Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας, 2015


Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας, 2015

Ενημέρωση των τόμων Ι και ΙΙ μετά από πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές και νομολογιακές εξελίξεις.

Edition info

Title
Κώδικας ποινικής δικονομίας
Ερμηνεία κατ' άρθρο
Ενημέρωση Τόμων Ι και II στις πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές και νομολογιακές εξελίξεις
© 2015
Author
ISBN
978-960-568-235-4
Pages
208
Price
€ 25.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο 1:. Ποινικά δικαστήρια

Άρθρο 4:. Δικαστήρια των πλημμελειοδικών

Άρθρο 5:. Τριμελή πλημμελειοδικεία

Άρθρο 9:. Εφετείο

Άρθρο 11:. Διαίρεση σε τμήματα

Άρθρο 12:. Δικαστικός γραμματέας

Άρθρο 14:. Λόγοι αποκλεισμού

Άρθρο 15:. Λόγοι εξαίρεσης

Άρθρο 16:. Ποιοί και πότε προτείνουν την εξαίρεση

Άρθρο 17:. Περιεχόμενο και υποβολή της αίτησης εξαίρεσης

Άρθρο 18:. Πότε η αίτηση είναι απαράδεκτη

Άρθρο 20:. Αρμόδιο δικαστήριο

Άρθρο 23:. Αποχή του δικαστικού προσώπου

Άρθρο 27:. Άσκηση της ποινικής δίωξης

Άρθρο 29:. Απόφαση του δικαστηρίου των εφετών για την άσκηση της ποινικής δίωξης

Άρθρο 30:. Δικαίωμα του Υπουργού Δικαιοσύνης για την ποινική δίωξη.

Άρθρο 31:. Δικαιώματα του εισαγγελέα

Άρθρο 32:. Ακρόαση του εισαγγελέα

Άρθρο 34:. Ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι

Άρθρο 35:. Ανώτατη διεύθυνση στην ανάκριση

Άρθρο 37:. Υποχρέωση για την ανακοίνωση αξιόποινης πράξης

Άρθρο 41:. Αίτηση δίωξης

Άρθρο 42:. Μήνυση αξιόποινων πράξεων

Άρθρο 43:. Έναρξη ποινικής δίωξης

Άρθρο 44:. Αναβολή και αναστολή ποινικής δίωξης

Άρθρο 45Α: Αποχή από ποινική δίωξη ανηλίκου

Άρθρο 45Β:. Αποχή από ποινική δίωξη μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος.

Άρθρο 46:. Έγκληση του παθόντος

Άρθρο 47:. Απόρριψη της έγκλησης

Άρθρο 48:. Δικαίωμα προσφυγής του εγκαλούντος

Άρθρο 50:. Δίωξη μόνο με έγκληση

Άρθρο 54:. Ποιες πράξεις δεν ενεργούνται χωρίς άδεια

Άρθρο 57:. Κώλυμα για νέα δίωξη

Άρθρο 59:. Προδικαστικά ζητήματα στην ποινική δίκη

Άρθρο 63:. Ενεργητική νομιμοποίηση

Άρθρο 64:. Παθητική νομιμοποίηση

Άρθρο 65:. Εξουσία του ποινικού δικαστηρίου στην πολιτική αγωγή

Άρθρο 68:. Άσκηση και διατύπωση της πολιτικής αγωγής

Άρθρο 69:. Παραίτηση από την πολιτική αγωγή

Άρθρο 82:. Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής

Άρθρο 84:. Περιεχόμενο της δήλωσης

Άρθρο 88:. Αποτελέσματα της αποβολής

Άρθρο 96:. Διορισμός και αριθμός συνηγόρων των διαδίκων

Άρθρο 96Α:

Άρθρο 99Α:

Άρθρο 101:. Ανακοίνωση των εγγράφων της ανάκρισης

Άρθρο 109:. Μεικτό ορκωτό δικαστήριο

Άρθρο 111:. Τριμελές Εφετείο

Άρθρο 120:. Αναρμοδιότητα

Άρθρο 122:. Προσδιορισμός

Άρθρο 123:. Εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο εξωτερικό

Άρθρο 124:. Εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε πλοίο ή αεροσκάφος

Άρθρο 130:. Αρμοδιότητα σε περίπτωση συμμετοχής

Άρθρο 139:. Αιτιολογίες

Άρθρο 142:. Σύνταξη των πρακτικών

Άρθρο 155:. Επίδοση

Άρθρο 156:. Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής

Άρθρο 161:. Το αποδεικτικό της επίδοσης

Άρθρο 171:. Απόλυτη ακυρότητα

Άρθρο 173:. Πρόταση της ακυρότητας

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Other volumes

Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας N. 4620/2019, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023
Η πληρέστερη ερμηνεία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας πλήρως επικαιροποιημένη – Ερμηνεία των άρθρων 1-88 ΚΠΔ
Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας, τόμ. 2, 2012
Η κατ’ άρθρο ερμηνεία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη και συστηματική σύγχρονη κατ’ άρθρο ερμηνεία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Σε αυτήν...
Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας, τόμ. 3, 2015
Η κατ’ άρθρο ερμηνεία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη και συστηματική σύγχρονη κατ’ άρθρο ερμηνεία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Σε αυτήν...
Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας N. 4620/2019, τόμ. 4, 2021
Πλήρως επικαιροποιημένη κατ' άρθρο ερμηνεία του ΚΠΔ για τη διαδικασία στο ακροατήριο και τις ειδικές διαδικασίες

Related editions

Α. Ζήσης, Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας, 2023
Η πληρέστερη ανάλυση του θεσμού της υποστήριξης της κατηγορίας με βάση τον νΚΠΔ και τους Ειδικούς Ποινικούς Νόμους
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019), 14η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #4
Ο Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας κυρώθηκε με τον Ν. 4620/2019 (ΦΕΚ Α΄ 96/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου...
Χ. Παπουτσής, Ο έλεγχος της εκτίμησης των αποδείξεων, 2023
Εκτενής μελέτη για την αρχή της ηθικής απόδειξης και τη λειτουργία της ελεύθερης εκτίμησης των αποδείξεων με αναλυτική ερμηνεία όλων των διατάξεων για την αποδεικτική...