Ελληνικά English
| | | |

Books


Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας, 2015

Edition info

Title
Κώδικας ποινικής δικονομίας
Ερμηνεία κατ' άρθρο
Ενημέρωση Τόμων Ι και II στις πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές και νομολογιακές εξελίξεις
© 2015
Author
ISBN
978-960-568-235-4
Pages
208
Price
€ 25.00
In stock

Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας, 2015


Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας, 2015

Ενημέρωση των τόμων Ι και ΙΙ μετά από πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές και νομολογιακές εξελίξεις.

Edition info

Title
Κώδικας ποινικής δικονομίας
Ερμηνεία κατ' άρθρο
Ενημέρωση Τόμων Ι και II στις πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές και νομολογιακές εξελίξεις
© 2015
Author
ISBN
978-960-568-235-4
Pages
208
Price
€ 25.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο 1:. Ποινικά δικαστήρια

Άρθρο 4:. Δικαστήρια των πλημμελειοδικών

Άρθρο 5:. Τριμελή πλημμελειοδικεία

Άρθρο 9:. Εφετείο

Άρθρο 11:. Διαίρεση σε τμήματα

Άρθρο 12:. Δικαστικός γραμματέας

Άρθρο 14:. Λόγοι αποκλεισμού

Άρθρο 15:. Λόγοι εξαίρεσης

Άρθρο 16:. Ποιοί και πότε προτείνουν την εξαίρεση

Άρθρο 17:. Περιεχόμενο και υποβολή της αίτησης εξαίρεσης

Άρθρο 18:. Πότε η αίτηση είναι απαράδεκτη

Άρθρο 20:. Αρμόδιο δικαστήριο

Άρθρο 23:. Αποχή του δικαστικού προσώπου

Άρθρο 27:. Άσκηση της ποινικής δίωξης

Άρθρο 29:. Απόφαση του δικαστηρίου των εφετών για την άσκηση της ποινικής δίωξης

Άρθρο 30:. Δικαίωμα του Υπουργού Δικαιοσύνης για την ποινική δίωξη.

Άρθρο 31:. Δικαιώματα του εισαγγελέα

Άρθρο 32:. Ακρόαση του εισαγγελέα

Άρθρο 34:. Ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι

Άρθρο 35:. Ανώτατη διεύθυνση στην ανάκριση

Άρθρο 37:. Υποχρέωση για την ανακοίνωση αξιόποινης πράξης

Άρθρο 41:. Αίτηση δίωξης

Άρθρο 42:. Μήνυση αξιόποινων πράξεων

Άρθρο 43:. Έναρξη ποινικής δίωξης

Άρθρο 44:. Αναβολή και αναστολή ποινικής δίωξης

Άρθρο 45Α: Αποχή από ποινική δίωξη ανηλίκου

Άρθρο 45Β:. Αποχή από ποινική δίωξη μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος.

Άρθρο 46:. Έγκληση του παθόντος

Άρθρο 47:. Απόρριψη της έγκλησης

Άρθρο 48:. Δικαίωμα προσφυγής του εγκαλούντος

Άρθρο 50:. Δίωξη μόνο με έγκληση

Άρθρο 54:. Ποιες πράξεις δεν ενεργούνται χωρίς άδεια

Άρθρο 57:. Κώλυμα για νέα δίωξη

Άρθρο 59:. Προδικαστικά ζητήματα στην ποινική δίκη

Άρθρο 63:. Ενεργητική νομιμοποίηση

Άρθρο 64:. Παθητική νομιμοποίηση

Άρθρο 65:. Εξουσία του ποινικού δικαστηρίου στην πολιτική αγωγή

Άρθρο 68:. Άσκηση και διατύπωση της πολιτικής αγωγής

Άρθρο 69:. Παραίτηση από την πολιτική αγωγή

Άρθρο 82:. Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής

Άρθρο 84:. Περιεχόμενο της δήλωσης

Άρθρο 88:. Αποτελέσματα της αποβολής

Άρθρο 96:. Διορισμός και αριθμός συνηγόρων των διαδίκων

Άρθρο 96Α:

Άρθρο 99Α:

Άρθρο 101:. Ανακοίνωση των εγγράφων της ανάκρισης

Άρθρο 109:. Μεικτό ορκωτό δικαστήριο

Άρθρο 111:. Τριμελές Εφετείο

Άρθρο 120:. Αναρμοδιότητα

Άρθρο 122:. Προσδιορισμός

Άρθρο 123:. Εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο εξωτερικό

Άρθρο 124:. Εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε πλοίο ή αεροσκάφος

Άρθρο 130:. Αρμοδιότητα σε περίπτωση συμμετοχής

Άρθρο 139:. Αιτιολογίες

Άρθρο 142:. Σύνταξη των πρακτικών

Άρθρο 155:. Επίδοση

Άρθρο 156:. Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής

Άρθρο 161:. Το αποδεικτικό της επίδοσης

Άρθρο 171:. Απόλυτη ακυρότητα

Άρθρο 173:. Πρόταση της ακυρότητας

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Other volumes

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account