Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας N. 4620/2019, τόμ. 4, 2021


Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας N. 4620/2019, τόμ. 4, 2021

Η κυκλοφορία του τέταρτου τόμου της κατ’ άρθρο ερμηνείας του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας εγκαινιάζει την ανανεωμένη έκδοση του έργου, προσαρμοσμένη στις νέες διατάξεις τόσο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας όσο και του Ποινικού Κώδικα. Σύντομα θα ακολουθήσει η κυκλοφορία και των τριών πρώτων τόμων του έργου, ενημερωμένων με όλες τις τελευταίες νομοθετικές αλλαγές.

Το έργο θα ολοκληρωθεί σε πέντε τόμους και φιλοδοξεί να αποτελέσει την πιο ολοκληρωμένη και συστηματική ερμηνεία του νέου ΚΠΔ. Μέσα από την πολυετή εμπειρία στον δικαστικό χώρο και τη συμμετοχή του στις Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές Σύνταξης και Αναθεώρησης του νέου Κώδικας Ποινικής Δικονομίας ο συγγραφέας προσεγγίζει τις διατάξεις κατά τρόπο αναλυτικό, παρουσιάζοντας όλες τις τάσεις της νομολογίας, ώστε να μην αφήνεται αναπάντητο κανένα ερώτημα που απασχολεί τον νομικό της πράξης, αλλά και τον θεωρητικό, δίνοντας ένα χρήσιμο επιστημονικό εργαλείο για την κατανόηση και ερμηνεία των νέων διατάξεων και θεσμών του ΚΠΔ και τη σύνδεσή τους με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς.

• Παρατίθεται σε κάθε άρθρο ειδική βιβλιογραφία, οι νομοθετικές μεταβολές και αντιστοίχιση με τις διατάξεις του προϊσχύσαντος ΚΠΔ/1950, ώστε να είναι ευχερής η αναζήτηση προηγούμενων μορφών κάθε άρθρου

• Αναλύονται οι δικονομικές διατάξεις ειδικών νόμων παράλληλα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΚΠΔ

• Παρουσιάζεται το σύνολο της δημοσιευμένης στον νομικό τύπο νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων, ώστε να καθίσταται ευχερής για τον αναγνώστη η προσφυγή στην προσφορότερη για εκείνον πηγή.

• Σχολιάζονται όλες οι αποφάσεις του ΕΔΔΑ που σχετίζονται με την ποινική δίκη και επηρεάζουν την ερμηνεία του εσωτερικού μας δικαίου

• Περιέχεται αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο και ευρετήριο διατάξεων νόμων.

Edition info

Title
Κώδικας ποινικής δικονομίας N. 4620/2019
Ερμηνεία κατ' άρθρο - άρθρα 320-461
© 2021
Author
Volume
vol. 4
ISBN
978-960-648-278-6
Pages
XVII + 1883
Price
€ 120.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συντομογραφίες

Γενική βιβλιογραφία

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

Προπαρασκευαστική διαδικασία

Άρθρο 320. Ορισμός δικασίμου και κλήτευση στο ακροατήριο

Άρθρο 321. Περιεχόμενο του κλητήριου θεσπίσματος και της κλήσης. Παραμονή δικογραφιών στα γραφεία

Άρθρο 322. Προσφυγή κατά της απευθείας κλήσης

Άρθρο 323. Προσφυγή προσώπων ιδιάζουσας δωσιδικίας

Άρθρο 324. Ανάκληση της εισαγωγής που έγινε με απευθείας κλήση

Άρθρο 325. Εξαιρέσεις

Άρθρο 326. Γνωστοποίηση των μαρτύρων

Άρθρο 327. Μάρτυρες που πρέπει να κλητευθούν

Άρθρο 328. Εξέταση των μαρτύρων που έχουν κώλυμα να εμφανιστούν.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

Κύρια διαδικασία

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Θεμελιώδεις αρχές της διαδικασίας

Άρθρο 329. Αρχή της δημοσιότητας

Άρθρο 330. Συζήτηση κεκλεισμένων των θυρών

Άρθρο 331. Προφορικότητα της διαδικασίας

Άρθρο 332. Συμπεριφορά των δικαστικών λειτουργών

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Καθήκοντα και δικαιώματα του διευθύνοντος τη συζήτηση

Άρθρο 333. Γενική διεύθυνση της διαδικασίας

Άρθρο 334. Ανάκληση στην τάξη

Άρθρο 335. Επανόρθωση παραλείψεων. Προσφυγή στο δικαστήριο

Άρθρο 336. Θόρυβος και ανυπακοή

Άρθρο 337. Σύλληψη για ψευδή κατάθεση

Άρθρο 338. Πλαστότητα του εγγράφου

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο

Άρθρο 339. Έναρξη της εκδίκασης

Άρθρο 340. Προσωπική εμφάνιση του κατηγορουμένου

Άρθρο 341. Αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας επί πλημμελημάτων

Άρθρο 342. Λήψη της ταυτότητας του κατηγορουμένου

Άρθρο 343. Θέση επί της κατηγορίας. Ενημέρωση του κατηγορουμένου.

Άρθρο 344. Έναρξη συζήτησης

Άρθρο 345. Συνάφεια - Συμμετοχή

Άρθρο 346. Αποχώρηση του κατηγορουμένου

Άρθρο 347. Απομάκρυνση του κατηγορουμένου που θορυβεί

Άρθρο 348. Ασθένεια του κατηγορουμένου

Άρθρο 349. Αναβολή της δίκης

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αποδεικτική διαδικασία

α) Μάρτυρες

Άρθρο 350. Απαγόρευση επικοινωνίας μαρτύρων

Άρθρο 351. Σειρά κατά την εξέταση μαρτύρων

Άρθρο 352. Αναβολή της δίκης λόγω απουσίας μαρτύρων

Άρθρο 353. Προσαγωγή των μαρτύρων

Άρθρο 354. Μάρτυρες που είναι αδύνατο να εμφανιστούν

Άρθρο 355. Κλήτευση νέων μαρτύρων υπεράσπισης

Άρθρο 356. Δικαιώματα του εισαγγελέα και των διαδίκων μετά την αναβολή

Άρθρο 357. Διευκρινίσεις και ερωτήσεις στους μάρτυρες και στους κατηγορουμένους

Άρθρο 358. Παρατηρήσεις στις αποδείξεις που ενεργήθηκαν και ερωτήσεις

Άρθρο 359. Αποχώρηση και νέα εξέταση μαρτύρων

β) Πραγματογνωμοσύνη και αυτοψία

Άρθρο 360. Πραγματογνώμονες

Άρθρο 361. Αυτοψία

γ) Έγγραφα

Άρθρο 362. Ανάγνωση των εγγράφων

Άρθρο 363. Ανάγνωση ένορκων καταθέσεων

δ) Εξέταση του κατηγορουμένου

Άρθρο 364. Συνεννόηση κατηγορουμένου με τον συνήγορό του

Άρθρο 365. Απολογία του κατηγορουμένου

Άρθρο 366. Συμπληρωματικές έρευνες

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Τι ακολουθεί την αποδεικτική διαδικασία

Άρθρο 367. Αγορεύσεις

Άρθρο 368. Πώς τελειώνει η ποινική δίκη

Άρθρο 369. Κατάρτιση και δημοσίευση των αποφάσεων

Άρθρο 370. Καταχώρηση μειοψηφίας

Άρθρο 371. Αποφάσεις που δημοσιεύονται στον τύπο

Άρθρο 372. Έξοδα. Τύχη των πραγμάτων που κατασχέθηκαν

Άρθρο 373. Τύχη δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

Ειδικοί κανόνες διαδικασίας

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Στο πλημμελειοδικείο

Άρθρο 374. Αριθμός, σειρά και κατανομή των υποθέσεων στο πλημμελειοδικείο

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Στο Εφετείο

Άρθρο 375. Ιδιαίτερες δικάσιμοι. Διακοπή των συνεδριάσεων

Άρθρο 376. Αυτεπάγγελτος διορισμός συνηγόρου

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Στα μικτά ορκωτά δικαστήρια

Άρθρο 377. Γενικές διατάξεις

Άρθρο 378. Συγκρότηση δικαστηρίων

Άρθρο 379. Προσόντα ενόρκων

Άρθρο 380. Κωλύματα ενόρκων

Άρθρο 381. Ισόβια ανικανότητα

Άρθρο 382. Προσωρινή ανικανότητα

Άρθρο 383. Ετήσιοι γενικοί κατάλογοι ενόρκων

Άρθρο 384. Αιτήσεις - ενστάσεις και εκδίκασή τους. Οριστικοποίηση καταλόγου

Άρθρο 385. Κατάλογος των ενόρκων για τη σύνοδο

Άρθρο 386. Παράλειψη εκλογής και κλήρωσης

Άρθρο 387. Κλήτευση και δηλώσεις των ενόρκων που κληρώθηκαν

Άρθρο 388. Διαγραφή και αντικατάσταση των ενόρκων που κληρώθηκαν

Άρθρο 389. Απαλλαγή από τα τέλη

Άρθρο 390. Αμφιβολίες για την ταυτότητα των ενόρκων που κληρώθηκαν

Άρθρο 391. Επακόλουθα από την απουσία ενόρκων - Ποινή των λιπενόρκων

Άρθρο 392. Αίτηση ακύρωσης από τους ενόρκους που τιμωρήθηκαν

Άρθρο 393. Άδειες απουσίας των ενόρκων

Άρθρο 394. Κλήρωση ενόρκων για να συζητηθεί υπόθεση

Άρθρο 395. Ασυμβίβαστα για τους ενόρκους

Άρθρο 396. Εξαίρεση ενόρκων

Άρθρο 397. Αναπληρωματικοί ένορκοι

Άρθρο 398. Όρκος ενόρκων

Άρθρο 399. Πότε προτείνεται ακυρότητα

Άρθρο 400. Κλήρωση για περισσότερες υποθέσεις

Άρθρο 401. Ισοτιμία ψήφου

Άρθρο 402. Πότε διακόπτεται η συνεδρίαση και διορίζεται συνήγορος

Άρθρο 403. Απαγγελία της κατηγορίας

Άρθρο 404. Αρμοδιότητα του μικτού ορκωτού δικαστηρίου

Άρθρο 405. Αρμοδιότητα των τακτικών δικαστών

Άρθρο 406. Αρμοδιότητα τακτικών δικαστών σε ειδικές περιπτώσεις

Άρθρο 407. Ακύρωση της διαδικασίας ή της απόφασης

Άρθρο 408. Διαδικασία ενώπιον του μικτού ορκωτού Εφετείου

ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

Συνοπτική διαδικασία

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ποινική διαταγή

Άρθρο 409. Ποινική διαταγή επί πλημμελημάτων

Άρθρο 410. Παραπομπή της αίτησης στην τακτική διαδικασία ή έκδοση απόφαση(ς)

Άρθρο 411. Περιεχόμενο ποινικής διαταγής

Άρθρο 412. Αντιρρήσεις κατά της ποινικής διαταγής

Άρθρο 413. Συζήτηση στο ακροατήριο

Άρθρο 414. Ένδικα μέσα

Άρθρο 415. Μη δέσμευση από την απαγόρευση χειροτέρευσης

Άρθρο 416. Εκτέλεση ποινικής διαταγής

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Πλημμελήματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω

Άρθρο 417. Άμεση παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο

Άρθρο 418. Διαδικασία

Άρθρο 419. Κράτηση του κατηγορουμένου

Άρθρο 420. Κλήτευση των συναιτίων

Άρθρο 421. Κλήτευση μαρτύρων

Άρθρο 422. Παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας

Άρθρο 423. Δικαιώματα κατηγορουμένου

Άρθρο 424. Αναβολή για ισχυρότερες αποδείξεις

Άρθρο 425. Αναβολή της συζήτησης και μάρτυρες

Άρθρο 426. Συζήτηση

Άρθρο 427. Συνοπτική διαδικασία επί στρατιωτικών

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

Διαδικασία κατά απόντων και φυγοδίκων

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Πλημμελήματα

Άρθρο 428. Κλήτευση στο ακροατήριο

Άρθρο 429. Συζήτηση και απόφαση

Άρθρο 430. Αίτηση για την ακύρωση της απόφασης

Άρθρο 431. Συζήτηση

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κακουργήματα

Άρθρο 432. Αναστολή της εκδίκασης

Άρθρο 433. Διαδικασία στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο

Άρθρο 434. Δημοσίευση της διάταξης αναστολής

Άρθρο 435. Αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας επί κακουργημάτων

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

Δικαστική συνδρομή

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Έκδοση

Άρθρο 436. Έκδοση. Γενικά

Άρθρο 437. Πότε επιτρέπεται η έκδοση

Άρθρο 438. Απαγόρευση της έκδοσης

Άρθρο 439. Αίτηση για έκδοση από περισσότερα κράτη

Άρθρο 440. Περιορισμοί στην έκδοση

Άρθρο 441. Αναβολή της έκδοσης

Άρθρο 442. Προσωρινή παράδοση του προσώπου για το οποίο ζητείται η έκδοση

Άρθρο 443. Αίτηση για την έκδοση

Άρθρο 444. Αίτηση για επεξηγήσεις

Άρθρο 445. Έκδοση εντάλματος σύλληψης του εκζητουμένου

Άρθρο 446. Βεβαίωση της ταυτότητας- Φυλάκιση του προσώπου που έχει συλληφθεί

Άρθρο 447. Ανακοίνωση των εγγράφων

Άρθρο 448. Διαδικασία σε περίπτωση συναίνεσης του εκζητουμένου

Άρθρο 449. Συζήτηση για την έκδοση

Άρθρο 450. Απόφαση για την έκδοση

Άρθρο 451. Ένδικο μέσο κατά της απόφασης

Άρθρο 452. Πότε διατάσσεται η έκδοση

Άρθρο 453. Απόδοση των κατασχεθέντων

Άρθρο 454. Υποβολή νέας αίτησης

Άρθρο 455. Διαμεταγωγή

Άρθρο 456. Αίτηση των ελληνικών αρχών για έκδοση

Άρθρο 457. Επανέκδοση σε ξένη χώρα προσώπου που εκδόθηκε στις ελληνικές αρχές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Άλλες περιπτώσεις δικαστικής συνδρομής

Άρθρο 458. Αιτήσεις για ανακριτικές πράξεις

Άρθρο 459. Αιτήσεις των ξένων δικαστικών αρχών για ανακριτικές πράξεις

Άρθρο 460. Μεταγωγή του κρατουμένου για εξέταση. Διαβίβαση πειστηρίων

Άρθρο 461. Έξοδα μαρτύρων και πραγματογνωμόνων

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΟΜOY

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΟΜOY

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist

Other volumes

Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας, 2015
Ενημέρωση των τόμων Ι και ΙΙ μετά από πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές και νομολογιακές εξελίξεις.
Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας N. 4620/2019, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023
Η πληρέστερη ερμηνεία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας πλήρως επικαιροποιημένη – Ερμηνεία των άρθρων 1-88 ΚΠΔ
Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας, τόμ. 2, 2012
Η κατ’ άρθρο ερμηνεία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη και συστηματική σύγχρονη κατ’ άρθρο ερμηνεία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Σε αυτήν...
Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας, τόμ. 3, 2015
Η κατ’ άρθρο ερμηνεία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη και συστηματική σύγχρονη κατ’ άρθρο ερμηνεία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Σε αυτήν...
 

Related editions

Α. Παπαδαμάκης, Ποινική Δικονομία, 11η έκδ., 2024
Επικαιροποιημένη έκδοση με ενσωμάτωση και ερμηνεία των τροποποιήσεων του Ν. 5090/2024
Α. Ζήσης, Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας, 2023
Η πληρέστερη ανάλυση του θεσμού της υποστήριξης της κατηγορίας με βάση τον νΚΠΔ και τους Ειδικούς Ποινικούς Νόμους