο 298:. Λόγοι για την αντικατάσταση των περιοριστικών όρων με προσωρινή κράτηση

Άρθρο 299:. Υποχρεώσεις του απολυομένου

Άρθρο 300:. Ανάκλησις της απολύσεως

Άρθρο 301:. Άρσις της απολύσεως

Άρθρο 302:. Η τύχη της εγγύησης

Άρθρο 303:. Απόδοση της εγγύησης

Άρθρο 304:. Πλειστηριασμός των πραγμάτων που υποθηκεύθηκαν ή δόθηκαν ως ενέχυρο

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

Διαδικασία στα δικαστικά συμβούλια

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Συμβούλιο Πλημμελειοδικών

Άρθρο 305:. Σύνθεση του Συμβουλίου

Άρθρο 306:. Διαδικασία

Άρθρο 307:. Αρμοδιότητα του συμβουλίου των πλημμελειοδικών κατά τη διάρκεια της ανάκρισης

Άρθρο 308:. Περάτωση της κύριας ανάκρισης

Άρθρο 308Α:. Περάτωση της κύριας ανάκρισης κατ’ εξαίρεση

Άρθρο 308Β: Ποινική συνδιαλλαγή

Άρθρο 309:. Δικαιοδοσία του συμβουλίου πλημμελειοδικών μετά το τέλος της ανάκρισης

Άρθρο 310:. Απόφανση ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία κτλ

Άρθρο 311:. Προσωρινή παύση της ποινικής δίωξης

Άρθρο 312:. Περαιτέρω ανάκριση

Άρθρο 313:. Παραπομπή στο αρμόδιο δικαστήριο

Άρθρο 314:. Αποστολή των εγγράφων

Άρθρο 315:. Προσωρινή κράτηση και περιοριστικοί όροι

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Συμβούλιο Εφετών

Άρθρο 316:. Σύνθεση και διαδικασία

Άρθρο 317:. Αρμοδιότητα

Άρθρο 318:. Δικαιοδοσία του συμβουλίου εφετών

Άρθρο 319:. Διατάξεις του βουλεύματος των εφετών

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΟΜΩΝ Ι, ΙΙ και

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΟΜΩΝ Ι, ΙΙ και

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist

Other volumes

Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας, 2015
Ενημέρωση των τόμων Ι και ΙΙ μετά από πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές και νομολογιακές εξελίξεις.
Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας N. 4620/2019, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023
Η πληρέστερη ερμηνεία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας πλήρως επικαιροποιημένη – Ερμηνεία των άρθρων 1-88 ΚΠΔ
Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας, τόμ. 2, 2012
Η κατ’ άρθρο ερμηνεία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη και συστηματική σύγχρονη κατ’ άρθρο ερμηνεία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Σε αυτήν...
Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας N. 4620/2019, τόμ. 4, 2021
Πλήρως επικαιροποιημένη κατ' άρθρο ερμηνεία του ΚΠΔ για τη διαδικασία στο ακροατήριο και τις ειδικές διαδικασίες
 

Related editions

Α. Παπαδαμάκης, Ποινική Δικονομία, 11η έκδ., 2024
Επικαιροποιημένη έκδοση με ενσωμάτωση και ερμηνεία των τροποποιήσεων του Ν. 5090/2024
Α. Ζήσης, Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας, 2023
Η πληρέστερη ανάλυση του θεσμού της υποστήριξης της κατηγορίας με βάση τον νΚΠΔ και τους Ειδικούς Ποινικούς Νόμους