Civil Law / Urban settlement


Editions 1 to 3 of 3
Β. Βαθρακοκοίλης, Η διεκδικητική αγωγή, 2014
Στο παρόν αναπτύσσεται το δρα­στι­κό­τε­ρο και σο­βα­ρό­τε­ρο μέ­σο προ­στα­σί­ας της ιδιοκτησίας, δη­λα­δή η δι­εκ­δι­κη­τι­κή α­γω­γή, καθώς και τα πα­ρε­πό­με­να θέματα...
Δ. Παπαστερίου, Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία στο Κτηματολογικό Δίκαιο, 2014
Με την έκδοση αυτή γίνεται για πρώτη φορά συνδυασμένη συστηματική ανάλυση αφενός της οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας αφετέρου του Κτηματολογικού Δικαίου. Η διείσδυση του...
Δ. Παπαστερίου, Εποικιστικό δίκαιο, 2011
Οι εμπράγματες σχέσεις στο Εποικιστικό Δίκαιο Η παραχώρηση από το Δημόσιο εκτάσεων για αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών σε συνδυασμό με την αναγκαστική απαλλοτρίωση...